ЕСЕИТЕ СА БЪЛГАРИ

Йорданка Николова
Гледах филм, в който се разказваше за есеите. Запитах се какво ли означава тази дума. „Чух” мисъл: “Есея е истина – тракийско жречество”, а буквата “Й” е означавало служещ, но за есеите се знае, че са евреи. Те са преки наследници на Адам, чрез Авел и са носители на чистия светлинен ген.

Те са служители на Истината, затова се наричат есеи, това са всъщност бесите, които са тракийски жреци – посветени в тайната на Светлината или Кристалния огън. Есеи са бесите, наследени от катарите и богомилите. Кристален огън е наричан Кристалът в храма на Слънцето (в Атлантида) – Светлината, но така е наричан и Si (силиция) в човека (третото око), чрез който има връзка със Светлината.

И сега този кристал е жив, макар и разделен на 3 части. Чрез този кристал Земята е имала връзка със Слънцето, с Космоса и Мен/Бог/.

Една от тези 3 части е в България, друга в Тибет и третата в Чили.

Така е образуван силов триъгълник за Енергийно равновесие на Земята и целта на разделянето му след взрива на Атлантида е именно

никога и никой повече да няма огромната Сила и Мощ на целия кристал,

за да не бъде унищожена Земята (както бе сторено с Фаетон).

Неслучайно през България минаха толкова нашественици като хуни, печенеги, кити, византийци, гърци, кръстоносци, турци, германци. Те имаха две цели:

1. Да вземат Кристала;

2. Да унощожат бесите – пазители на Кристала и вечния огън – Si(силициевата матрица) – Душата на човека, съхранени тук в България.

Ето и моите въпроси към Бог:

– Има ли все още живи есеи – беси ?

– Да, има – част от тях са в сомати, част от тях са в човешки тела; друга част са като Енергийно-ефирно присъствие. Но те, пазачите на живия огън, са живи и бдят!

– А има ли все още живи беси-жреци на Светлината или есеи, което е едно и също ?

– Наистина е едно и също. Само поради транскрипция и фонетика има лека разлика. Всъщност бесите са онези жреци, наследили космичния ген от своите праотци в Древен (горен) Египет, или това е днешна България. Те са обитавали най-вече североизточните Родопи и са наричани бесеи. След Потопа (следствие от потъването на Атлантида) те потеглят към днешен Египет, за да се пръсне и така да се съхрани семето на мъдростта и Знанието. Част от тях населяват пещерите край Червено море – Кямрян, защото там има тунели, които свързват днешен Египет с днешна България – т.е. е Истинският извор.

Там съхраняват своите тайни, знаейки, че те ще бъдат открити в годините преди Прехода. Всичко е било предвидено и точно, с умисъл планирано. Тези пещери-проходи са използвани и през годините за школи и „библиотеки”. Има и сега живи есеи или жреци-беси, които с нищо не се различават външно от Вас, но те са стари, много стари Души и тела и знаят кои са! Те пазят ключа на Знанието и контролират неговата чистота в Ефира!