Детските рисунки

d094d0b5d182d181d0bad0b8d182d0b5-d180d0b8d181d183d0bdd0bad0b8Детските рисунки със своята наивност и несъзнателност също показват емоционалното състояние на своя автор. Смята се, че увереното, уравновесеното дете поставя рисунката в центъра на листа.

Рисунките на онези деца, които имат проблеми във взаимоотношенията с връстниците или родителите си и в осъзнаването на собственото“ аз“, са разположени върху целия лист.

Според темперамента и нагласата си в момента, детето рисува по различен начин. Ето някои от най-характерните „кодове”, които психолозите разчитат:

Щастливото, уверено в себе си дете рисува с плътни, отчетливи линии.

Нерешителното дете, обратно, избира не много ярки цветове и рисува едва-едва

докосвайки листа и затова рисунката му най-често е бледа, неизразителна. Такова дете не иска да привлича вниманието върху себе си.

Агресивното дете често без да иска чупи моливите или бързо изписва флумастерите си.

Детето с мек характер използва много вълнообразни линии.

Децата с волеви характер, бъдещите реалисти, предпочитат да рисуват с прави линии и точни ъгли, по-рядко използват кръгчета и овални форми.

По материали от чуждестранния печат и интернет