БЪЛГАРСКИЯТ АСТРОЛОГ №1 НА АВСТРАЛИЯ

l-chervenkov-1ЛЮБОМИР ЧЕРВЕНКОВ: до 16 юни 2011 г. В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ

Правителството на ГЕРБ ще изкара мандата си докрай, може да има и втори мандат

Икономическата криза няма да се отрази сериозно на България

– Г-н Червенков, каква ще бъде 2010 г. за България?

– Последният път, когато правих прогноза за България беше по време на посещението ми през 2006 г. Тогава направих прогнозата, че България ще влезе в ЕС на 1-ви януари 2007. Тогава това беше едно доста смело изказване и беше публикувано в редица медии, тъй като по това време никой не се осмеляваше да заложи името си под конкретна дата. Знаете, че в последствие тази прогноза се потвърди съвсем точно. Затова, за мен беше интересно сега да погледна отново астрологическата карта на българския етнос и да видя измененията, които са настъпили в прогресната й карта за последните три години. Там излизат множество най-различни интересни аспекти, но аз бих искал тук да се спра само на някои от най-важните. Останалите биха били предмет на едно по-задълбочено изследване.

В астрологическата карта на българския етнос, от юни 2007 до октомври 2008 се забелязваше наличието на един слабоотрицателен аспект, наречен полуквадрат, между планетите Меркурий и Юпитер. Започвам с този аспект, тъй като той касае преди всичко медиите. Изобщо медиите и всякакви средства за масова информация се намират под управлението на Меркурий, а Юпитер управлява ценностната система на етноса. Когато тези две планети се намират в аспект една към друга, се извършва преоценка, преосмисляне и преустройство на ценностната система в дадената сфера, в този случай медиите. Тъй като аспектът беше негативен, то следваше да се очаква, че въпросната преоценка няма да се извърши гладко. Под влиянието на този аспект става разместване на пластовете, променят се собствениците, структурата, ръководството и начина на мениджмънт. Основните промени в тази област са вече извършени.

Предстои обаче един нов негативен аспект (квадратура), този път между Меркурий и Сатурн. Той ще започне през февруари 2010 и ще завърши през юни 2011. Под влиянието на тези две планети, медиите в България ще претърпят една доста сериозна реогранизация и промяна. Ключовите думи за Сатурн са организация, ефективност, мениджмънт, ограничения, стабилност и контрол. Най-вероятно, под това влияние, множеството най-различни медии, които съществуват в момента в България ще започнат да се канализират и обединяват, докато накрая бъдат създадени само няколко основни медийни течения. На тези от тях, които оцелеят, ще бъде наложен един доста по-строг контрол от съществуващия в момента. Най-вероятно ще бъдат прокарани нови закони за медиите.

Положителното в тази ситуация ще бъде това, че останалите няколко големи медии могат да бъдат много по-ефективно управлявани и да носят много по-добра печалба на издателите си. Негативното се състои в това, че

много от малките медии вероятно няма да могат да оцелеят

в наложената по този начин силова конкурентна борба. Аспектът между двете планети е силен и отрицателен, което означава, че въпросните събития няма да минат без множество борби и перипетии. Като краен резултат обаче, на пазара ще останат да съществуват в силно ограничено количество само най-силните вестници, списания и телевизии.

Оцелелите ще имат много по-добра материална база и много по-високи професионални стандарти. Цената за това ще бъде известна загуба на възможността за изява и свобода на словото.

Има и други аспекти. Например прогресният Асцендент в астрологическата карта на българския етнос прави три важни аспекта през тази година. Трябва да отбележим, че Асцендентът има отношение към психологическата мотивация на етноса. Той обрисува начина, по който ние самите се виждаме и оценяваме като народ. Следователно, знака на Асцендента и неговите аспекти определят характера на националният ни имидж, който ние проектираме навън пред света. Първият аспект е труден – квадратура с Марс. Това означава липса на модерация при предприемането на определени действия. От една страна, ние ще искаме да се наложим в определени области, но в действията ни ще липсва такт и финес. Това може да бъде изтълкувано отвън като липса на достатъчно дипломация и рафинираност. Този аспект постепенно ще отшуми към февруари 2011 г.

Вторият аспект е също труден – квадратура със Северният Лунен Възел. Това означава преосмисляне на направлението, в което се движим като нация. Тъй като аспектът е негативен, това преосмисляне съвсем няма да става гладко и спокойно. Точно обратното – то ще е доста разгорещено и ще води до явна и напрегната конфронтация. Става въпрос за това, всички българи като цяло и българските политици в частност, да постигнат някакво поне относително разбирателство, за това накъде ние би трябвало да се движим като нация, през следващите, да речем, 10-20 години. Това, което съществуваше досега, са множество различни партии, сдружения и групировки и всеки един от тях дърпаше чергата към себе си. Това се извършваше в ущърб на националния интерес. Оттук, страдаше имиджът на България извън страната. Положението на болшинството граждани вътре в държавата също се влошаваше. Ако мога образно да се изкажа, използвайки баснята на П.Р. Славейков, представете си България като една кола, която досега се “привеждаше в движение” от орел, рак и щука.

Това, което предстои да се изработи в България под влиянието на гореспоменатите доста трудни астрологични аспекти е една единна, национална, политика. Тя ще надхвърля интересите на отделните политически движения и партии и ще има като далечна цел пред себе си дългосрочните интереси на всички граждани на Република България. Този процес ще достигне върхова точка към края на март тази година и постепенно ще отшуми до май 2011 г. Като краен резултат от всичките тези полемики, борби и спорове по този въпрос, все пак някакво единно становище накрая ще бъде прието и ще се наложи всред обществото. След което, от тук нататък, за доста години напред всички български правителства, независимо от партийните си принадлежности ще започнат да се придържат към някаква що-годе уеднаквена платформа. Знам, че българинът по природа е недоверчив, но по астрологическата карта на българския етнос излиза, че до края на въпросния аспект, орелът, ракът и щуката ще договорят поне някакви елементарни правила за съвместна работа. Тогава, българската кола макар и бавно отначало, но ще почне да се движи в определената за нея, предопределена посока.

И третият важен аспект на Асцендента е тригонът с Меркурий. Това е един много положителен аспект, който обозначава, че във въпросната дискусия относно генералните цели и задачи на България и нейната роля, ще бъдат въвлечени по един хармоничен начин всички институции, които се намират под управлението на планетата Меркурий. А това са търговците, фирмите, сдруженията със стопанска цел, посланниците, учителите, занаятчийте, дребният и среден бизнес, интелектуалците и не на последно място, медиите. Именно те ще бъдат трибуната, откъдето първоначално ще се започне и в последствие ще се разгори широко тази дискусия.

– Ще съумее ли правителството да се справи с икономическата криза и проблемите, които тя предизвиква?

– На първо място можем да отбележим, че положителният аспект, наречен секстил, между планетите Венера и Юпитер ще продължава да е в сила още около една година. Този аспект се образува в астрологическата карта на българския етнос през декември 1996 и ще продължи до септември 2010. Наличието му по принцип означава

14 години период на икономически подем и развитие.

Когато казвам това, много важно е да се видят нещата в перспектива, т.е. да се сравни окаяното икономическо състояние на страната по време на предишния (преходен) период, с това което се извърши след появата на този аспект в края на 1996 г. Също така, трябва да се има предвид, че говорим за икономиката на България като страна, а не за отделни индивиди или семейства.

Като цяло, фактът, че този аспект все още присъства в картата на България означава, че тежката икономическа криза, която силно засегна развитите западни страни, ще бъде донякъде смекчена у нас. Естествено, последици ще има, но те няма да бъдат чак толкова сурови, колкото те са например в Съединените щати, Австралия или Западна Европа. И Юпитер, и Венера имат отношение към парите и просперитета, така че фактът, че тези две планети все още се намират в положителен аспект една към друга в картата на България ще действа като един вид предпазен буфер върху икономическото развитие на нашата страна.

Нивото на безработицата в западните страни сега е около 10%, което е значително по-високо от това в България, което е около 7% в момента. Затова, ако погледнем нещата в сравнение, ще видим, че икономическата криза, която изключително силно засегна развитите западни страни, заобикаля донякъде България. Нейното влияние безпорно ще се усети, но в никакъв случай

последиците от нея няма да са чак толкова сурови,

както това се случи на запад. Въпросният положителен аспект между Венера и Юпитер ще излезе от орбис през септември 2010 и чак тогава може да очакваме някои от последиците на световната криза да започнат да се усещат по-осезаемо в България.

– Има прогнози, че настоящото правителство няма да изкара четиригодишния си мандат. Каква е вашата прогноза? Каква ще бъде съдбата на политическа партия ГЕРБ и на нейния лидер и настоящ премиер Бойко Борисов?

– Преди всичко искам да кажа, че не смятам за редно да се правят хороскопи на политически лидери и политически партии в медиите, въз основа на които да се правят опити да се извличат някакви предсказания за съдбините на държавата. Знам, че това е разпространена практика в България, но моето лично мнение е, че не е редно поради няколко причини. Когато един човек си поръча хороскоп при мен, аз му го давам на него лично и не го публикувам във вестник или в Интернет. Астрологът е подобен в действията си на лекаря и на свещеника в такъв смисъл, че между него и клиента трябва да съществува пълна конфиденциалност. Какво ще прави човекът в последствие с получената карта си зависи вече от самия него. По същия начин и с политиците. Не смятам, че е редно да се публикуват политически предсказания, базирани на личните им хороскопи. Може да се направи хороскоп на политическа партия, но дори и тогава резултатите би трябвало да си останат само вътре в самата партия. В медиите е правилно да се публикуват само тенденции, направени върху картата на държавата или етноса, тъй като те касаят целия народ.

Но тъй като въпросът ви е свързан с управляващите в момента, можем да погледнем на прогресната карта на българският етнос и да видим аспектите, които Слънцето получава там. Слънцето има принципно отношение към върховната власт на етноса. В древността, това са били жреците, царете и болярите. В наши дни става въпрос за президент, министър-председател, членове на парламента, министри и т.н. Веднага се набива на очи опозицията между Слънцето и Марс. Този аспект фактически е започнал от 16 юни 2009, в момента набира сила, ще достигне върхов момент на 16 юни 2010 г. и постепенно ще отшуми до 16 юни 2011 г.

Марс има отношение към войската, полицията, борбата и изобщо постигането на резултати, вследствие прилагането на силови действия. Аспектът между тези две планети е опозиция, който се счита за негативен. Тук в скоби трябва да спомена, че по принцип нищо във Вселената не е негативно, а само обозначава, че начинът, по който ще взаимодействат въпросните планети през този период, ще става чрез определени търкания, противопоставяния и борба. Като цяло, в астрологическата карта на етноса на България е обозначен един

период на борба и налагане, който е започнал от 16 юни 2009 г. и ще продължи точно две години до 16 юни 2011 г.

Това са факти, които всеки един човек с някаква минимална подготовка по астрология може сам да изчисли на базата на астрологическата карта на българския етнос.

Това е период на засилена държавна власт, налагане на повече дисциплина, както и повишен ред и порядък в държавата. Това, естествено, няма да стане без съпротивление и борба от страна на тези, чиито интереси противоречат на наличието на силна държавна власт. Не е тайна, че във всяка една държава съществуват сили, които печелят от наличието на безпорядък, суматоха или прекалена демокрация. Следователно съвсем логично е да се предположи, че наличието на този астрологически аспект

предвещава разгорещени политически борби и противостояние.

Този процес в крайна сметка ще завърши със силово налагане на реда и порядъка. Става дума за период от точно две години, като върховата точка ще се достигне през средата на следващата година.

Това са факти, които са извлечени от астрологическата карта на българския етнос. Но това, което в случая веднага се набива на очи, дори на най-непредубедения читател, е “съвпадението”, че Бойко Борисов беше избран за новия премиер-министър на България на 27 юли 2009, т.е. едва месец след влизането в сила на този астрологически аспект. По всичко личи, че той и неговата партия са призвани да изиграят в този случай ролята на Слънцето във въпросния астрологически аспект, който се разиграва в момента на българската политическа сцена. Можем само да се досещаме кои ще бъдат силите, които ще играят ролята на Марс и ще застанат в опозиция на Слънцето.

Така, че

няма никакво основание да смятаме, че настоящето правителство няма да си изкара мандата.

По-вярно е точно обратното. Не бих се учудил, ако те даже бъдат преизбрани за втори мандат. Но, за да се потвърди това, трябва да се направят допълнителни изчисления за един по-дълъг период от време. На управляващите в момента предстои борба за налагане, която ще продължи две години. След юни 2011 г. те ще бъдат напълно утвърдени и със силно заздравени позиции.

– Напоследък по света се случват доста големи природни бедствия. Последното е земетресението в Хаити, което отне хиляди човешки животи. Какво да очакваме от природата през 2010 г.?

– И без човек да е астролог, може да види, че климатът в света не е същият, какъвто е бил преди години. Нарушени са ритмите и цикличността на тяхното повтаряне. Естествено, това е пряк резултат от човешката дейност. За съжаление, така са устроени нещата в момента, че каквото и действие да извършваме, ние внасяме своята лепта за замърсяването на околната среда. Проблемът е изключително глобален и всестранен. Основно той е свързан най-вече с пренаселението на Земята и политиката на големите корпорации. Виждаме, че в последно време те се опитват даже да вземат в ръцете си и държавната власт, така че не е трудно да се предскаже накъде вървят нещата.

Тук бих искал да кажа, че аз лично не съм съгласен с практиката на базата на астрологията да се предсказват големи природни катаклизми. В повечето случаи, това води само до ненужна паника и безпокойство сред населението. Предназначението на астрологията не е да предсказва конкретни дати и географски области, където ще станат заметресения или наводнения. Нейното предназначение е съвсем друго. Изобщо астрологията не бива да се използва за конкретни предсказания. Това е работа на врачките, гадателките и шаманите. Астрологията е призвана да дава познание на човека за себе си и за вселената. На основата на тази наука могат да се дадат указания за това какви са тенденциите в развитието и каква насока трябва да се следва, ако искаме да се намираме в хармония със себе си и със вселената.

– Много се говори за 2012 г. и промените, които ще донесе т.нар. преход на света и човечеството. Има предсказания и че тогава ще настъпи краят на света. Какво бихте казали вие по тази тема? Трябва ли да се страхуваме или всичко зависи от нас? Изобщо какво да очакваме през 2012?

– Краят на света е настъпвал досега поне сто пъти. И това е само, каквото си спомням аз, а колко са били всъщност, май никой не знае. Излезе филмът “2012” и във всички средства за масова информация свършекът на света отново се превърна в любима тема. Става въпрос не само за България, а за медиите по цял свят. Фактически, цялата тази история започна с изнасянето на факта, че това е последната година в календара на маите. Според тях, след това настъпва края на света. Нещата обаче трябва да се съотнасят в контекста на самото послание, а не да започнат да се съотнасят механично към всички и към всичко. Това ми прилича малко на новината, където учените намерили монета, на която било отчетливо написано, че е изсечена във ІІ век пр.н.е. По подобен начин стоят нещата и за майския календар.

Това, което означава край на света за маите, не означава край на света за човечеството.

Можем да изтълкуваме края на техния календар като свидетелство, че и последният представител на тази древна цивилизация ще умре. С това, ще настъпи краят на техния свят, такъв, какъвто те са го виждали и какъвто са си го представяли. Но какво е общото на техния календар с този на китайците или на българите, например?

– Каква е ролята на човека в собствената му съдба и доколко съдбата е предопределена?

– Звездите непрекъснато ни подтикват да извършваме определени неща. Естеството на тези подтици може съвсем научно да се определи на основата на рождената астрологична карта на човека. За да се изчисли тя, са необходими датата, часът и мястото на раждане. Важно е обаче да се подчертае, че докато звездите постоянно ни подтикват да извършваме определени действия, всъщност те не ни заставят да ги извършваме. Тяхното влияние може да бъде сравнено с теченията в океана, докато човекът седи в една лодка. Ако даденият човек не предприема нищо и пасивно плува съгласно морските течения, то той ще бъде подложен напълно на влиянието на звездите и в този случай неговият живот може да бъде много лесно предсказан. Това е така, защото морските течения, подобно на движенията на планетите, могат да се изучават и предсказват по един съвсем научен начин. Ако, обаче, човекът, намиращ се в лодката, е въоръжен с карта, която му дава знанието за това накъде го тласкат тези течения, и в един момент той реши съзнателно да плува в някаква друга посока, то само тогава той реално упражнява своята свободна воля и само тогава той се превръща в истински господар на своята собствена съдба. Астрологията може да ни окаже огромна помощ в това отношение, тъй като тя ни дава знанието на кой бряг бихме се оказали в края на живота си, ако просто следваме морските течения.

Първоначално, може да изглежда, че да се съпротивляваш на непреодолимата сила на звездите е извънредно трудна задача. Обаче, ако човекът е придобил познание, че той притежава определени отрицателни черти и се опитва постоянно да ги преодолява, то тогава след известно време тази задача става доста привична. Всъщност, не дълго след като даденият човек е решил постоянно да упражнява своята свободна воля, той забелязва с изненада, че неговото поведение се подобрява драматично и след време даже се чуди как е могъл да постъпва другояче преди. В крайна сметка е нужно просто постоянство. Аз знам много хора, които след като са прочели техния собствен хороскоп, са решили съзнателно да работят за подобряване на определени техни недостатъци и след известно време са се превърнали в напълно различни хора.

– Може ли човек да промени кармата си?

– Заобикалящата ни “обективна” действителност е всъщност за нас само едно отражение на нашата субективна същност. Чрез промяната вътре в себе си, ние променяме събитията, които привличаме и по този начин реално променяме и външната действителност. Например, хората за които говорех преди, успяха да избегнат определени негативни събития, които би трябвало да им се случат по хороскоп. Не само това, но тази вътрешна промяна в крайна сметка привлече към тях, нови положителни събития, които също не бяха първоначално планирани за тях от звездите.

В наши дни, в отличие от древните времена, на хората им се дава все повече и повече свободна воля, благодарение на която те могат да изменят себе си, а като резултат на това могат да изменят и събитията, които им се случват. От моята практика бих могъл да заявя, че в наши дни

човек, ако иска да упражнява своята свободна воля, е в състояние да промени до 20% от събитията, които са му предопределени да се случат,

а това никак не е малко!

Нещата обаче не са стояли винаги така. Преди много години, когато свободната воля на хората е била все още много слаба, цялата им съдба е била фактически предначертана още от момента на самото им раждане. В тези древни времена, когато се е раждало едно дете, родителите му са го водили на астролог, който съвсем точно е предсказвал съдбата му. Оттук води началото си т. нар. ведическа, индийска или източна астрология. Тя е изключително древна. При нея все още се използва т. нар. звезден зодиак, който при изчисленията си използва положението на съзвездията такива, каквито те са били в древността. Поради феномена, наречен прецесия на равноденствията, приблизително на всеки 2000 години зодиакът се измества с един знак назад. Затова в наши дни, се използва т. нар. тропически зодиак, който отразява движението на планетите по знаци, такива, каквито са те в момента. Това е основната разлика в изчисленията между ведическата и западната астрология. Вие може да сте знаели цял живот, че сте зодия Лъв например, но колкото и да ви е удивително, според ведическата школа вие сте Рак.

– Вие изготвяте транслирани карти. Какво представляват те и кога е удачно да се поръча такава карта?

– Транслираната астрологична карта е фактически един истински синтез на древната наука астрология със съвременните, последни компютърни технологии. Принципът на тази революционна технология е много прост и базиран на много стари методи, заимствани от Халдеите, които обаче не са го използвали често в древността, понеже за тази технология са се изисквали изключително много изчисления, които е много трудно да се правят на ръка. Днес, обаче, изчисленията се правят бързо от компютъра, който нанася на картата на земното кълбо всички линии на планетите от Слънчевата система, според датата, часа и мястото на раждане на човека. След това е лесно да се види във всяка една точка на земното кълбо линиите на какви планети преминават от там и съответно не е трудно да се отсъди (от професионален астролог, разбира се) какви събития ще се случват на този човек в това населено място.

Известно е, че когато човек се премести да живее на ново място, планетарните енергии не са същите каквито са в мястото където се е родил. Тези нови енергии взаимодействат с рожената карта и могат да променят съдбата на човека в много отношения. Традиционният метод до преди няколко години беше опитът на грешката и поуката, т.е. след като човек си счупи, така да се каже, главата няколко пъти в дадено населено място, решава, че енергията там за него не е положителна и решава да не се връща повече там, а да опита на друго място.

Обаче днес, ние вече разполагаме с научни технологии, които ни позволяват да определим

най-подходящите за нас зони за живеене, в зависимост от това дали искаме там да сме удачни в бизнеса, любовта, кариерата и т.н.

Не са редки случаите, когато на хора се предлага работа в друго населено място или държава и те искат да разберат дали за тях то ще е подходящо в това отношение. Дори от България се обърнаха към мен с въпрос защо бизнесът не им върви в дадено населено място, но процъфтява в друго. На всички тези въпроси астрологията дава съвсем научен отговор, базиран на споменатата нова технология.

Тази услуга е особено полезна за милионите българи, които са емигрирали по света.

Съвсем не е едно и също дали ще се отидете да живеете в Германия, в Щатите или в Австралия. И то не само поради това, че във всяка страна условията са различни, но и поради факта, че всеки индивид ще се чувства различно в една и съща георграфска област в зависимост от линиите в собствената му транслирана карта. Например, някой български емигрант може да не се реализира в Америка, но затова пък много да му върви в Германия. Поради тази причина не всеки, който е отишъл в Америка, е преуспял. Тук има и личен фактор, който е много важен. Самият аз съм базирал много от решенията си къде да живея върху тази технология и никога не съм съжалявал за избора си.

Транслираната карта може да се използва също и като научно средство да се определи оптималното за вас място за почивка, кариера, любов и т.н. Ако нямате предвид определено населено място, но искате да научите къде ще ви върви най-много, да речем, в бизнеса, то тогава аз ще ви кажа мястото (или местата) най-подходящи за тази цел. Възможни са също и комбинации – например, транслирана карта за две населени места и най-подходящо място за гурбет.

– Какво е вашето послание към българите за 2010 г.?

– В рождената карта на българския етнос, освен всички други аспекти, излиза един, който е особено труден за разрешаване. Именно той е свързан с моето послание към българите през 2010 г. Става въпрос за опозицията между Луната и Сатурн.Тук ще си позволя да цитирам извадки от доклада върху астрологическата карта на българския етнос. Опозиция Луна-Сатурн е един много труден аспект, който има много задържащ ефект върху народопсихологията на българина. И двете планети са персонални и разположени най-високо горе в картата, но от друга страна те са във взаимна рецепция, която може още да се разглежда като взимно допълване, като борба и единство на противоположностите, вследствие на което се стига до израстване на духа. На времето Ницше беше казал: “Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен”. Това изречение важи в пълна сила за така наречените “отрицателни” аспекти в астрологията по принцип. Никой не обича да види в картата си отрицателни аспекти, но повечето хора не разбират, че ако всичките ние имахме в картите си само положителни аспекти, то тогава ние никога не бихме знаели колко сме щастливи, по простата причина, че никога не сме успели да видим разликата между това, което е положително, и това, което е отрицателно.

Изобщо трудните аспекти в картата на един етнос (подобно на трудните аспекти в картата на един отделен човек) присъстват там, за да укажат основните задачи, върху които този етнос има да работи. Тези линии не се появяват в картите на етносите случайно, а почти в повечето случаи са пряк резултат от кармата на този етнос или от кармата на етносите, от които е съставен, тъй като етносите също, подобно на хората, се прераждат от една епоха в друга и също натрупват положителна и отрицателна карма, която после трябва да се изкупва. Само че при етносите ние говорим за едни много по-дълги от човешкия живот отрязъци от време, тъй като времето тече различно на всяка една по-висока степен от ангелската йерархия.

Една от основните кармични задачи на българския етнос с опозиция Сатурн-Луна е да се научи на по-голяма любов към ближния, всеотдайност, безкористност и помощ, при това без да се иска нищо в замяна, което е трудно за един земен знак.

Известно е, че представителите на българския етнос нямат най-добрите взаимотношения един към друг като цяло. Историята ни е пълна със случаи на междуособици, предателства, неразбирателство и незачитане мнението на другия. В управляващите среди пък си е направо традиция още като се почне от дълбока древност и се стигне до съвременната ни история за владетелите и управниците ни да се избиват буквално един друг, за да могат да си обезпечат властта.

От къде идва това незачитане на един българин от друг? Защо често ставаме свидетели на хора с огромно его, които на всяка цена искат да наложат своето мнение и се държат с открито пренебрежение към каквото и да било мнение на техен сънародник? Това е така, защото

с опозиция Сатурн-Луна българинът трябва да се научи да обича и уважава брата си по етнос.

Етнос с такава опозиция се учи как да дава и да получава любов. Той има един огромен запас от любов и иска да я даде, или да я получи от брата си по етнос, само че още не знае напълно как да го направи. Освен това представителите на такъв етнос не са се научили още как да обичат самите себе си.

Не може да се получи любов отвън, когато я няма вътре.

Ако ние не обичаме и не уважаваме самите себе си, то и другите не биха могли да ни обичат и уважават. Така, че един човек с изключително надуто его, който открито тъпче мнението на останалите около себе си, и непрекъснато се изтъква, фактически вика на висок глас: “Съмнявам се в собствените си сили. Не обичам и не уважавам себе си. Имам страхотна нужда някой да ми каже, че ме обича и уважава”.

Но това може да стане само тогава, когато се извърши една вътрешна промяна, когато всеки един представител на българският етнос започне да обича и уважава себе си и показва същото на ближния си, то той ще получава съответната любов и уважение отвън. Това би означавало, че нашият етнос е отработил до голяма степен опозицията си Луна-Сатурн, а това е фактически същото, че е отработил до голяма степен кармата си. Едва тогава на нашия етнос ще му се даде повече отговорност за съдбините на Балканския полуостров и за човечеството като цяло, както и подобава на един етнос с Козирог на Асц., но това няма да се случи дотогава, докато етносът не развие повече от споменатите по-горе качества.

– Предстои да дойдете в България през април и май 2010 г. С какво ще бъде свързано вашето пребиваване тук?

– При посещението ми в България, работата ми основно ще е свързана с издаването на новата ми книга. Работното й заглавие е “Въведение в западната астрология” с подзаглавие “Разтълкувайте хороскопа си сами”. Идеята на тази книга е да въоръжи читателя, който няма абсолютно никаква представа по астрология с инструментите, необходими му за интерпретацията на астрологични карти. Оказва се, че това не е чак толкова сложна задача. Изчислението на астрологическата карта в наши дни съвсем не е трудно, тъй като в Интернет съществуват множество безплатни програми, които могат да направят това за броени секунди. Но как да изтълкуваме изчислената карта?

Ценността на тази книга се състои в това, че ще помогне на читателя да направи именно това. Той ще открие как с голяма леснота и без никакви предварителни познания по астрология ще може да интерпретира не само своята собствена астрологична карта, но така също тези на партньора, децата, родителите, роднините и познатите си. Всичко, написано в книгата, е взаимствано от реалния живот и има практическа насоченост. В това се състои между впрочем и едно от най-големите преимущества на западната астрология. В момента все още съм в процес на търсене на подходящ издател и най-вече разпространител, но тъй като работя от Австралия, а книгата трябва да бъде отпечатана в България, ми е малко трудно и все още не съм се спрял на конкретна фирма.

По време на престоя си ще се възползвам също така от възможността да се видя лично с много от българските ми клиенти, с които досега съм поддържал връзка и съм изготвял техните хороскопи само по Интернет и по телефона. Личната среща, естествено, е винаги за предпочитане. Предполагам, че ще се срещна и с много нови хора, които биха искали да установят контакт с мен. Ще използвам посещението си също така да се видя отново с много от колегите, с които работихме заедно през 2006 г. по време на Третата национална астрологична конференция и по време на кръглата маса за определяне картата на България. За повече информация и за най-новите ми планове, ако обичате, следете страницата ми в интернет www.lubomir.name/bg

Интервюто взе Анна Димитрова

Интервюто взе Анна Димитрова

Любомир Червенков е роден на 20 Октомври 1966 в 1.00 сутринта в София, България. На тези, които са добре запознати с астрологията, не им е нужно да знаят нищо повече, защото изречението, казано по-горе, е накратко резюмето на целия му живот. За тези обаче, които не са, ще продължим по-нататък.

Завършва Техникума по слаботокова електротехника “Попов” в София. Тъй като му се отдават инженерните науки, решава (не без напътствието на майка си) да стане инженер. Продължава висшето си образование в Русия. Там започва да се занимава по малко с астрология. Следващите пет години от живота си прекарва в Киев, в Института за Инженери на Гражданската Авиация. По контракт трябва да работи пет години в определено предприятие, но това не се случва, защото става промяната на обществения строй и нашият герой се оказва през 1993 г. дипломиран, безработен инженер в България.

Междувременно развитият социализъм в България се разпада и новодошлият капитализъм се утвърждава с методи не много по-различни от тези на Дивия запад. Тогава заминава за Малта. Компанията, за която работи, се закрива, временният статут му е отнет и той, заедно с жена си и с малкото си дете напуска Малта и се връща временно в България, където го очакват много трудности. Този изключително труден период се оказва и един от най-положителните за Любомир. Именно тогава започва да търси сериозните духовни причини за това, което му се случва и ги открива в астрологията.

В Австралия пристигa през септември 1998 г. В Пърт създава първия професионален център по астрология. Сега Любомир Червенков консултира хора, които живеят в най-различни точки на света – България, Австралия, Испания, Англия, САЩ, Канада, Нова Зенландия и много други. Практически всички услуги, които предлага, могат да се изпращат в писмен вид чрез имейл, а консултациите се провеждат или по телефона, или по Skype. За повече информация, вижте Астрологически услуги в сайта www.lubomir.name.