ВЕЛИКИЯТ ПРИЗИВ НА Джуал Кхул – Тибетеца

d092d095d09bd098d09ad098d0afd0a2-d09fd0a0d098d097d098d092-d09dd090-d094d0b6d183d0b0d0bb-d09ad185d183d0bbЖивея във физическо тяло на тибетската граница като другите хора и понякога, когато другите ми задължения позволяват това (от езотерична гледна точка), ръководя голяма група тибетски лами. Този факт е предизвикал съобщението, че съм игумен на този будистки манастир.

Тези, с които ме свързва работата на Йерархията (всички истински последователи са свързани с тази работа), ме знаят с още едно име и длъжност. А. А. Б. знае кой съм и ме познава по две от имената ми.

Аз съм ваш брат, вървял по пътеката малко повече от средния ученик, и по този начин съм поел повече отговорности. Напредвал съм с борба и сражения, за да достигна до повече светлина, отколкото аспиранта, четящ това изявление, и по тази причина трябва да действам като предавател на светлина, без значение каква е цената. Не съм възрастен, доколкото възрастта обикновено се счита за важна при учителите, но не съм млад и неопитен. Моята работа е да преподавам и разпространявам знанията на Неостаряващата Мъдрост, там където намеря отклик, и правя това от много години.

ВЕЛИКИЯТ ПРИЗИВ

Първа строфа (1935 г.):

Нека Силите на Светлината да донесат

просветление на човечеството.

Нека Духът на Мира се разпростре навред.

Нека хората с добра воля навсякъде

се срещат в дух на сътрудничество.

Нека опрощението от страна на всички хора

бъде основният принцип в наше време.

Нека сила съпътства усилията на Великите.

Нека да бъде така и ни помогни

да изпълним своя дял. (16 – 570), (5)

Втора строфа (1940):

Нека се появи Богът на Освобождението.

Нека Той подкрепи човешкия род.

Нека излезе напред Ездачът от Тайното Място

И идвайки, да спаси.

Излез напред, О, Могъщи.

Нека душите на хората се събудят за Светлината

И нека те се изправят с обща цел.

Нека Бог обяви:

Дойде краят на злочестините!

Излез напред, О, Могъщи.

Удари часът на служене на спасителната сила.

Нека тя се разпростре навсякъде, О, Могъщи.

Нека Светлината, Любовта, Силата и Смъртта

Осъществят целта на Идващия.

ВОЛЯТА за спасение е налице.

ЛЮБОВТА, необходима за извършване на работата,

е широко разпространена.

ДЕЙСТВЕНАТА ПОМОЩ на всички,

знаещи истината, е също налице.

Излез напред, О, Могъщи, и съчетай и трите.

Изгради велика защитна стена.

Властта на злото

трябва да приключи вече. (16 – 571), (5)

Трета строфа (април 1945 г.):

От извора на Светлината в Ума на Бога

Нека светлина струи в умовете на хората.

Нека Светлината слезе на Земята.

От извора на Любовта в Сърцето на Бога

Нека любов струи в сърцата на хората.

Нека Христос се завърне на Земята.

От центъра, където е позната Волята на Бога,

Нека цел ръководи малките човешки воли.

Целта, която Учителите знаят и на която служат.

От центъра, който наричаме човешки род,

Нека се осъществи Планът на Светлината и Любовта.

И нека той запечата вратата,

Зад която обитава злото.

Нека Светлината, Любовта и Силата

възстановят Плана на Земята.

Източник: spiralata.net