БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ ЗАДЕЙСТВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ КАТО ВИСША МАГИЯ

Инж. Таньо Танев от Стара Загора е работил в Централната лаборатория за слънчево-земни връзки при БАН, сега е пенсионер. Известен е като един от най-добрите изследователи на свещената българска глаголица. Смятан е и за откривател на Десетата планета. С колектив от учени под негово ръководство, сред които и атомният физик Ангел Манев, стигнаха по математичен път чрез свещената българска глаголица и с помощта на кинетично-векторния модел до теоретичния извод за съществуването на Десетата планета.

И двамата изследват атрибутите, инструментите, прецизните „графици” на Бога, чрез които се подържа вселенското равновесие. Един от тези инструменти, според тях, е Словото, Космическата вибрация, която трепти в общия ритъм на вселенската хармония. Но само нейната точна честота изразява истинното, стойностното. Докато всяко извънмерно трептене води до излизане от реда, от синхрона. Словото е спуснато от Космоса като енергийно поле с един многомерен холограмен образ, който преминава в звук и писмо. А заедно с писмената, то дава тласъка към висотата, магическите нишки, които проявяват негатива на живота в позитив, според волята на Върховния създател.

Всяка буква има своето торсионно поле и торсионен портрет, казва Таньо Танев. А поместена в пространството на белия лист, създава дясно или ляво ориентирано торсионно поле, симулиращо ляво или дясно усукване/отрицателно или положително/. Точно то носи сакралната същност и вибрационния/честотния/ еквивалент на съответната буква. Едва в наши дни съвременната индуктивна наука създаде методики и апаратури за регистриране и разчитане на торсионното въздействие върху живия организъм на символите чрез новото научно направление на нанотехнологията.

Според инж. Танев,

нашите жреци са знаели, че всяка една буква има сакрално значение и съответства на определено име на Господа,

Бога Всевишний, което се призовава в определени случаи и така се задействат определени сили, действащи градивно или разрушително като вид висша магия на ментално ниво. Знаели са, че буквите са средство за достигане на съответствие с висшия порядък и до онова изначално тъждество на мисъл, форма и звук, чрез което може да се стигне до желаното творене на действителността. Тази висша поетика, с която се твори живот, се състои в това да можеш да виждаш с думи и с техните образи. Както са правили Кришна, Буда, Христос, пророците, светците, жреците.

Интервюто на Лияна Фероли с инж. Таньо Танев четете на стр. 4