ЗА КАКВО СЛУЖАТ ПИРАМИДИТЕ?

Пирамидите намират все по-голямо практическо приложение. Копия на голямата пирамида изработени от най-различни материали и с различен размер вече се продават и в България.

Но за какво всъщност служат пирамидите.Ще се опитам да направя само кратко въведение в света на домашните пирамиди. По-подробна информация можете да намерите в книгата на Богомил Герасимов – „Тайнствената сила на пирамидите“ или в mysticbg.com, където са публикувани някои от главите в книгата. Практическото приложение е разгледано в глави 17 и 18.
Видове пирамиди

Видовете пирамиди зависят от размера и пропорциите, от материала и от цвета. По-често срещаното мнение е, че само пирамиди с пропорциите на Голямата пирамида имат ефект. Това обаче не вярно. Може да се използват пирамиди с произволни пропорции без това да влияе особено на резултата. Размерите на пирамидата обаче са от значение. Те трябва да са съобразени с приложението им. Ако искате да имате пирамида, в която да можете да седите, ще ви трябва височина най-малко 1.5 метра. Ако ве трябва, за да лекувате някое място, не ви е необходима пирамида, по-голяма от 30см.

Цветът на пирамидата не оказа толкова голямо влияние, но ако гледате пирамидата е добре да е боядисана в релаксиращ цвят, примерно зелено.

В пирамидите, които възнамерявате да използвате, не трябва да има метални части. Добре е да сваляте от себе си всички метални предмети, когато влизате в пирамидата. Не се препоръчва използването на кварц или друг кристал в пирамидата, особено за по-продължително време. Кристалът акумулира енергията и това може да доведедо непредвидени усложнения. Тя може да е от един или няколко материала, може да е покрита, прозрачна или открита. Задължително трябва да има петте елемента – четири стени и основа, за да функционира правилно.
Употреба на пирамидите

Пирамидите в ежедневието се използват за различни цели, но главните са три – за лечение и подобряване на общото състояние, за подобряване качествата на различни храни или други предмети и за предпазване от геобиологичните лъчи.

Когато се използва за лечение, пирамидата се поставя върху болното място и се оставя да стои около половин час. Според повечето автори това е достатъчно време за постигане на добър ефект. Добре е пирамидата да бъде ориентирана по четирите посоки на света. Действието на пирамидата се усилва от внушение или самовнушение на лекуваният човек. Пирамидата, използвана за лечебни цели не замества, а допълва лекаря, лекарствата или билките.

Пирамидите често се използват за по-добра релаксация по време на сън, като за целта се поставят под или над леглото. Най-добър ефект се постига когато продълженията на страните на пирамидата обхващат цялото тяло на спящия. Когато пирамидата се поставя под леглото е добре да има пресечен връх, а когато виси над леглото – завършен връх. Това е така, защото има голяма разлика между енергията под и над пирамидата. Ориентирането на пирамидата по посоките на света дава по-добри резултати.

Третото основно приложение на пирамидите е за предпазване от геобиологичните лъчи на Хартман. Ето какво представляват те. Преди Втората световна война германският учен Ернест Хартман открива, че върху цялата планета съществува мрежа от земни лъчи, получила названието „геобиологична мрежа на Хартман“, но той самият я нарича „глобална квадратна мрежа“. Тази мрежа според него представлява 20-сантиметрови ивици или ленти на излъчвани вълни, които са разположени по направление изток – запад и север – юг. Разстоянието между тях е 2 м по посока север – юг и 2,5 м – по посока изток – запад. Най-опасни за здравето на човека са т. нар. геопатогенни точки – тоест местата, където тези ленти се пресичат, особено ако под пресечната им точка има подземни водни източници. Понякога подземните структури и водните източници са толкова големи по размери, че образуват цели патогенни полета. Същността на излъчванията им не е известна. Някои специалисти предполагат, че представляват корпускулярни излъчвания от Земята и Космоса, които при преминаването си през материята оказват вредно влияние върху живите организми. Според някои автори тези лъчи са основната причина за появата на рак. Предпазването от тях става чрез поставяне на пирамидата над или под работното място, стола или леглото. Изискванията са, ако пирамидата е поставена отдолу да е с пресечен връх, а ако е отгоре – със завършен връх.

Източник: world-mysteries-bulgarian.hit.bg