Защо може да се „вижда” във Времето?

time
Виждам, че Вселената се разширява и нищо не умира. Колкото повече години минават, толкова Вселената се напълва, зарежда се с материя – има градивна и разрушителна материя, има и взаимодействие с други материи. Във Вселената не се говори за физически или химически реакции, а за ВЗАИМОКОНТАКТИ, свързани на специално ниво от Космичния разум. Във Вселената нищо не се губи! Получават се визуализации. Виждаш места, които са били пустини или гори, градини, заляти с вода и т.н. Когато правя контакт с бивши живи хора не само в космическото енергийно пространство, виждам къде са били, какво са правили, къде и как са живяли, дори греховете им можеш да видиш. А това да се върнеш хиляди години назад е много сложен енергиен процес.

Как е „виждал” Нострадамус?

Нострадамус е получавал информация, когато част от световете не са били сътворени. А тези, които са били сътворени, си носят информация за това време. И затова получените данни са за определено време, за определен период. А след като Вселената се увеличава, расте и се разширява, тези контакти на Нострадамус са валидни за това време, когато са били и създадени тези планетарни зависимости за контакт!

Отново повтарям – Вселената се развива, уголемява се и тези информации имат определен периметър и дават данни за определен момент. Но като се промени информационното взаимодействие между телата, всяко, от които носи информация, тежест и големина, то може да има или да няма развитие и разрушение, и времетраене.

Днес толкова много се е разширила нашата Вселена и е дошло времето за преместване или сливане на две-три Вселени. Изтъняват пластовете между Вселените и затова имаме гости от различни Междувселенски пространства.