ДУХОВЕТЕ НА ПОЧИНАЛИТЕ БЛИЗКИ ИДВАТ ТОЧНО НА РОЖДЕНИЯ ВИ ДЕН

Народната мъдрост препоръчва по възможност да се избягва честването преди да е настъпил самият ден или след това – най-добре е да се празнува точно на датата! Счита се, че именно тогава при рожденика идват ангелите и духовете на починалите близки. Чувайки добрите пожелания, те ще помогнат в изпълнението им през следващата година. Ако тържеството се проведе в друг ден, те няма да чуят пожеланията и човекът няма да може да разчита на помощта им.

Много силно знамение е следното:”Както посрещнеш рождения си ден, такава ще ти е и годината!”

Ако човек заболее на рождения си ден, това е сигнал, че нещо не е наред и такава ще е годината му – лоша. Това знамение се сбъдва с голяма точност!

ВРЕДНИ ПОДАРЪЦИ

В деня на рождението си човек не бива да дава пари на заем, нито да иска! Ако дадеш, то ще отдадеш собственото си благополучие, а ако приемеш, то ще приемеш чужди беди!

Разбира се, че във вазите не трябва да има четен брой цветя, едва ли има някой, който да не знае…

Нечетният брой символизира изменения към по-добро и удачно преминаване през трудностите.

ПОДАРЪЦИ КОИТО НЕ БИВА ДА СЕ ВНАСЯТ В ДОМА НА РОЖДЕНИЯ ВИ ДЕН

Сапун, шампоан и др. миещи средства, както и носна кърпа – те са на сълзи;

Нож, ножици и режещи предмети – на кавга са;

Жълти цветя – предателство;

Шал – измяна.

Не приемайте картини и икони от хора, за които не сте сигурни, че ви мислят доброто! Само помислете, че това са предмети, които ще останат за дълго в дома ви, а върху тях се правят едни от най-силните заричания. Свещници също. За етномаските надявам се, знаете достатъчно.

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ЗАВИСТНИЦИ?

Има хора, които ходят на гости с единствената цел да предизвикат зло! За такива гадни пакостници има много действен старинен обред.

За да бъде неутрализирано негативното действие върху човека и подаръците, които той получава, трябва дареното по някакъв начин “да се откупи”, като се дадат нечетен брой монети – обикновено се дава на даряващия една монета. Но, ако все пак се съмнявате в нещо, предпазното въздействие може да се усили като се каже наум, преди да вземете подаръка в ръцете си: “Каквото ми донесохте – вземете си го за себе си!”

Силна предпазна мярка е винаги да поемате подаръците с двете си ръце едновременно!

Счупени по време на празненството чинии, чаши или вази се изхвърлят не по-рано от прощаването с последния гост!

Този обичай е свързан с поверието, че счупени чаши и чинии, разпиляна сол или разлята вода по време на седенето на празничната маса сигнализират, че някой от гостите е донесъл беда или не ви мисли доброто. Затова, незабавно след като си отиде последният гост, разбитото се изнася от дома, за да си отидат заедно с него и неприятностите.

РОЖДЕНИКЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕОБЛИЧА ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНЕНСТВОТО!

Това е много лош знак, защото помислете – кога възниква потребност от смяна на облеклото? Когато е изцапано. А мистиците твърдят, че дрехите се цапат тогава, когато в аурата на човека се внедри чужда негативна енергия, която привлича мръсотията към дрехите и това съвсем не е безопасно.

За да се избегне лошото въздействие, ако дрехите все пак се изцапат, рожденикът не трябва да ги сменя, а да плюе три пъти през лявото си рамо и шепнешком да каже: “Не за лошо, а за добро!”

Р. Тодорова