Българи шашнаха Индия

Светът днес трескаво търси изход от световната икономическа криза и проблемите с околната среда и изменението на климата. Погледнато в дългосрочен план, дори последните може би са по-важни и затова всякакви новини от тази сфера са изключително необходими, а когато идват от български учени, това става още по-важно и интересно.

При откриването на 3-та международна конференция LIMPACS в Пенджабския Университет в гр. Чандигар на 5 март 2009 г., основен доклад изнася българският учен д-р Явор Шопов, директор на Института за древни цивилизации.

Докладът е озаглавен: „Миграцията на ведическите арии към Индия в резултат на катастрофалния потоп в Черно море през халоцена” и е дело както на сътрудници на Института /съавтори Тодор Ялъмов и Боно Шкодров/, така и на Петко и Димитър Димитрови от Секцията по Морска геология към Института по океанология към БАН. Информацията представена чрез мултимедиен доклад с много илюстрации и таблици, предизвиква толкова голям интерес, че дискусиите надхвърлят определеното време, а българските представители д-р Шопов и Димитър Димитров са в центъра на допълнителни разисквания и многобройни срещи със специалисти.

В обобщеният доклад, който ще бъде публикуван в най-престижни научни списания, са представени най-новите изследвания в областта на генетиката, лингвистиката, историята, геологията и археологията по темата изменение на климата и миграция на народите, което показва и големия напредък на българските учени в изследването на тази актуална и сложна тема.

Затова не е неочаквано, че е решено следващата Международна конференция да се проведе в България след две години.

Тодор Ялъмов