ЕНЕРГИИТЕ ЩЕ ДОСТИГНАТ СВОЯ ПИК ПРЕЗ 2018 Г.

Андромеда Нео Нула

Нашата Земя, заедно с другите планети от Слънчевата система, се върти около Слънцето. От своя страна Слънцето се върти около Централното Слънце, известно като Алцион. Всъщност Централното Слънце е онази част от нашата галактика, където има най-голямо струпване на маса – центъра на Млечния път, погрешно определян като черна дупка. И то масивна. При движението си в Космоса нашето Слънце попада под влиянието на различни енергийни полета. А както е известно, всичко е съставено от енергия – от атома до планетите, звездите, галактиките и всички те взаимно си влияят.
Всяко енергийно поле има своите свойства и качества. Например, енергийното поле на Луната достига до всяко същество на Земята и промените му засягат всички.
Сега Земята се насочва към Сириус,

а енергийното поле на звездата се нарича фотонен пояс. Той се състои от 12 огромни вортекса от интензивните вълни на Светлината, смята се, че навлизането в първия вортекс се е случило през 1999 г.
Сириус, Алцион и нашето Слънце обикалят заедно около центъра на нашата галактика – Млечен път (Централното Слънце).
Енергията на Фотонния пояс е синя на цвят и неуловима. Тя е много високо вибрационно ниво и интелигентна, както всичко в Сътворението. Много хора вече усещат въздействието на енергиите на фотонния пояс по своето състояние (сънливост, умора, изменение на режима за сън и хранене и др.)
Фотонният пояс се управлява от Сапта Ришите,

а високото вибрационно ниво е характерно за по-високо духовно състояние.
Изводът е, че с приближаването към Фотонния пояс, част от хората, ще се издигнат на по-високо вибрационно ниво.
Според очакванията,

на 21.12.2012 г. Земята ще навлезе в епицентъра на Фотонния пояс и ще остане там точно 505 години. Същевременно на тази дата в своето движение на Слънчевата система от горната плоскост на галактиката към нейната долна плоскост, Земята ще се намира точно на равнината на диска на галактиката. В момента на изравняване на двете плоскости , от Централното Слънце ще бъде изстрелян фотонна енергия която еновременно ще играе ролята на стартов бутон, и нова програма, съответстваща на енергиите на новата епоха. Именно това ще обуславя повишаването на вибрационната честота на Земята. Днес вибрационната честота на планетата е 8 херца. След тази дата вибрационната честота плавно, но скоростно ще нарастне на 12 херца.
При навлизането в него енергиите му се абсорбират първо от планетите на Слънчевата система. Оттам ще се промени и всичко живо на Земята. Затова всякакви астрологически предсказания след 2012 г. ще са неверни.

Тъй като високовибрационното поле на Фотонния пояс е положително, при навлизането в него нищо отрицателно не може да преживее. Унищожаването на всичко негативно ще се възприеме много положително от голяма част от хората и ще бъде удар върху тези, които са градили своя живот върху алчността за пари, власт и слава.
За тези, които са невинни, честни, добри, пълни с любов, състрадание и грижа за близките си и хората, за природата, при навлизането във Фотонния пояс ще се почувстват прекрасно, защото тези качества ще ги доближат бързо до високите вибрации.
За тези, които нямат споменатите качества, но желаят да се променят в добри човешки същества, навлизането в пояса ще им даде възможност да израстнат духовно.
Фотонният пояс носи много оздравителни енергии

и това ще доведе до излекуването на много болести, включително и рак. На Земята ще получаваме положителни енергии пряко от Фотонния пояс, а също така и препратени до нас от Слънцето.
Поясът ще повиши нашето Съзнание. Това означава да започнем да мислим и помагаме на околните. Той ще промени човека в същество на Вселената. Преди да достигнат енергиите своя пик през 2018 г., някои хора ще се трансформират напълно, други ще бъдат в началото или в процес на трансформация, а трети (тези, които не желаят да се сбогуват с миналата епоха, и най-вече хората от господстващата каста) въобще няма да си помислят за никакво начало на трансформация.
Всички съществуващи системи сега са на базата на бартер – да даваш и да получаваш. Индивидите, организациите и държавите зависят от този начин на търговия, за да преживеят. Страхът да нямаш ни прави извор на конкуренция, скъперничество и алчност.
Сега идва краят на тази ера – Риби (Кали Юга), и ние навлизаме в ерата на Водолея (Светлината и Безусловната Любов). Но какво всъщност е Кали Юга, и как става преминаването от една ера в друга?
Да се спрем на прецесията на равноденствията. Оста на Земята е наклонена 23,5
градуса. Когато Земята се движи около Слънцето, оста й остава наклонена, на което се дължат годишните времена. Но тъй като и самата ос се движи, получава се и осова промяна с изместването. Оста се придвижва с по един градус всеки 72 години. През 2160 години тя навлиза в ново съзвездие и прави по този начин пълна обиколка за 25 920 години. Така за период от 25 920 години точката на северния полюс очертава една елипса. В една точка от тази елипса земята е най-близо до центъра на галактиката, а в друга точка е най-далече. И много древни народи са били забелязали, по-точно тибетците и индусите, че с отдалечаването от центъра на галактиката ние заспиваме, а когато завием, за да се приближаваме към този център, започваме да се събуждаме.
Древните мъдреци са разделили елипсата, получена от процесията на равноденствията, на сегменти, наречени юга. По-голямата част от информацията относно тези периоди юга са натрупани през последните 2000 години, период, известен под наименованието Кали Юга. Случайно това е отсечката на най-дълбок сън от цялата елипса. Така почти всичко, което е било написано за космичния цикъл през тези последни 2000 години, е било тълкувано от заспали хора, които са се опитвали да търсят извадки от древните текстове, които те дори не са разбирали. И впоследствие така са променили тези текстове, че никой друг да не може повече да получи от тях някакво знание. С други думи, на по-голямата част от тези информации изобщо не може да се вярва. Древните са открили две противоположни точки, които са отдалечени една от друга на разстояние 900 години, в едната от които ние заспиваме, а в другата се пробуждаме. И двете точки са свързани с невероятни изменения -промяна в съзнанието на отделните хора и изменение в положението на п

олюсите на планетите.

Съвместна статия на Нео Нула и Подводни – universalnite1neo.blog.bg

Следва…

Author: Вестник Психо

Вестник „ПСИХО“ излиза от месец март 1990 г. Вече 21 години, без прекъсване, на вестникарския пазар. Това е първият вестник появил се след Промяната и е едно от водещите издания в областта на езотериката до днес! Вестник „ПСИХО“ обхваща широк спектър от теми, свързани с паранормалното, човешката психика, неограничените възможности на съзнанието, психическото здраве, практичната медицина, народната медицина, пси-практиките и последните новости, свързани с научното обяснение на феномените и феноменалните явления, както и други интересни аспекти от видимия и невидимия свят!

Share This Post On