ИМА ЖИВОТ НА ЛУНАТА

moon-1Лунните жители строят човешките ни тела

Както всички големи небесни тела, и Луната е населена космическа база, но с етерни хора от IV измерение, в което скоро ще преминат и земните хора. Това е нормалното състояние на цивилизациите от всички планети в Слънчевата система и безкрайния космос. По-скоро животът на Земята в плътни животински тела е едно изключение, което се приближава към своя край.

Днес има многобройни данни за наличие на чуждоземни бази и космически кораби на Луната. Всички космонавти, посетили Луната са били свидетели на необичайни събития, движещи се светещи машини, а някои от тях са влизали в контакт с извънземните. Наблюдавали са разрушени сгради от бивша цивилизация на нашата бяла раса, преди тя да слезе на Земята. Но за съжаление правителствата на САЩ и Русия засекретяват всички разговори, снимки и доказателства. Затова единствен достоверен източник на информация засега остава Учителят Беинса Дуно:

“Около сто хиляди души живеят на Луната.

Един ден Земята ще бъде като Луната. Ще има минус 150 градуса студ.

На Луната хората са все учени, живеят под кората й. Имат градини с плодни дръвчета, използват слънчевата светлина, вкарват си я под кората. Там няма микроби и хората живеят колкото си искат.

/…/ Животът на Луната е под кората й. Тези кратери, които виждате, са изкуствено построени от жителите на Луната – те са кондензатори на слънчева енергия. Там живеят около 100-150 адепти.” /стр.160 Дочев Христо, Въведение в Божественото учение на Учителя Петър Дънов, изд. “Кралица Маб”, София, 1996 г./

Астрологът Иван Антонов, ученик на Учителя, дава следната информация за лунните жители:

“На Луната живеят всички напреднали души,

които са завършили земната си еволюция на Слънцето. Тези лунни жители ръководят съдбата на цялото човечество. Преди слизането на Христос от Слънцето всички Велики учители са слизали от Луната и когато говорим за влиянието на Луната, трябва да разбираме отношението на лунните жители към човека. Астрологията учи, че Слънцето, т.е. слънчевите жители дават силите и материалите, с които трябва да бъде съградено тялото на човека, а лунните жители извършват изграждането му. Лунните жители построяват тялото на човек с такива форми, които да изразяват идеите, мислите и желанията на този човек от миналите му животи. Лунните жители ръководят зачеването, ембрионалното развитие, раждането, растежа и оформянето на човешкото тяло… Лунните жители служат за връзка между Ангелските светове и човешките души…

Луната служи и като чистилище.

Нито една човешка душа не може да завърши земната си еволюция и да напусне Земята без да е научила и приложила законите на лунните жители, защото те са пазители на чистилището. Човешката душа трябва да се пречисти на Луната под ръководството на лунните жители и тогава да влезе в Рая, който се намира на Слънцето. Лунните жители извършват колосална работа, за да подпомогнат развитието на човешките души и да поддържат условията, за да бъде възможен земният живот. Една от най-огромните им работи по отношение на Земята е да превръщат част от слънчевата светлина във вода… Под най-силно влияние на Луната са следните важни органи: главният мозък, лявото око у мъжа и дясното у жената, устните, гръдният кош, стомахът, лимфната система и други.”/Лекции по астрология, т. I, издателство “Бяло Братство”, София, 2004 г., стр.120/

Влиянията на планетите в астрологията не се дължат на самите планети, а на мислите и чувствата на тяхното население, които то излъчва, а ние съзнателно или несъзнателно възприемаме. Това трябва да се знае от всеки астролог.

Очевидно древните учени, които са били посветени, имали такива знания в тази област, за които съвременни учени не могат дори да мечтаят:

“Древногръцките философи от V-VI век пр. Хр. – Талес, Хераклит, Анаксагор и Ксенофонт също са смятали Луната за обитаема. Те предполагали, че населението й живее в дълбоки и широки долини…

Древноримският писател Плутарх (II в.) в “Беседа за лицето, което се вижда на лунния диск” подробно обсъжда тези проблеми, като е бил осведомен, че

Земята е място за изправление и превъзпитание на най-големите грешници във Вселената:

“По същия начин се отнасяме към Луната, като не вярваме, че там обитават някакви хора. А тамошните жители с още по-голямо учудване гледат Земята, виждайки в нея изостаналостта и измета на Вселената…”

Учителят казва, че тези хора които са завършили обучението си на Земята, след като се завърнат в планетите, от които са дошли, стават много видни личности. Нашата Земя не само е много красиво място във Вселената, но и много добро училище.

Късен гръцки източник, приписван на Плутарх, но вероятно не негов, съобщава:

“Луната е земеподобна, населена е както нашата Земя.

Нейните същества са с големи размери, а растенията са с такава рядка красота, каквато нашият свят не е в състояние да даде. По своята добродетелност и енергия съществата превъзхождат нашите 15 пъти…”

През 1593 г. Кеплер пише дисертация за лунните жители, а Джордано Бруно, изгорен на клада през 1600 г. също смята Луната за населена… Ще отбележим, че Кеплер е смятал лунните кратери за изкуствени съоръжения.” /Войцеховски А., “Загадките на Луната”, София, 2003 г., издателство “Литера Прима”стр. 160/

Кеплер е бил наистина забележителна личност, аз дори го поставям над Нютон, чиито закони подлежат на опровержение, докато законите на Кеплер са непоклатими.