«ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ» – ИЗРАЗ НА ЕДНО КОСМИЧНО СЪБИТИЕ

sd

– Г-н Куртев, има много митове и легенди относно мистичността на картината «Тайната вечеря». Какво е Вашето мнение?

– Откакто е сътворена «Тайната вечеря» до ден днешен се гледа под лупа какво е кодирал Леонардо Да Винчи в нея. През 1495 година Леонардо да Винчи съзерцава бялата стена в манастира „Санта Мария де ла Грацие“ – Милано. Художникът , който твори картините си на база прозрения и изчисления, отново се опитва да внесе себе си, своето мислене – кодът на да Винчи. Половин година Леонардо «драска» скици и чертае фигури с пергел в ръка. Поръчва странни принадлежности за бои, една от които е камък донесен от Афганистан с името Азурит. Фреската се твори при закрити врати. След три години тя става факт. Петстотин години тази математика на Леонардо остава загадка и много изследователи градят различни хипотези… Ако се вгледате внимателно в картината “Тайната вечеря” на Леонардо да Винчи, ще откриете, че апостолите са разделени на 4 групи по трима.

От ляво на дясно:
Вартоломей, Яков Заведеев и Андрей Първозвани образуват композиция от три фигури. Във всяка една фигура на апостолите Леонардо е поставил жестовете им, т.е. в какво състояние са след чутата «новина».

Във втора група са поставени Юда Искариотски, Петър и Йоан.

Третата тройна композиция са Тома, Яков Алфеев и Филип. В средата е Исус с разперено положени ръце върху масата. Прави впечатление, че одеждите на всеки един като цветова гама са различни. Леонардо е закодирал добре своето откровение.

– Искате да кажете, че в тези тройни копозиции на апостолите има символика?

– Именно, Да Винчи оставя нишка, по която изледователите тръгват.
Всички имена са установени от историци, изследващи изкуството. През 1800 г. e намерен ръкопис, съдържащ имената на апостолите. Преди това идентифицирани са били само Юда, Петър, Йоан и Иисус въз основа на подготвителните етюди на самия Леонардо.

Според моите тълкования във фреската са поставени 12-те планети, а в средата е слънцето. Големият изкуствовед проф. Николай Райнов пише следното: „Леонардо не е нарисувал тринайсет души на вечеря, а цялото човечество в тринайсет събирателни образа“ –

„Тайната вечеря“ е затворила в себе си и четвъртото измерение – времето!

Тук е мястото да подчертая, много автори залитат, че «фаталното число 13» е изобразено във фреската, което е просто нелепо, дори от гледна точка на нумерологията 13 трябва да се редуцира на 4 и отново опираме до четвъртото измерение.

– Значи апостолите са… планети?

– Да, точно така. По-скоро те са символ на 12-те планети. Иисус обикаля и открива 12 апостола, както слънцето. В «Огледалната книга» са подредени по следния начин: Меркурий, Венера, Земя, Марс, Церера/бивш астероид/, Юпитер, Сатурн, Луна, Уран, Нептун, Плутон и Харон – бивш спътник на Плутон и под номер 13 е Слънцето.

По онова време в хилядолетното зодиакално изчисление се попада в зодия Риби, т.е. “Тайната вечеря” е символ на едно събитие – преминаването под зодиака Риби. Жестовете и реакциите на всеки един от апостолите /планетите/ символизират състоянието на всяка една планета, навлизайки в новият астрозодиак.

– В евангелието се споменава, че Тайната вечеря е свързана с предателството, което е извършено. Как ще разтълкувате това?

– Под предаване се има предвид преминаването от едно състояние в друго, тоест предава се щафетата от Водолей на Риби. Учителят казва: «Времето Ми наближава, у тебе ще правя пасхата с учениците Си.» Матея /26 : 18/. Времето на четвъртото измерение се визира в този стих. В глава 26, стих 23 пише – “А Той отговори и рече: който топна с Мене в блюдото, той ще Ме предаде» – «топна», потопи в нещо течно, а течното е… Водолей. Всъщност Юда /Уран/ отговаря на синия цвят, ето защо камъкът Азурит е бил необходим на Леонардо. Юда, който символизира планетата Уран, дава знак за навлизането в новата ера. При такъв процес настъпват промени и в евангелието се споменава и за това – “защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове.» Матей /26 : 28/, тук се визира водата, която по-късно ще се бъде използвана като “светена вода”. А хлябът е земята, минералите в нея, които също ще претърпят изменения под Слънцето – “И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло.” Матей /26 : 26/ .

Леонардо всъщност е вложил едно космично послание в своята фреска. Той е доловил, че библейските послания не са просто приказки за миналото, а изчисления и предсказания за бъдещето.