Из книгата на Мари Д. Джоунс „2013 – Краят на дните или ново начало?”

2013Кой стои зад кулисите?

В наскоро изпратено електронно съобщение до последователите на учителя, известен под името Сен Жермен, пишеше:

“Съобщаваме ви, че притежавате велика сила на мисълта и че сте изключителни същества. Голяма част от вашия напредък се дължи на умението да оформяте собственото си бъдеще в зададената ви рамка. Имаме предвид последните дни, известни като времето на Възнесението, свързано със Зимното слънцестоене през 2012 г.

Важно е да разберете, че всеки има възможността да обяви своето виждане за бъдещето. Тогава то се превръща в колективна енергия, а тя от своя страна се свързва с хората с подобни вибрации като форма на масово мислене. В момента има достатъчно енергия от светлината, за да бъдем сигурни, че тя ще бъде победител и ще формира противодействие, което ще отхвърли тъмнината – не напълно, но достатъчно, за да позволи настъпването на промените, които очакваме.

Имайте предвид, че ние оказваме много сериозно влияние върху хората, носещи вибрацията на светлината, но в никакъв случай не им я налагаме.

Помагаме ви да насочите усилията си към подходящите канали,

така че планът за човечеството да се развие, както е замислен от по-висшите сили на светлината. Заставаме редом до всяка душа, която подкрепя и помага за осъществяването на тези цели, и заедно притежаваме мощта на светлината за добруването на всички. Освен това, много от вас са се родили в нашето време специално, за да работят с нея, което е ключовият фактор в плана на вашия живот.”

Силата на намерението

Независимо дали лично вие вярвате на посланията от други светове, те повдигат един съществен въпрос у всеки, който се притеснява за 2012 г. Въпросът е: Каква част от това, което ни се случва, е съдба и каква част е свободна воля или избор?

Днес, където и да се обърнете, някой говори за силата на намерението, където чрез насочване на мисълта се твори реалността. Но може ли тази сила да има пряко отношение към 2012 г.?

От гледна точка на теорията за намерението –

вие получавате не това, което виждате, а това, в което вярвате.

Неясното подсъзнание управлява намерението. Не сте ли убедени дълбоко в себе си, няма да постигнете нищо.

Ако трябва да посоча най-въздействащата книга, която съм чела през последните 20 години, без съмнение това е „Мощ срещу сила. Скритите детерминанти на човешкото поведение“ на д-р Дейвид Р. Хокинс. В своята книга Хокинс описва подробно различните нива на човешкото съзнание, от базовото „най-ниско“ ниво на срам, което според него е „опасно близо до смъртта“, до най-високото ниво – на просветление, присъщо на Великите като Кришна, Буда и Христос. Между тях са разположени нивата, на които съществуват повечето от нас. Всяко ниво има определен обхват на енергия, като Хокинс смята, че скокове към по-високи нива изискват постоянен стремеж към пробуждане и осъзнаване.

Естествено, най-високото ниво на просветление, според Хокинс, задвижва „привличащи енергийни полета, които влияят на целия човешки род“. Възможно е да се окаже, че през 2012 г. ще достигнем именно това ниво, но трябва да осъзнаем колко усилия са необходими, за да го осъществим.

Например Хокинс твърди, че колективното съзнание на човечеството се върти около енергийно ниво 190 в продължение на векове и едва в края на XX век сме направили скок към сегашното ниво, което е 207. Ако погледнем скалата, това не е особено окуражаващо. Нивото 207, обхващащо прехода от смелост към неутралитет, е „първото, в което се проявява мощта“. Намираме смелост в себе си, опитваме нови неща и показваме воля и желание да се изправим срещу страха и несъвършенствата в характера ни, от които нямаме полза. На този етап започваме да връщаме на света точно толкова, колкото взимаме от него, и колективно да се приближаваме към по-положителния етап на неутралитета. С други думи, стремим се да достигнем точката на приемане и вътрешна увереност, чувството за благополучие и способността да не се привързваме към резултата.

Хокинс твърди, че само 4% от населението на света се движи около енергийните полета от 500 и нагоре. Само 0,4% ще достигнат 540, а само един на 10 милиона души ще достигне 600 и нагоре. „Мнозинството от хората прекарват живота си в търсене на една или друга форма на сигурност, казва Хокинс, което не им оставя много време за просветление.” Той открива, че

на енергийно ниво 200 се получава значима промяна в съзнанието, която тласка човечеството от страха към по-смелото пробуждане.

На ниво 500 настъпва нов огромен скок, където мотивацията за любов и творчество се проявява изцяло и „всички начинания на хората се характеризират с достойнство.” Но за да се достигне до това ниво, са необходими огромна енергия и намерение от страна на милиони хора.

Един живот не е достатъчен да се придвижите с едно ниво нагоре. Дори процент от това издигане обаче означава по-висока степен на осъзнаване и напредък. Тъй като толкова много хора живеят в ниските и по-слаби нива на съществуване, и през целия си живот се борят да се придвижат съвсем малко напред, можем да заключим, че всяко събитие, произтичащо от масовото намерение, което би могло да се случи през 2012 г., най-вероятно ще бъде толкова негативно и слабо, колкото сме ние като вид.