Иван А. Тодоров: НЕ МАХАЛОТО НИ ДАВА ОТГОВОРА, А ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ГО ДЪРЖИ

Иван Тодоров се занимава с радиестезични анализи и измервания в областта на геопатологията, прави проверка на терени за строителство и на готови жилищни и обществени сгради за наличие на геопатогенни зони и вредни излъчвания. Посветен е и в тайните на Фън Шуй – земен дизайн, най-благоприятно разположение на местата за пребиваване на човека в жилищната сграда и пространството около нея. Радиестезистът може да определи и какво е здравето на дома ви – като измери излъчванията на произведения на изкуството и на художествените занаяти, на кристали и камъни. Иван Тодоров няма да се затрудни и да хармонизира атмосферата и работната среда в бизнес-офиси и обществени сгради.

– Г-н Тодоров, всички сме чували за радиестезията, но малко хора знаят какво точно представлява тя. Разкажете ни накратко какво е радиестезия и какво може да се измери по радиестезичен път?

– Един от основните закони на Вселената гласи, че всяко нещо в нашия свят непрекъснато излъчва и приема вълни. Това се отнася до всички форми на материята – живи или неживи. За съвременния човек е лесно да осъзнае това, тъй като пространството около нас е изпълнено с хиляди видове излъчвания, които лесно можем да доловим, да направим „видими и чуваеми” – с мобилния си телефон, с домашния телевизор, с компютъра или радиоприемника си. Да не говорим за Интернет и Скайп, които направиха света едно голямо село…

И все пак, въпреки техническия напредък, огромно количество лъчения остават под прага на чувствителност на съвременната техника. За разлика от апаратите, човек може да почувства със седемте си сетива множество вълни, които още дълго време ще се считат от науката за „невидими”. Именно това умение на хората да чувстват, да долавят тези излъчвания и вълни, се нарича радиестезия (radiesthesia – от гръцки – radius – „излъчване”; esthesis – „чувствам”). На практика, добрият радиестезист с помощта на съответните инструменти и помагала може да измери обективно излъчванията на всичко в нашия видим и невидим свят. Стига да има съответната информационна база данни за това.

– Споменахте седем сетива, а повечето хора са чували само за пет. Кои са другите две?

– Повечето неща, които правят света доловим за нас, са по седем – седемте цвята на дъгата, седемте тона в музикалната стълбица, седемте чакри в етерното ни тяло, седемте фини тела на човека… защо тогава сетивата за възприемане на всичко това да са пет? Всеки от нас в една или друга степен знае какво е „шесто чувство” – интуицията. Това е онзи невидим наш помощник, който често ни избавя от беди и нелепи ситуации, стига да се научим да чуваме неговия тих и ненатрапчив глас. Седмото ниво на сетивност е пряко свързано с нашата ментална, мисловна дейност.

Някои наричат умението да работим съзнателно на това ниво телепатия или телеметрия. Макар и не толкова осъзнато, това е основното качество на човека, което го прави различен от всички останали обитатели на нашия свят, който е неделима част от Менталната Вселена.

– Възможно ли е с радиестезия да се установи какво е състоянието на аурата?

– Аурата е сумарна величина от излъчванията на етерното (енергийното), астралното и менталното тяло на човека. Обикновено представлява сияйна обвивка с яйцевидна форма, която може да се регистрира от няколко сантиметра до няколко метра около физическото тяло на човека. Тя може бързо да се измери и диагностицира с помощта на „Г-образна” багета. Трябва да се знае, че

аурата е доста гъвкава и еластична и може да се променя според обстоятелствата за секунди –

ако човек се озове на геопатогенно място с агресивни излъчвания, аурата мигновено ще се свие като плътна броня около физическото тяло. Сред природата – в планината или край морето, тя може да стане обширна и лека, за да позволи на човека да се наслади на общуването с пълноценната жизнена енергия, която блика на такива места.

Често правя такива измервания, когато искам да илюстрирам на хората как им влияе пребиваването на едно или друго място, в една или друга среда.

– А може ли с този метод да се установи дали на даден човек е направена магия?

– Да, безусловно.

Човек е „плюс” и „минус” в равновесие –

ние имаме шест меридиана Ян (плюс) и шест меридиана Ин (минус). В равновесието на енергиите, движещи се по тях, се крие една от тайните за нашето здраве. Свикнали сме да приемаме, че „магиите” са някакво негативно, недоброжелателно въздействие върху човека. Следователно, те по един или друг начин усилват знака „минус” в нашето астрално, етерно или физическо тяло. Съответно, в негативна посока се променят нашето здраве, чувства, мисли и действия. Всичките тези отклонения са измерими по радиестезичен път, което позволява да се получи достатъчно ясен отговор дали човек е обект на недобронамерено външно въздействие (не обичам думата „магия”, защото тя е едно много изопачено и неточно понятие).

– Може ли да се каже, че полученият от махалото отговор на определен въпрос е 100% верен и категорично можем да му се доверим?

– Махалото само по себе си е „тежест, окачена на конец” – в него няма нищо мистично или магическо, независимо от формата и материала, от който е изработено. И не то ни дава отговор на въпросите, които си задаваме. Всичко зависи от човека, който държи махало в ръката си. Ако той е добър професионалист, чист, безкористен и добронамерен човек, отговорите му ще се доближават до 100% достоверност. Използването на махалото за користни цели и лична облага обаче, често води до плачевни резултати. Истина е, че освен основните два отговора „да” и „не”,

махалото е в състояние да даде и множество други отговори –

„и да, и не”; „може-би”; „донякъде”; „по-скоро да” или „по-скоро не” и т. н. За да сведем нещата до еднозначно „да” или „не”, са необходими години упорит труд и себеотдаване. Тогава 100% са постижим резултат.

– От какво можем да се защитим с помощта на радиестезията?

– Силата на радиестезията е във възможността да се установят причините за моментното здравословно състояние на човека.

Ако знаем, че отклоненията от нашето здраве се дължат на въздействието на геопатогенна зона, на техногенни лъчения, на волни или неволни външни въздействия от човек, на агресията на бактерии, вируси, гъбички или паразити и др., или на сумарно въздействие от множество различни фактори, ние ще можем да построим точен алгоритъм за възстановяване на здравето.

Друга много силна нейна страна е възможността да се провери „здравето” на дома в който живеем, на мястото, на което работим, или на терена, на който смятаме да строим. Една от най-честите проверки, които извършвам напоследък, е проверката за геопатогенни зони и техногенни излъчвания в жилища, офиси, еднофамилни къщи, жилищни и обществени сгради. Възможно е тя да се извърши на всякакъв етап – на чист терен, при начални изкопни и строителни работи, на груб строеж, при довършителни вътрешни работи или на готов вече обект. Отговорите, които се получават при една такава проверка, позволяват да се защити съответния обект и хората, които работят или живеят в него, от геопатогенни, техногенни или насложени от външни фактори лъчения. Това гарантира „здравето” на дома и на неговите обитатели.

– Коя е най-голямата заплаха от външния свят, от която можем да се избавим чрез радиестезия?

– Съвременният човек наистина е изправен пред множество сериозни заплахи – агресивната социална среда, смразяващата тежест на масмедиите, които ни засипват с 90% отрицателна информация, прекалената химизация на храните и напитките, опитите за генно модифициране на растенията, животните и… на човека, построените безразборно на лоши места жилища за живеене, замърсената околна среда… Можем да продължим този списък безкрай. В тази ситуация радиестезията може да ни помогне да получим достоверни отговори на множество въпроси:

* кои храни са полезни за нас, а кои – не;
* какви напитки да употребяваме и какви – да избягваме;
* към какви методи за възстановяване на здравето да се ориентираме;
* и към какви специалисти;
* каква е обстановката в нашето жилище;
* и в нашия офис също;
* къде да си купим жилище;
* и къде на закупения терен да строим;
* какво за нас е най-добре да работим;
* къде най-продуктивно да полагаме своя труд…

Този списък също бихме могли да продължим до безкрай.