БЕИНСА ДУНО КАК МОГАТ ДА СЕ ПРИДОБИЯТ ВДЪХНОВЕНИЕ И КРАСИВИ ЧУВСТВА И МИСЛИ

03Без вдъхновение никой не може да работи… Имаш ли вдъхновение – всичко се разтваря пред теб. В природата съществува този закон…

Сега първото нещо за 10 дни наред, като ставате сутрин от леглото си, ще кажете: “Вдъхновение!” /3 пъти/. На обяд преди ядене пак ще произнесете думата 3 пъти и тогава ще ядете. И вечерно време, като си лягате, пак ще я произнесете 3 пъти. Всичко 9 пъти на ден. И тъй, ще произнасяте думата “вдъхновение” 10 дни наред по 9 пъти.
Ще си направите едно малко тефтерче и в него ще си отбелязвате опита. От този опит ще спечелите нещо по-малко от просено зърно, но туй, което спечелите, е толкова ценно, че с милиони не можете да го купите…
Когато произнасяте думата “вдъхновение”, ще спуснете силно ръцете си надолу и ще го почувствате издълбоко. После силно ще отправите тази дума към ума си, да почувствате това вдъхновение. И най-после трети път пак ще произнесете думата с чувство и мисъл. Трябва да почувствате, че във вас се влива сила. Ще правите упражнението сами, никой да не ви вижда.
Истинският ученик е вдъхновен. Затуй той се благославя. Вдъхновението е необходимо за него тъй както светлината, както животът и както Любовта. Като станете сутрин, тъй ще направите упражнението, че атмосферата да се разтърси, дори и аз да почувствам в моята стая, че действително между учениците има вдъхновение. Няма да викате високо. Не – тихо, само за себе си ще произнесете думата “вдъхновение”. В тихото говорене има музика, която силно действа на душата.
Силно ще концентрирате мисълта си, но тихо ще произнасяте думата. Щом я изговаряте високо, вдъхновението се губи. Затуй тихо ще я изговаряте и ще бъдете доволни сами от себе си. Ще правите упражнението с вяра. Не се смущавайте от това дали имате вдъхновение или нямате.
По който начин и да го правите, все-таки ще придобиете вдъхновение. Само по този начин могат да се образуват красиви чувства, красиви мисли, които са необходими за съграждането на вашия живот. Това е необходимо и за вашето бъдеще. Пред вас седи едно бурно море, което трябва да преминете. Пред вас седи един живот, който е пълен с мъчнотии. И за да можете да победите и превъзмогнете всички мъчнотии, трябва ви вдъхновение.
И тъй, щом дойдете до някоя мъчнотия, ще се спрете малко и ще изговорите думата “вдъхновение”.
И като вдъхновиш мъчнотията, тя казва: “Аз отстъпвам пред вдъхновението”, отваря ти пътя и ти минеш напред… Имайте предвид, аз дълго съм търсил такава дума на български език. Тя е силна дума. Думата „вдъхновение“ е силна в своето трептение. Ако вие можете да схванете тия три елемента, вие ще почувствувате нейните трептения. Тази дума ще внесе нещо ново в вас – туй, което вие искате. Вие ще си я запишете и ще си я произнасяте, за десет деня едно приятно упражнение ще бъде.
Младежки Окултен Клас, 23.11.1924
Издателство: Бяло Братство