В света на живото слово

Книга за Божествената метричност

Лияна Фероли

Една от най-значимите и мъдри книги, писани някога, бе представена неотдавна в Кърджали. Нейното заглавие е “Археометърът. Ключ към всички религии и всички знания на древността”, а нейният автор е французинът Сент – Ив Дۥ Алведр/1842-1909/. Той е енциклопедична личност, изследовател на религиите, на феномените и съответствията, езотерик, забележителен музикант, социолог с голям размах, мощен историк, ориенталист, който владее цялостно иврит и санскрит и не на последно място превъзходен писател.

“Археометърът” е била най-преследваната книга в миналото, защото всеки, който е идвал да управлява, е намирал в нея корените си и е бързал да я унищожи, та след него да не може друг да се възползва от нейното висше познание. Затова от оригинала оцеляват само няколко екземпляра – един в Националната библиотека на Париж и пет в колекционери. Има и по едно копие на испански и на руски език. Уникалната книга идва и в България благодарение на пословичните и безкористни усилия на родолюбивите ни учени Таньо Танев и Ангел Манев, както и на превода от френски на Мария Дойчева и на компютърната обработка и редакция на Таня Дамянова, всичките от Стара Загора.

Името на книгата произхожда от “arka”/Слънце, централна емблема на Божествения печат/ и от “matra”/Мярката-Майка, която е жива в Словото-Бог/. А в съчетание двете думи означават метод, инструмент, знак за всички пропорционални нива на Божествените еквивалентности. С археометричната наука може да се сравни всичко, което е било, със средата, със Закона. С нея може да се въплъти определена музика във формата на някое здание, чаша или друг предмет.

Сент – Ив определя природните форми като кристализирала музика,

тъй като музикалните закони действат навсякъде и така влияят на всички нива в живота и най-вече чрез художествените форми. Понеже музиката е откровение, мелодия на Светлината, за която в библейската книга “Битие” се казва: “И рече Бог: Да бъде Светлина”. А според Книгата на Йезекил музикално съдържание имат мерките на Соломоновия храм и размерите на Мойсеевата Скиния/ Изход:25 /. И това е възможно, защото Божествения матрикс на една идея в причинния свят се изразява чрез музиката и нейните три компонента – мелодия, хармония и ритъм, които оформят темата-образ.

Преоткритото древно и висше познание от Сент – Ив, така както са направили преди него и Орфей, и Питагор, е един комплексен подход, който включва астрология, астрономия, археология, религия, философия, филология, физика, математика, бионика, наука за информацията и др. “Археометърът” е инструментът, с който са си служили древните хора за изграждане на всички езотерични митове и религии. Той е и канонът на древното Изкуство в неговите различни изяви – архитектурни, музикални, поетични, теологични. С този възстановен синкретичен метод енциклопедистът разкрива тайните на Вселената, изследва тайнствата,

дава ключа за приложение на езотеричните знания.

Това става като установява връзката, съотношението между тон, форма и идея, като свързва звуците, формите и Словото в най-великата хармония на песента на сферите. А сега чрез съдържащата се в “Археометърът” живителна сила, извираща от Принципа на Любовта, тя ще звучи и над българската земя.