Английското село Авебъри пази спомени за Нибиру

1Един от най-интересните паметници със спомен от последното преминаване на Нибиру през нашата слънчева система се намира край село Авебъри, Англия само на 32 км от прочутия Стоунхендж.

Мегалитният паметник представлява огромен кръг, в който са вписани два по-малки кръга/виж снимка 1/. Уточнената възраст на комплекса е около 5000 години.

Първите заселници на Авебъри се появяват около 3700 пр.н.е., което странно съвпада с времето на завръщането на Анунаките на Земята, твърди известният учен Захария Сичин/виж книгата му “Изгубени царства” стр.268/.

2Изграден като Храм на Слънцето, двата вътрешни кръга на паметника ясно показват, че древните жители са наблюдавали необичайното космическо явление две слънца, което единствено може да се свърже с преминаването на Нибиру/виж снимка 2/.

Ако направим връзка с научните данни от Вавилонската култура, ясно се вижда споменът за Нибиру като Змей и появата на второ слънце, което е изобразено със знака на кръст. На плочата вляво се вижда триединството на космическите тела –Слънце, Луна и трета сияеща планета. Змеят отляво е вавилонският бог Мардук, непосредствено свързан като образ на Нибиру/виж снимка 3/.

Във всички случаи змията, като Космически дракон, е еквивалентна със змиевидното божество Кематеф (Амун) в Египетската митология и божеството Кноубус на ранните херметици и, разбира се, с Владетеля на света от религията на Митреите.

Другото доказателство за древния символизъм на троичното единство е Божеството от сирийския град Урганит, показано на плочата между Слънцето и Луната/виж снимка 4/.

Вижда се, че символизмът на мегалита в Авебъри има общо с древната култура на Месопотамия.

3Няма доказателства, че шумерите са стъпвали на територията на Англия и затова се предполага, че съвпадението на знаците е свързано стова, че и на двете места са наблюдавали един и същи космически феномен – Нибиру.

О, стражи на Вселената, които наблюдавате за Унищожителя, колко дълго ще продължи вашето бдение. О, тленни човешки същества, които чакате, без да разбирате, къде ще се скриете през страшните дни на Присъдата, когато Небесата ще се разкъсат на две и през дните, когато косите на децата ви ще побелеят.

ТОВА Е, КОЕТО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, ТОВА Е УЖАСЪТ, КОЙТО ОЧИТЕ ВИ ЩЕ ВИДЯТ, ТОВА Е РАЗРУШЕНИЕТО, КОЕТО ЩЕ ИЗПИТАТЕ.

Ще се появи огромно огнено тяло с пламтяща глава с много уста и горящи очи. Ужасни зъби ще се виждат в безформените уста и страховития черен корем ще свети червено от горящите огньове вътре в него.

Даже най-смелият човек ще трепери и неговите вътрешности ще се свият, защото това не са неща, които са понятни на хората.

Огромна небесна сводеста форма ще обхване Земята, горяща с много нюанси от широко отворените уста. Те ще се спуснат да пометат лицето на Земята, поглъщайки всичко в разтворените челюсти. И най-големите смелчаци ще се уплашат. Ще се изсипят огромни късове от студено замразена вода. Огромни топки ще бъдат запратени срещу хората и те ще се разбиват в червен прах.

И когато огромните солени води се насочат, ревящи към сушата, даже и Героите сред хората ще бъдат обзети от ужас.

И ще преминат месеци от изпепеляващата съдба на хората и те ще тръгнат към своето унищожение. Разпалените огньове ще погълнат цялата дейност на Човека, а последвалите води ще отмият това, което е останало.

Росата на смъртта ще падне леко, като сив килим върху изчистената Земя.

Хората ще плачат в своята лудост. О, което и да си Създание, спаси ни от този жесток терор, спаси ни от сивата мъгла на смъртта.

Звездното тяло на Присъдата, наречено в Египет Унищожителят, се е виждало във всички земи.

На цвят то беше ярко и огнено, а като форма – променяща се и нестабилна. Въртеше се около себе си като пружина, бълбукаше като вода в басейн от подземен извор и всички хора се съгласяваха, че това е най-страховитото видение.

Неговите движения в горната част бяха бавни, отдолу – вихрушка от пушеци и то стоеше близо до Слънцето и се криеше зад неговото лице. Кървава червенина се появи, когато тръгна по своя курс.

Той сееше смърт и разрушения по своя път. Той заля Земята с дъжд от пепел и причини много напасти, глад и други злини. Той хапеше кожата на хората и животните, докато тя не се покри със струпеи.

Земята се размести и разтресе, хълмовете и планините се раздвижиха и разтресоха. Обзетите от черен пушек Небеса се разтлаха върху Земята и голям вой стигна до ушите на хората, довят от крилата на ветровете.

Това беше воят на Краля на Тъмнината, Повелителя на Страха. Гъсти облаци от страховит пушек премина преди него и това беше ужасен ураган от горещи камъни и въглени от огън. Унищожителят гръмна рязко в Небесата и изстреля ярки светкавици.

Водните потоци се отдръпнаха, когато Земята се наклони, големите дървета се изскубнаха и се разцепиха като клечки.

Тогава глас като десет хиляди тромпета се чу над пустошта и пламъците станаха част от огненото дихание. Цялата земя се раздвижи и планините се стопиха. Небето пък ревна като десет хиляди лъва в агония, и ярки стрели от кръв се растлаха напред и назад по лицето й. Земята се поду като хляб в огнище.

Това беше резултатът от появата на Унищожителя, когато се появи отдавна, в старите времена. Това е описано в старите архиви, които частично са запазени.

Казано е, че когато той се появи в Небесата отгоре, Земята се разцепва от горещина като бадем, опечен на огън. Пламъците се промъкват през почвата и подскачат като демони върху черна кръв. Водата в почвата цялата се изпари, ливадите и селищата бяха погълнати от огъня и те, и всички дървета станаха бяла пепел.

Унищожителят е като въртяща се топка от пламък, която разпръскваше малки страховити чудовища по пътя си. Той покри около една пета от Небето и изпрати гърчещи се змиевидни палци долу до Земята. Преди това небето изглеждаше уплашено, а след това се разкъса и разпръсна. Средата на деня не беше по-ярка от нощта.

То стана средище на страховити неща.

Това са неща, казани за Унищожителя в старите архиви, прочети ги със свито сърце, като знаеш, че това небесно тяло има своето определено време и то ще се завърне.

Глупаво е да не му се обърне внимание. Сега хората казват, че това не може да се случи в наше време.

Дано Великият Бог отгоре ни дари и това да не стане. НО ДЕНЯТ СИГУРНО ЩЕ ДОЙДЕ, СЪГЛАСНО НЕГОВАТА ПРИРОДА И ТОГАВА ЧОВЕКЪТ ЩЕ БЪДЕ ИЗНЕНАДАН.