ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ ВЕЧЕ Е НАСТАНАЛО

covek1България ще бъде водачът на новите общества

От сега нататък започва новата история на Земята. Започва изграждането на новите идеали, които са присъщи на Новия индивид от Новото време. След започналата разруха следва период на висша хармония и реализиране на цялостната градивна програма.

Ще започне и създаването на новата градивно-позитивна мисъл. Това ще обедини световните лидери на Земята в името на прогреса и мира. Лидери на единия лагер ще се съюзят с лидери от другия лагер, за да стане изграждането на новия път, водещ към хармонията и любовта. Всички, враждуващи, до сега, големи държави ще обединят потенциала и възможностите си, за да неутрализират силите на Злото и Смъртта. Рамо до рамо, в борбата с тероризма, ще застанат лидери на почти всички страни от Земното кълбо. Врагове до сега, те ще станат партньори и съюзници в името на победата над силите на мрака. Ще предотвратят замисления от Осама бин Ладен – Джихад. Ще овладеят силата на злонамерените мюсюлмани-фанатици и с общи усилия ще построят Световния мир. Ще започне пълно разоръжаване и унищожение на всички видове оръжия във всички страни от планетата. Постепенно, ще започне затопляне във взаимоотношенията между всички народи до възцаряването на любовта и хармонията. Тогава ще се премахнат границите между държавите, докато накрая се изгради Обединения свят на любовта и хармонията. Всички фундаменталисти ще отпаднат от програмата и в Новия свят ще продължат и онези, които сега градят и творят в условия, непосилни за други индивиди. Лидерите на държавите ще изградят общ ръководен апарат, чийто двигател ще бъде България. България ще бъде водачът на новите общества. От България ще се управляват световните икономически, финансови и обществени операции. България ще е центърът на Новото общество, на Новия свят. Тук ще са всички ръководни и градящи индивиди. Тук ще се коват законите на Новото време. В България ще се основе център за контрол и управление на индивидите от цялата планета. В България ще бъде съсредоточен потенциалът от градивно творящи индивиди. Тук ще е основното ядро за управление на индивидите и връзка с Всемира. Вашата страна е благословена.

Гласът на Гуру неочаквано замлъкна. Беше предрекъл едно невероятно бъдеще. Исках да запиша казаното, но гласа на Гуру отново зазвуча:

– Ученико нали непрекъснато задаваш въпроса, кога ще настъпи Второто пришествие? Мога да те уверя, че Второто пришествие вече е настанало. На Земята са дошли Великите учители от Вселената. Те са сред вас, за да събудят у хората заспалите чувства на любов, прошка и желание за духовно израстване и усъвършенстване. Тези, които отрекат този процес ще бъдат белязани да останат завинаги в ниските нива на енергийно съществуване, извън планетарната общност на висшите енергии.

Космичният Гуру отново замлъкна, сякаш да ми даде време да проумея казаното и отново заговори:

– По време на Второто пришествие, на Земята, ще бъде донесена новата й карма, а наред с това светлината и мира между хората. Новата карма напълно ще измести досегашната и ще отмени събитията, заложени в нея за бъдещето на Земята. С това ще настъпи и много сериозна промяна в бъдещата история на България, тъй като тя е основният елемент за развитието на Земята. Новата карма на България е изчистена и трансформирана, с оглед на ръководната роля, която й е отредена. Предстои изчистване на кармичните канали в цялата страна. Това ще доведе до промяна и в жизнените функции на индивидите. По този начин ще се коригира бъдещето й. България ще се подготви да поеме функциите на световен лидер във всеки един аспект. Страната ще поеме самостоятелна и сигурна политика за разцвет и независимост. Ще се открият големи залежи от злато, благородни метали, нефт, газ и минерали. Това ще даде силен тласък на България – напред в икономическото й развитие. Земеделието ще поеме също в правилна посока за развитието си. Туризмът ще се превърне в много съществен фактор от бъдещия прогрес на страната. Културата ще постигне големи успехи и ще даде своя принос в световното културно наследство. Културното ни богатство ще бъде най-ценното в света и най-съвършеното. Ще се разкрият фактическите истини за миналото на българите, тяхната водеща роля в различните епохи на цивилизацията. Историческото минало на България ще бъде признато от учените по целия свят и това ще пренапише световната история от най-древни времена до днес. За първи път България ще бъде лидер в световната политика, икономика, култура и туризъм. За първи път България ще се гордее със своите политици и управници. За първи път България ще бъде най-могъщата сила на континента и всички ще слушат нейната воля. Това е началото.

– Гуру, а появата на Антихриста? – попитах аз.

– Всички очаквате появата на Антихриста, а той вече е при вас. Живее между вас. Този индивид носи в себе си най-гибелната и разрушителна програма. Трябва да бъде овладян, за да може Земята и нейните обитатели да поемат по своя нов път. И така, Антихристът живее на Земята. Овладява добре програмните си действия, руши и унищожава. Оплита в мрежите си много индивиди и ги повлича към бездната на мрака. Трябва да се спре. Време е!

Не знаех как да реагирам на казаното, по-скоро бях смутен. Щеше ли Гуру да продължи да изяснява нещата или… Но ето, че той отново заговори и гласът му бе мощен:

– България е страната на бъдещето. Тук ще се родят Боговете, които управляват Всемира. България ще стане Свещената страна на Боговете. От тук ще тръгнат световните и всемирните промени. Воден от силата и мъдростта на Боговете, целият земен свят ще се преобрази и ще се отдаде в служба на Новото време. Новото време ще бъде кулминацията в развитието на индивидите от Земята и целия Всемир. В България ще се родят Бог и неговите верни Богове – единадесет на брой. Те ще образуват Великата дванайсеторка, която ще владее, управлява и ръководи не само жителите на Свещената Земя, но и целия Божи Всемир. България ще стане най-великата, най-мощната сила, която ще ръководи всички съществуващи страни и държави, без значение колко могъщи са те сега. България ще наложи своята международна значимост. Тя ще бъде дома на Боговете. В България ще се родят новите закони, новият морал, новият устрем, новото битие. България ще бъде Свещената земя, която ще посрещне Света на мъртвите и ще приеме повелите на Новото време. От тук ще се наблюдава Второто пришествие и отварянето на Голямата врата. Бог е на Земята, Бог е в България заедно със своите единайсет Богове, за да осъществят най-висшата мисия и да пренесат любовта и хармонията тук, на Земята, а от тук и в целия Всемир.

Не можех да повярвам на чутото. Стоях онемял, изпълнен с неописуемо вълнение, а Гуру продължаваше да изрежда:

– Входовете на всички подземни градове и всички богатства, пренесени в други измерения, предстоят да бъдат отворени и открити за очите на земните жители постепенно и в зависимост от съдържанието им. Това ще се случи в зората на Новото време, предхождащо сливането на световете и отварянето на Голямата врата. Всички загадки предстоят да бъдат разгадани. Те носят в себе си важна информация, необходима за цялостното бъдеще, обхващащо всички, сега съществуващи, обекти и елементи в Кристала и извън него. Предстои да се отворят тайните подземни входове и тунели на Египетските пирамиди и Сфинкса. Там се съхранява голяма част от информацията за миналите светове и времена, както и богатството, и мъдростта на цивилизациите, допринесли за развитието на Земята през различните периоди от съществуването й досега. В подземните коридори, под пирамидите, се намират свещените символи и атрибути на Боговете от планетите, изграждащи Кристала. Всички лични притежания на мъдреците от планетите са съхранени в отделни килийни сейфове, изградени в основите на трите най-големи пирамиди. В подземията под Сфинкса се намират последните два космически кораба, с които Атлантите са пренесли необходимите им уреди, апаратури и кристални елементи, за да създадат съвършените условия за живот на Земята. Там са и грамадните червени кристали, чрез които са захранвали обектите и центровете си за комуникация, с непланетните обекти. Много са богатствата на планета Земя, които са скрити от очите на земния жител. Предстои откриването на всички тях и използването им по предназначение. Овладейте стихийните мощности на червените кристали! Те ще бъдат ваша собственост.

Вместо край на книгата ще добавя думите на Учителя – игумен Гавраил:

– От 2003 година Боговете правят периодични полети до Земята. Някои от тях трайно са вече тук. Продължава тяхното пристигане, престой и отпътуване. Тези полети ще продължат до 2012 година. След това Боговете ще останат тук и с тяхното присъствие ще започнат измененията в енергийните системи на хората, за да ги подготвят за реалната среща с тях, която е запланувана да се осъществи през 2017 година.

Боговете, които вече са тук пребивават в паралелно време, или се сливат с нас. Ще дойде денят, когато ще ги открием.

Из “Тайните подземия на България”, автор Милан А. Миланов