ИЗВЪНЗЕМНИТЕ И СУПЕРСИЛИТЕ

Във Втората Световна война се включват и извънземни сили

Минало, настояще и бъдеще са термини, възприети от човешкото съзнание за отграничаване на пространствено-времевия поток и ставането на събитията. Реално във Вселената нещата протичат в т.нар. СЕГА, в настоящето, което е пресечна точка на т.нар. минало и бъдеще за кратки мигове от протичане на енергията.
Контактите между съществата и духовните субстанции от двете планети (Марс и Земята) в т.нар. Слънчева система, които са „една след друга“ или „една пред друга“ (зависи от гледната точка на наблюдателя) датират още от т.нар. ЕПОХА НА СЪТВОРЕНИЕТО на телата.
Създаването на всяко ново планетарно тяло е било в зависимост с предишното и следващото – влияело и било повлиявано от трептенията на орбиталните кръгове, пропорции, размери, разположение, функции.
По своеобразен план и модел са били разпръснати и т.нар. жив и нежив материален, биологичен, енергиен, полеви, магнитен и вълнови тип.
Марс като планетарно тяло е предхождал създаването на Земята, защото „строежът“ на т.нар. Слънчева система е започнал от най-външните планетарни тела, не от центъра към периферията. Парадоксално е, но е регистриран факт,

Слънцето е най-младото творение в системата.

Марс има свое място в еволюцията на планетата Земя. От Марс има доста „преселници“ на Земята – през различните периоди и под различна форма.

На Земята се съхранява част от марсианската древна култура и познание.
Земята е била убежище и земя за експерименти за жителите на по-древното тяло.
От своя страна Земята също е влияела, влияе и ще влияе върху историята на Марс. Може да се твърди, че марсианската „почва“ ще приеме „семенцата“ от земната култура и в следващия еволюционен кръг ще има симбиоза между двете планетарни култури и раси. От Червената планета за Земята са били изпращани наблюдатели, учители, пазители, мъдреци и воини. Земята е давала на Марс енергия, ресурси, идеи, подслон и природа, в която разумът на Марс е регенерирал и намирал формули за спасение и прогрес – за себе си и за братята си по разум от Земята, системата и галактиката.
На Марс има т.нар. Музей на Времето, в който присъства и историята за зараждането на планетата Земя и на живота и разума върху нея.
Земята генерира особен вид трептения, които зареждат с „горива“ орбитата на Червената планета. Марс е претърпял като планетарно тяло известни негативни и деструктивни влияния поради грешки на неговите обитатели и сривове – катаклизми от естествен и изкуствен характер. Повечето от функциите на живот са пренесени под повърхността на планетата и на спътниците й.
Контактите в по-ново време, например на представителите на т.нар. „Трети райх“ с извънземни същества са се осъществявали много дискретно и на територия извън Германия. Срещата с извънземен разум за пръв път става при експедиция на германски археолози в Непал. Подават рапорт за преживяното, но никой не му обръща внимание. Следва нов рапорт от Египет – 1935 г., а след него от Латинска Америка. Има данни за срещи между Хитлер и командир на кораб от неземна цивилизация.

На срещата, осъществена в строга секретност, извънземният хуманоиден екипаж демонстрира част от възможностите на техниката си. Обещават пълна подкрепа на Райха, ако им се предостави опитен човешки материал и площ за стартови площадки за излитане и кацане. Подсказват редица технологии и идеи за военната техника. Обучават Хитлер на известни умения – за определено време да владее много хора, т.е. психохипноза. Неслучайно някои от речите му оказват магнетично въздействие на тълпата.
Във военните заводи на Райха от 1940 г. усилено работят върху летателно тяло, способно да изведе човек извън земното притегляне – прототип на космически кораби от рода на днешната совалка.
По същото време и руснаците осъществяват контакт с извънземни пришълци, които им обещават помощ и открития срещу запазване тайна на контактите, бази за излитане и кацане, суровини – хора и метали.

Във Втората Световна война след 1942 г. се включват и извънземни сили

от двете страни при т.нар. Курска магнитна аномалия, от която започва преломът в превес на руснаците. За да демонстрират възможностите на своята техника и способности, помощниците на Сталин „отключват“ силата на тази особена зона, която може да се владее. Започва конкуренция между извънземните за надмощие над земните световни държавни лидери.
Първите опити с най-елементарния тип ракети („Фау“, „Катюша“) и двете суперсили правят с помощта на извънземни съветници. Успоредно с военната техника се работи над летателни апарати. Първите опити за германците са през 1943 г. Кораб обикаля Земята и се приземява. Руснаците извършват полет почти по същото време. Някои липси на материали при конструкциите взимат жертви и от двете страни.
Полетът с летателен апарат „Адолф“ с екипаж от трима летци до Луната се е състоял на 22 юни 1944 г. в деня на нападението над Русия. Според някои данни корабът е кацнал и е оставил нацистки флаг и снимка на фюрера. Вероятно е имало и извънземен член на екипажа.
Русите стартират своята ракета до Луната с човек на борда също през 1944 г., но не стигат там поради авария. Следващият им полет успява и кацат, но на друго място. Полетът е в началото на 1945 г.
Разработката на съвременната техника за полигон в Космоса е от времето на Третия райх. Самият баща на „Фау 1“, който се предаде на американците, сътрудничи активно с извънземните и е летял с тях в Космоса.
Същото важи и за руснаците, но те имат малкия шанс да сътрудничат с по-ниско развита цивилизация. Да, ама въпреки всичко печелят войната с неповторимия си дух!
Атомната бомба и взривовете над Япония през 1945 г., които изглеждат немотивирани поради края на войната, стават под въздействието на извънземни сили, които обработват американското правителство и му демонстрират мощта си като залог за партньорство. Руснаците получават водородния подарък.
„Студената война“ всъщност е война на страха на изоставените суперсили, тъй като техните извънземни сътрудници са отстранени от Земята от по-висши космически същества.
Нина Ничева

Източник: indigota.com