ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЗА ГОРДОСТТА И СМИРЕНИЕТО

– Много пъти съм си мислила какво е смирение, какво е примирение и какво ни пречи, за да постигнем смирение ?

– Гордостта.

– А какво е Гордост, Господи ?

– Това е онова състояние на Разума, което блокира Любовта, както и Прошката. Гордосттта е пагубна тогава, когато човек забравя да слуша сърцето си и следва безусловно Разума, който го поставя над хората и нещата, дори и над Мен, така човек изпада в свръхзаблуда спрямо Света и нанася неизлечима болка на другите, а така всъщност и над Мен!

– Как да различим смирението от примирението, Господи ?

– Смирението е благодат, то е тотално приемане на Моята Любов и Промисъл към Вас и дава радост и упование, защото човек, изживяващ Смирението, е научил урока на Вярата!

А примирение има тогава, когато няма вяра, нито осъзнаване на Моята Любов.

Това е предаване в Борбата – т.е. живота.

– Благодаря Ти, Господи.