Името Перперикон означава Божествения, Вечния огън!

Жечко Иванов
Из книгата „Шифърът на Перперикон” – от Николай Овчаров.

Първо, искам да изкажа благодарност на проф. Овчаров за положения от него труд, за изясняване смисъла, значението на името Перперикон. Без тази база данни, не бих могъл да направя верен прочит.

Нееднократно съм изразявал становище, че не е вярно Българско светилище да се именува с гръцко име. Това го потвърждава вече и книгата.

Нека много накратко да ви припомня фактите от книгата – откъде произлиза името Перперикон?

Още през 1898 г. К. Иречек е забелязал хидронима Перперек дере, както се нарича днешната Перперешка река, течаща под историческия хълм и вливаща се в Арда при с. Калоянци.

При масовото преименуване на селища след 1934 г. обозначението Перперек е било дадено на населено място, намиращо се на около 10 км източно от Перперикон.

По-късно Александър Фол и учени от школата му предположиха, че това е оцелял тракийски топоним./стр. 51/

„Всъщност е необорим факт, че името Перперикон произлиза от пълната форма Хиперпиракион /Хиперперакион, известна единствено по византийски писмени източници от 13-14 век. Очевидно думата е гръцка и се състои от две части:

„хипер” (над, свръх)

„пирос” (огън).

За самите ромеи обаче думата се оказва прекалено дълга и сложна. Хронистите от епохата често я съкращават на Перперакион или Перперикон.”/стр. 52/

Император Алексий Комнин (1081- 1118 г.) нарекъл новата номизма „хиперперон”, на съществуващия град, което бързо се превърнало в разговорния език, включително старобългарския, в„перпер”, „перпера”. /стр. 53/

„Оказа се, че думата „хиперпирос” не се употребявала в средновизантийския гръцки език.”. Взета е от траките./ стр. 54/

В книгата има повторения на „символа на Слънцето”, „кръг за палене на свещения огън” и т.н.

Но огън, огън, огън е постоянно повтаряща се дума!

За това моя прочит на Хипер-пирос е:

над, свръх = повече от огън, свещения, божествения огън или:

Перперикон означава – Вечния, Божествения ОГЪН!

Извода си направете сами.

За контакти с Жечко Иванов:

гр. Шумен

ул. „Поп Андрей“ № 17

GSM: 0898 386 485