Г-20 получиха рецепта за реален изход от кризата

В открито писмо до участниците в срещата на Г-20, професорът по онтология и теория на познаието Михаил Лайтман предложил детайлен план за изход от световната криза

В навечерието на срещата в Лондон на лидерите на „голямата двадесетторка”, професорът по онтология и теория на познанието Михаил Лайтман се обърна с открито писмо към държавните ръководители, в което е обрисувал своето видение за изхода от глобалната криза. Според него пътят за решаване на проблема е в просвещението и възпитанието. Откритото писмо е публикувано в личния му блог.

Ето какво казва професорът

„Писмото е написано с искрена тревога за бъдещето на света. То е насочено към вас, тъй като не се съмнявам в способностите ви да дадете ход на промените, които ще позволят на всички хора на Земята, независимо от тяхната вяра, раса, произход или пол да живеят спокоен, здравословен и уверен живот. Преди всичко искам да изкажа благодарност за усилията, които полагате на национално и международно ниво в опита си да намерите решение на многостранната криза, която сега преживяваме. Както нееднократно отбелязвахте в своите изказвания, спецификата на съвремието е глобализация на кризата и затова ни трябват глобални решения. Но преди да преминем към решение, позволете ми накратко да изложа причините за кризата.

ОСНОВНА ПРИЧИНА Е ЕГОИЗМЪТ, КОЙТО Е СТАНАЛ ОСНОВЕН В ЦЕЛИЯ СВЯТ

Анализът на човешката история показва, че силата, тласкала човека напред е егоистичното желание, развиващо се в него от поколение в поколение. Колкото по-силни ставали тези желания, толкова по-съвършени способи сме изобретявали, за да удовлетворяваме стремежите си. Но в сегашното столетие законите се изменят. Ако по-рано всеки човек се е развивал индивидуално, сега човечеството е интегрална система, в която всички сме взаимосвързани и напълно зависими едни от други. Това, което е движило човека напред става глобално и ни вкарва в един омагьосан кръг. След като се превърнахме в глобална, интегрална система, подобно на всяка затворена природна система, нашата сила и стабилност станаха зависими от отговорностите на всички части на човечеството. Възникна проблемът от това че независимо че сме взаимосвързани, ние все още действаме егоистично. Това е причината на кризата.

Пътят към решението на кризита е просвещението и възпитанието

Затворената система на цивилизацията ни принуждава да признаем важността на съзнателното участие в нея на всеки гражданин на света. Възлите на взаимовръзката ни карат да се погрижим всеки човек да разбира системата и грамотно да си взаимодейства с другите.

Затова решението на кризата включва в себе си промени в съзнанието на всички граждани на Земята. Всеки трябва да осъзнае, че в глобалната интегрална система „малкото дърво на съдбата” зависи от неговото отношение към другите. Подобно на системата за възпитание, с която готвим за живота децата ни, днес сме длъжни да създадем глобална система за просвещение за подготовка на хората в новия глобален свят на принципа „Възлюби ближния, както обичаш себе си”, което е общо за всички религии.

Ако започнем да организираме такава система на просвещение, ще усетим началото на оздравяване на обществото, знанието на законите на новия свят ще доведе до създаване на нови взаимоотношения между хората. При това е съвсем ясно, че не е необходимо да се преустройват държавните и икономическите институции. Всички жизнени сфери ще се променят постепенно, по принципа на взаимовръзката.

ПЛАН ЗА РАБОТА

Човекът е напълно зависим от общественото мнение. Затова трябва да използваме обществото, за да формираме у човека нова скала на ценности. За тази цел предлагам да бъдат предприети поредица от стъпки.

– Да се създаде международен образователен център, който няма да преследва политически или икономически интереси и ще събере под покрива си най-добрите специалисти по природни и социални науки. Те ще разработват всевъзможни образователни материали за новия свят, като работят и с водещи журналисти за оригиналния начин за разпространение на тези материали.

– Да се създаде междуправителствено ведомство, което ще се грижи за провеждане и финансиране на програми, пропагандиращи в обществото осъзнаване на глобалния свят.

-Като пример може да се взема фактът, че така както изискваме от всеки канал да излъчва определен процент оригинални програми, трябва да изискваме всеки да включва информация за глобалния свят, в който сме се оказали. Освен това подобно съдържание да бъде излъчвано по половин час в развлекателните и актуални програми, транслирани по телевизията в прайм-тайма.

-Да се постави пред всички големи рекламодатели условие, ако рекламата на техните стоки призовава към разединение, да не могат да рекламират по държавните медии.

Паралелно с това да се започне кампания, включваща реклама по всички средства за масова информация, която да сведе до публиката неизвестни сведения за дълбочината на взаимовръзката между нас.

-Да се внесе във всички учебни курсове по предмети задължителни раздели, които да описват от погледа на дадената дисциплина новите закони. Наред с това ежедневно в училищата да има час, по време на който учениците да обсъждат отношенията, които трябва да царят в глобалния свят.

-Да се награждават с материални и морални стимули произведенията в областта на литературата, кинематографията, телевизията и журналистиката изключително за ползата, която носят на обществото.

-Възглавяваните от Вас държави са способни да ръководят създаването на системата от просвещение, необходима сега на човечеството и така няма само да демонстрират загриженост за човечеството,но и ще го поведат след себе си.

С уважение -Михаил Лайтман

Превод от руски Антонина Топалова