АСТРАЛНОТО ТЯЛО УПРАВЛЯВА ОКИСЛИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В ОРГАНИЗМА

От астралното тяло се ръководят разграждащите, окислителните процеси на изгаряне, отлагане на веществата, киселата реакция.

Астралното тяло се въплътява в газовите процеси в организма: движението на кислород, въглероден двуокис и др., т.е. във въздушния организъм.

Характерни за астралното тяло са предимно деструктивни, разпадащи се процеси в организма. Въплътяването на Духът /Аз-ът/ и душата /астралното тяло/ и съзнателното им себеизживяване е възможно само с помощта на разграждащите окислителни процеси на биологично живото. Аз-ът живее в топлината, получавана при разрушителния окислителен процес – при изгарянето.

Но освен разграждащи, астралното тяло има и изграждащи структурни функции. В пубертета /до 14-15 годишна възраст/ астралното тяло напълно се оформя, когато вече и органите са структурно оформени. До пубертета астралното тяло, заедно с етерната организация, е заето предимно с формообразуване на органите и по-малко с разграждащи процеси в човека.

Азотът е важен носител на астралното тяло. Храносмилането у човека е разграждащ процес, който се ръководи от астралното тяло.

Бъбреците са специфичен орган за действие на астралното тяло. Под ръководството на астралния организъм чрез бъбреците се осъществява отделителната дейност на отпадните вещества при обмяната на веществата. Бъбрекът е орган, в който астралното тяло преминава от нервно-сетивната система във веществообмена.

Най-важната функция на астралното тяло в човека е дневното будно съзнание. То обхваща нервно-психическата, съзнателна, душевна дейност, докато осъзнаването ни като индивиди – себесъзнанието се ръководи от Аз-я /Духът.

Използвана е информация от статията на Иванка Кирова „Физиология на астралната организация на човека”

Author: Вестник Психо

Вестник „ПСИХО“ излиза от месец март 1990 г. Вече 21 години, без прекъсване, на вестникарския пазар. Това е първият вестник появил се след Промяната и е едно от водещите издания в областта на езотериката до днес! Вестник „ПСИХО“ обхваща широк спектър от теми, свързани с паранормалното, човешката психика, неограничените възможности на съзнанието, психическото здраве, практичната медицина, народната медицина, пси-практиките и последните новости, свързани с научното обяснение на феномените и феноменалните явления, както и други интересни аспекти от видимия и невидимия свят!

Share This Post On