ИМАНЕТО И НЯМАНЕТО СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ С ДАВАНЕТО И ПОЛУЧАВАНЕТО

– Господи, бих искала да поговорим по темата за ДЪЛГА – сега има хора, които искат от други „на заем“, но после „забравят“, а и изобщо не мислят да връщат заема. Преди време Ти ми бе казал, че е добре ВЗЕТОТО НА ЗАЕМ ДА СЕ ВЪРНЕ В СЪЩИЯ ЖИВОТ, ЗАЩОТО В СЛЕДВАЩИТЕ БРЕМЕТО Е МНОГО ПО-ТЕЖКО. Какво още би ни казал по темата за дълга, Господи и най-вече за умишлено невръщаното?

– Дете, дете,

взетото назаем и невърнато отваря КАРМИЧНИЯ КАНАЛ НА ДЪЛГА И ТАКА ДЛЪЖНИКЪТ ОСТАВА „ВЪРЗАН“ за ПОЛУЧАВАНЕ.

И колкото по-дълго се бави с връщането на дълга, толкова по-тежко става и отварянето на КАНАЛА на БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ, ЗАЩОТО И НЕ РАБОТИ ИСТИНСКИ ЛЮБОВТА НИТО КЪМ ДРУГИЯ, НИТО КЪМ СЕБЕ СИ , А ТАКА И КЪМ МЕН!

ТАКА, УВЕЛИЧАВАЙКИ СЕ СРЕД ХОРАТА ТАЗИ ЕНЕРГИЯ НА ДЪЛГА, ПРЕМИНАВА И НА ДЪРЖАВНО НИВО – И ДЛЪЖНИЦИ, И КРЕДИТОРИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ ВЪВ ВРАГОВЕ, ИМЕННО ЗАЩОТО ПОТОКЪТ НА ЛЮБОВТА И БЛАГОПОЛУЧИЕТО Е ПРЕСЪХНАЛ, А ТОВА ПОРАЖДА, гняв, болка и отчаяние, както и СТРАХ И ВСИЧКО ТОВА ИЗЧЕРПВА ЕНЕРГИЯТА НА ИКОНОМИКАТА и настъпва СМУТ, ГНЯВ в народа. И ЗА ДА СИ ВЪРНЕТЕ ИЗОБИЛИЕТО И РАДОСТТА, ВЪРНЕТЕ ДЪЛГА И БЛАГОДАРЕТЕ, А ПРИЕЛИЯТ ДЪЛГА ДА ПРОСТИ И ОНЕВИНИ, ИНАЧЕ КРЪГЪТ НА БЛАГОДАТТА Е ЗАТВОРЕН И НИЩОЖЕН!

ИМАНЕТО И НЯМАНЕТО СА ТЯСНО СВЪРЗАНИ С ДАВАНЕТО И ПОЛУЧАВАНЕТО

(т.е. ако не даваш, и то от сърце, няма и как да получиш, но и ако даваш, е РЕДНО да получиш, защо само така ЕНЕРГОПОТОКЪТ НА БЛАГОДАТТА Е ОТВОРЕН! И ЖИВ)!

АМИН!

Информацията е от 1.07.10 г.

Йорданка Николова