В МОМЕНТА НА ПЛАНЕТАТА СЪЩЕСТВУВАТ ХОРА ОТ 4-ТА ДО 6-ТА РАСА

raceПредадено чрез Сестра Света на 02.01.2007 г.

Аз съм Имхотеп, Учител от Йерархията на Светлото Братство. Приемете моите пожелания за нови знания, нови енергии, нови придобивки, които са ви необходими за да еволюирате. Сега искам да ви разкажа какви събития ви очакват занапред.

Човечеството се намира в период на преход от една раса в друга. Сега на планетата едновременно живеят представители на третата подраса на пета раса – има известен брой хора, които са от четвъртата подраса, но те не са много. Те са съумели да доживеят досега, защото са успели да се приспособят към променящите се условия и са съхранили относителна расова чистота. Това не означава, че са създавали семейства със свои сродници, а просто интуитивно са си избирали партньори със слаб генотип, така че предаването на признаци на петата подраса става по-скоро на енергийно отколкото на генетично ниво. Расовите черти се предават на ниво ефирно тяло, а не чрез генома.

Преобладаващата част от населението на Земята принадлежи на петата раса. Тя доминира в продължение на десетки хиляди години. Нейна характерна особеност е това, че мисловността надделява над менталността. Работата с лявото полукълбо на мозъка, което е свързано с логиката и практичността, за сметка на изключването на дясното полукълбо, са довели до това, че повечето представители на петата раса са егоисти, потребители, агресивни и жестоки. Тези характеристики напълно се отнасят за всички възрастни представители на човечеството. Изключение от правилото са левичарите и двуръките представители на петата раса, а те са малко. Броят на гениите сред левичарите е много по-голям от гениите, които са десничари.

Представителите на шестата подраса започнаха да се раждат от средата на 70-те години на 20 век.

В началото те бяха единици, но сега стават все повече и повече – по-голямата част от децата вече се раждат с открити контури на цялото тяло, а това е признак на шестата подраса.

Между представителите на различните подраси няма генетични противоречия и те могат да имат съвместно потомство. Противоречията помежду им са от съвсем друг характер. Те трудно намират общ език. В днешно време тези противоречия се проявяват в конфликт между поколенията.

Всеки може да премине в новата раса,

ако преодолее противоборството между своите тела/ефирно и физическо/, между полукълбата на мозъка си, между думите и делата си, между мислите и чувствата си. Това предстои да направят предимно родителите, така както техните деца нямат подобни противоречия и възприемат света по-реално от възрастните. Децата са способни да четат между редовете и да разбират без думи, овладяват езика на тялото и душата много по-рано отколкото речта.

Много хора от петата раса претърпяват трансмутации.

Какво е това? Това е процес на преход от една подраса в друга, без превъплъщение. Първо започва да се трансформира ефирното тяло – то изтръгва от себе си наслояванията на външните влияния. Чистото ефирно тяло се състои от чисти прани. По време на своя живот то събира в себе си астрална и ментална мръсотия. В резултат на това ефирното тяло придобива свойството на медиатор – проводник на фините планове към физическото тяло.