Дали Господ Бог не се е сдобил с човека от западния африкански Рай?

blackНашето пътешествие ни връща във времето към събития преди близо 200 000 години, когато по-нисшестоящите богове се разбунтували и било създадено човечеството. Но как тези събития се свързват с библейската притча за Райската градина и какво наистина се е случило там?

Кой е бил “прелъстителят” – змията, която е проговорила на Ева? Какъв плод са изяли Адам и Ева от Дървото на познанието? И защо тогава е станало толкова необходимо да бъде преграден техният достъп до Дървото на живота?

Ще започнем с местоположението и значението на Рая. Битие твърди, че през Рая протичали четири реки. Две от тях се наричат Тигър и Ефрат, което помогна на много учени да определят местоположението на притчата за Рая в Месопотамия. Другите две реки, Пишон и Гихон, сякаш имат връзка с Африка. Това причини на библейските изследователи голямо объркване в продължение на много време. Възможно ли е да е имало два Рая?

Шумерското име на боговете е ДИН.ГИР буквално означаващо “Най-праведните от ракетите”. В шумерския език Е.ДИН вероятно ще е значело в такъв случай буквално “Дом на най-праведните”. Почти няма съмнение, че Е.ДИН и Едем са едно и също нещо. Раят бил жилището на боговете.

След като по този начин идентифицирахме значението на думата Рай, естествено е да очакваме, че е имало повече от едно жилище на боговете. Земята е била разделена между две главни групи богове, потомство на двамата братя Енки и Енлил. Земите на Енките били в Долния свят на Африка – на запад. А тези на Енлилитите – Месопотамия, на изток. Идеята за два Рая ни дава възможност да разрешим определени несъвпадения, които дълго време биеха на очи в библейското описание на сътворението. Например едновременно в Битие 1 и в Битие 5 се твърди, че мъжът и жената са създадени заедно от Елохим на “шестия ден”:

“Той ги сътвори – мъж и жена, и ги благослови. И когато ги създаде, той ги нарече “човек”.

Но в Битие 2 се твърди, че мъжът е бил създаден първи, а женска помощница била сътворена от мъжа по-късно, за да му прави компания! Нещо повече, има силен намек, че мъжът вече е съществувал, когато бил поставен от Бог в Райската градина:

“Сега Господ Бог планирал градина на изток, в Рая; а там постави мъжа, когото бе сътворил.”

Тези текстове не съвпадат с описанието, което следва в Битие 2, където се оказва, че сътворението на Ева е станало в източния Рай (Едем). Дали този библейски пасаж е бил написан извън установената последователност? Имало ли е в действителност по-ранно сътворение на мъж и жена на запад?

В този момент трябва да цитираме “Атра-Хазис”, който твърди, че четиринадесет богини на раждането едновременно произвели седем мъже и седем жени, с цел да отърват боговете от “изнурителния труд”. Трябва да се отбележи, че всички месопотамски текстове приписват сътворението на човека на Енки, главният бог на африканските земи.

Дали пък тогава Господ Бог не се е сдобил с човека от западния африкански Рай, а впоследствие да го е поставил в източния Рай? Един текст, назован от професор Креймър като “Митът за търнокопа”, започва да хвърля някаква светлина върху този проблем и идентифицира Господ Бог в Енлил:

“Анунаките (редовите богове) пристъпиха към Енлил…

Те изискаха от него Онези – Чернокосите.

За да дадат на Онези с Черните коси

Да държат търнокопите”.

Богът Енлил,

Чиито решения бяха неотменими,

Наистина побърза да раздели Небето от Земята;

В ДУР.АН.КИ той направи разрез,

Така че Онези – Сътворените да могат да излязат

От Мястото където Плътта-Блика-Навън.”

“Господът породи АЛ.АНИ, даде своите нареждания.

Той изви разцепвача на земята над главата му като корона,

И го заби в Мястото-Където,Плътта-Блика-Навън.

В отвора имаше глава на мъж;

От земята хора си пробиваха път към Енлил.

Той строго погледна Онези Чернокосите”.

В други текстове Мястото-Където-Плътта-Блика-Навън се описва като “Бит Шимти” – “Къщата” на Шимти. Шумерските срички ШИМ.ТИ буквално се превеждат като “Дъх-Вятър-Живот”. Поради това “Бит Шимти” значело “Къщата, където Вятърът на Живота Бил Вдишван”. Съчетанието от думи е директно сравнимо с Битие 2:7, където Господ Бог сътворил човека и му “вдъхнал в ноздрите дъха на живота”.

Защо му е било нужно на Енлил да използва сила, за да се сдобие с “Онези Чернокосите”? Текстът пояснява, че е имало спор между Енлил и неговия брат Енки. Енки желаел да си запази изключителното право за ползване на работниците, за да намали товара от непосилния труд на боговете в Месопотамия.

Поради това се наложило Адам да бъде взет със сила и заведен в Райската градина.

Автор: Петя Станева