ГАДАЕНЕ С ДЪРВЕНИ ПРЪЧКИ

Маг Р. Тодорова
За това старинно английско гадание ще са ви необходими 7 дървени пръчки – ако не разполагате с тях, може да ги замените с моливи: 3 по-къси, но еднакви по дължина и 4 по-дълги, отново с еднаква дължина.

Една от по-дългите пръчки трябва да е по-дебела от останалите. Тя се нарича “кралица”.

Усамотете се. Поставете “кралицата” на пода до краката си, а останалите пръчки дръжте над нея. Затворете очи, концентрирайте се над интересуващия ви въпрос. Задайте го мислено или на глас.

С едната ръка извадете една от пръчките, а останалите пуснете да паднат. Отворете очи и разгледайте как пръчките са се разпределили около “кралицата”.

Ако дългите пръчки са повече от късите, отговорът е положителен – няма за какво да се притеснявате.

Ако дългите пръчки са по-малко от късите, отговорът е отрицателен – не влагайте повече усилия в тази посока, защото само ще си загубите времето.

Ако една от пръчките докосва “кралицата”, успехът ще надхвърли очакванията ви. Ще постигнете желаното без усилия, страдания и загуби.

Ако някоя от пръчките е паднала не непосредствено върху пода, а лежи върху другите пръчки, бъдещето ви е неопределено, проблемите все още висят във въздуха и затова не бива да притъпявате вниманието си.

Ако всички пръчки са насочени с краищата си към “кралицата”, вашата роля ще бъде решаваща в осъществяването на интересуващия ви въпрос, всичко ще зависи от действията ви.

Ако краят на никоя пръчка не сочи към “кралицата”, въпросът ще се реши, независимо от вашите действия.