ГОРДЪН МАЙКЪЛ СКАЛИОН ЗА “ПериодА на бедствията”

scalion

Ще оцелеят само тези, които са на високо духовно ниво

Бъдещето на медицината са цвето- и звукотерапията


С Гордън Майкъл Скалион ви запознахме в предишния брой. Накратко той е съвременен футуролог, писател, лечител, учител и пророк. Той е автор на бъдещата карта на Земята и книгата “Послания от космоса”. Скалион се опитва да даде на всички земляни знания за бъдещето, които му се откриват в пророчески сънища и видения.

СЛЕД СТРАННОТО ВИДЕНИЕ

След видението, което описахме в миналия брой, Скалион мислел, че това е било халюцинация, но изведнъж пред него се появило изображение на възрастна жена и фонът се сменил. Започнали катастрофални сцени, паника и безпорядък в американските градове – разрушавали се сгради, в небето избухвали комети, появила се странна летяща чиния. Жената заговорила: «Сега пътешестваш в потока на времето. Ще видиш картини от миналото и възможното бъдеще».

След това тя изчезнала, скрило се всичко останало, а гласът на Скалион се върнал. Изписали го от болницата, но той бил много изплашен от станалото пред очите му и дълго време ходил по лекари и дори при психиатри, за да се консултира. Но, не открили никакви отклонения в психическото му състояние. Виденията продължили.

Веднъж Гордън установил, че това, което се случва в сънищата му, след няколко дни става наяве.

Паникьосан, почти две години пророкът се изолирал от всичко, опитвайки се да разбере какво се случва с него. “Мина доста време, докато успея да свикна със своите страхове и да разбера, че моите способности не са свързани с никаква криза на средната възраст, нито болест, нито душевно разстройство, а са нещо съвсем естествено”, спомня си той.

През 1982 г. гадателят се научил да изпада съзнателно в състояние на дълбок транс и усъвършенствал способностите си: “Разбрах, че мога да помагам на хората – да лекувам, да намирам безследно изчезнали…”

По-късно Гордън загубил тези способности и в неговите видения

се появила като пациент планетата Земя.

Върнали се картините на глобалните планетарни катаклизми, като всяка една от тях се разпадала на три съвсем малко различаващи се един от друг варианти на едно и също събитие. Скалион постепенно разбрал, че най-ясните и ярки изображения са и най-много вероятни и близки до настоящето, а сивкавите размити версии са малко вероятни и то в далечното бъдеще. Той започнал да рисува карти по памет.

Част от неговите видения са активна вулканична дейност във Филипините, земетресение в Япония /Кобе/, ураганът Ендрю. Предсказанието на Скалион, направено преди няколко години за земетресението в Лос Анджелис точно съвпадна с реалните събития. В един от сънищата си пророкът видял, че Етна отново ще изригне и разбрал, че това ще стане съвсем скоро. Така и стана – на 24 ноември 2006 г. летището в италианския град Катания бе затворено, защото градът беше покрит с тънък слой черна пепел, която бе изпусната от един от кратерите на вулкана /б. пр./

В близко бъдеще Скалион предвижда земетресение в Сан Франциско, което ще постави началото на глобалните тектонични катаклизми.

Периодът 1998 – 2012 г. Гордън нарича “Период на бедствията”.

Тогава ще се случи преместването на полюсите, което ще предизвика раздвижване на земната кора. В резултат на изменението на земното магнитно поле ще се случат следните събития:

* Ще се появят епидемии от неизвестни болести, тъй като ще бъде нарушен електромагнитния баланс в тялото на човека;
* На планетата ще започне активна тектонична дейност;
* Движението на земната кора ще предизвика нискочестотни инфразвукови излъчвания, които ще окажат въздействие върху менталната човешка същност, което ще доведе до много тежки депресии и психически разстройства;
* Орбитата на Луната ще се доближи до Земята, което ще накара човешкото общество да се развива както “лунното”, т. е. с преобладаващо женско начало – интуиция, духовност, миролюбивост.

Не по-малко важни са пророчествата на Гордън, свързани с духовното бъдеще на цивилизацията. Той смята, че човешката дейност – технологиите, религиите – всичко духовно и материално, е тясно свързано с живота на планетата: “Ние живеем в своего рода симбиоза, Земята отговаря на нашите мисли и постъпки. Понякога е достатъчно съвсем незначително количество енергия, за да бъде нарушена тази хармония”.

Зловещите пророчества за стихийни бедствия се преплитат в разказите на Скалион с предсказанията му за измененията в човешкото общество. Много от тях са украсени в пъстри тонове. Например, за първата половина на ХХІ век той вижда обновени селищата на територията на Съединените американски щати. Пред очите на Гордън тези селища се показали съвършено автономни – с вътрешни източници на топлина и енергоснабдяване.

Наоколо нямало никакви машини, мотори и механизми, хората изглеждали умиротворени и щастливи, децата се усмихвали. Всички добре разбирали езика на животните. Цъфтели необикновени цветя, растели непознати дървета, от които хората се научили да правят нужните им лекарства.

Изчезнали много болести на ХХ столетие, включително СПИН

и други ужаси от “Периода на бедствията”. В медицината доминирала цвето- и звукотерапията, много от болестите лекарите на бъдещето лекували с вибрации. Продължителността на живота се увеличила до 150 години. Според Скалион това ще бъде блажено и щастливо време.

Едни от първите знамения, присъствали във виденията на Гордън Майкъл Скалион за глобалните изменения на Земята, била появата на неизвестна нова синя на цвят звезда. През август 1995 г. пророкът публикува статията “Синята звезда”, в която обяснява какво е значението на тази звезда за нашето бъдеще.

“Моето видение се повтаряше многократно от 1979 г. насам. Наблюдавах как нашата слънчева система се върти в кръг около друга оранжева звезда, а зад Слънцето се появи малка Синя звезда. Приличаше на бинарна слънчева система с две звезди и сложна траектория. Но Синята звезда е двойна звезда от Сириус, а не нашето Слънце. Тя е била видима на небосклона 1800 години подред, а после е изчезнала зад Слънцето – започнал е нов цикъл.”

Скалион научил, че нещо подобно има и в епоса на индианското племе хопи. В техните пророчества е казано: “Когато на небето се появи танцуващата Синя Звезда, ще се роди ерата на Петия Мир. В нейното начало

ще започне последната велика война –

конфликт между духовността и физическото начало. Това материално, физическо начало ще бъде низвергнато от тези, които останат живи. Те ще сътворят извора на новия единен свят с единна власт – властта на Създателя”.

Сребристо-сивата светлина на новата звезда сутрин ще бъде десет пъти по-ярка от всички останали звезди в небето, а вечер ще прилича на Луната. Нощем тя ще може да бъде наблюдавана като ярко петно на Млечния път. Мощната й светлина ще измени цвета на земния спектър и кожата на всички земни народи от всички раси ще придобият синкав оттенък. Новата звезда ще окаже решаващо влияние върху духовността на човека. Душата ще се усъвършенства чрез физическите реинкарнации и нематериални изчиствания.

Синята звезда ще измени вибрационното поле на Слънцето и Земята и ще могат да оживеят само тези, чийто висок дух ще съответства на новите вибрации.

Подобни предсказания имат и маите, а и други древни култури. За новата звезда е писал и Нострадамус, и немският мистик Хилдегард, който предсказал, че “великата нация” ще преживее земетресения, урагани и наводнения, предизвикани от огромна комета. Както Хилдегард, така и Скалион счита, че след тези катаклизми ще настъпят мир и хармония.

Следва…

Превод: А. Димитрова