Йорданка Николова: НИБИРУ Е НЕВИДИМА ЗАСЕГА, ЗАЩОТО ИМА ЕНЕРГИЕН ЩИТ

Честит празник Богородице!

И нека бъде Мир, Любов и Светлина за всички хора!

– Обаче в този светъл ден аз си мисля за Информацията Ти, Господи, за евреите – за това, че те са от коляното на Каин. Срещу този народ винаги е имало едно по-особено отношение и не знам дали тази Информация няма да го нагнети. Знаем до какво доведе Хитлер. Лично аз нямам нищо против евреите, нито против който и да е друг народ, защото вярвам, че всеки народ си има и добри, и лоши хора. Но проследявайки Историята на Земята виждаме на ключови позиции евреи, както и се знае, че те са тайната икономическа Сила на Земята. Какво би ни казал Ти?

Все пак Каин е толкова далеч във времето, че лично аз си мисля, че е излишно да го споменаваме.

– Дете, дете, нито Каин, нито Авел е безпрекословно лош или безпрекословно добър. В своето цяло те са САМО сборен образ на Пътя на човека приел един или друг начин на мисъл и действие, защото ЧЕСТО те се идентифицират със Злото или Доброто, но за Мен и ДВАМАТА СА Мои чада – всеки избрал Пътя си. Каин – дори по-трудния, защото ТОЙ пое кармата на ЗЛИЯ и извървя Пътя на братоубийството, НО И ПЪТЯ НА РАЗКАЯНИЕТО, С КОЕТО И ОНЕВИНИ СВОИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, които имаха, а и още имат, СВОБОДАТА НА ИЗБОРА. И така, независимо от миналото, ВСЕКИ Е СВОБОДЕН САМ ДА ПОЕМЕ ПЪТЯ СИ, ЧИСТ ОТ КАРМИЧНО БРЕМЕ.

Да, евреите имат силна Енергия за привличане на пари и много от тях ги владеят, а ТАКА владеят и ВЛАСТТТА, С КОЕТО изпитание и решават кому да служат, но това ВЕЧЕ Е ИНДИВИДУАЛЕН ИЗБОР И НЯМА ОБЩО С НАРОДНОСТТА.

Не се тревожи дете, Информацията не е с цел настройване срещу евреите, тя е ЕДИНСТВЕНО С ЦЕЛ ИСТИНАТА! ЗНАЕЙКИ СВОЯТА СЛАБОСТ, ВСЕКИ САМ ДА ИЗБЕРЕ НАКЪДЕ И ТАКА ДА ПРЕВЪРНЕ СЛАБОСТТА СИ В СИЛА И ДА ВЪРВИ НАПРЕД, КЪМ СВЕТЛИНАТА, т.е. към Мен – истински пречистен и просветлен, защото

АЗ СЪМ ИСТИНА

АЗ СЪМ ЛЮБОВ

АЗ СЪМ ВЯРА

И БЛАГОСЛОВ

ВАШ ОТЕЦ, И СВ. СИН И СВ. ДУХ

АМИН!

– Вчера и днес по BTV Репортерите дадоха за календара на маите, който свършвал през 2012 г. и имало 4 възможни варианта за край на човечеството:

1. Астероид-убиец.

2. Преместване на магнитната земна ос и полюсите на планетата.

3. Подреждане на планетите от Слънчевата система на една осева линия.

4. Планетата Нибиру.

Учените отричат първия вариант, защото никой телескоп не е забелязал астероид, със застрашаващи размери.

По 3-ти вариант, според астрономите ни, до 2012 г. не предстои такова планетарно подреждане.

По точка 4 нашите астрономи досега не са забелязали такава планета, а тя била по-голяма от Нептун…,

НО

По точка 2 е забелязано, че

ВСЯКА ГОДИНА СЕВЕРНИЯТ ПОЛЮС СЕ ПРЕМЕСТВА С 40 КМ И ВЕЧЕ Е В СИБИР, НО ЮЖНИЯТ ПОЛЮС НЕ СЕ МЕСТИ.

Какво би ни казал още, Ти, Господи?

– Дете, дете, най-трудно е за човека да ОСЪЗНАЕ, ЧЕ НЕВИДИМИЯТ СВЯТ ИМА ЕДНИ ЗАКОНИ И ТЕ ЧЕСТО СЕ РАЗМИНАВАТ С ЛОГИКАТА НА НАУЧНИТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ.

НИБИРУ Е НЕВИДИМА ЗАСЕГА, ЗАЩОТО ТЯ ИМА ЕНЕРГИЕН ЩИТ,

КОЙТО И Я ПРАВИ НЕВИДИМА ЗА ВАШАТА АПАРАТУРА, НО ТЯ ЗАТОВА СЕ ПРИЕМА ОТ НЕ КИ ЕНЕРГИЙНИ РАДАРИ, КАКТО И ОТ АПАРАТИ, ЗАСИЧАЩИ АУРАТА.

ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО МАГНИТНАТА ЗЕМНА ОС –

ЮЖНИЯТ ПОЛЮС Е ПРЕМЕСТЕН ОЩЕ ПРЕДИ 50 ГОДИНИ НА НОВОТО СИ МЯСТО,

ЗАТОВА СЕГА ТАМ НЕ СЕ ОТБЕЛЯЗВА ДВИЖЕНИЕ.

Дете, дете, аз също, като вашите учени, не желая страх и паника да ви изпълват точно сега, за да можете ВИЕ САМИ И СПОКОЙНО ДА НАПРАВИТЕ ВАШИЯ ДОБРОВОЛЕН ИЗБОР, НО

ЗЕМЯТА АКТИВНО СЕ ПРЕТРАНСФОРМИРА,

ИЗХВЪРЛЯЙКИ СТАРИ, НЕНУЖНИ ЕНЕРГИИ, КОЕТО И СТАВА И С ВАС.

И ИМЕННО ТОВА Е ПРЕХОДЪТ, КЪМ КОЙТО ВИЕ И ЦЯЛАТА ВАША СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА ВЪРВИ ОТ 2000 ГОДИНИ НАСАМ, ОСОБЕНО СЛЕД 2007 Г.

И ВИЕ – ОСЪЗНАТО ИЛИ НЕОСЪЗНАТО, ИЗВЪРШВАТЕ СВОЯ ПРЕХОД, ПРИЕМАЙКИ НОВИ МИСЛИ И ИДЕИ И ТАКА ЕНЕРГИИ, С КОЕТО ИЗЧИСТВАТЕ И РАЗУМА, И ТЯЛОТО СИ ОТ СТАРИ И ЗАКОСТЕНЕЛИ МИСЪЛ-ФОРМИ И ЕНЕРГИИ И ТАКА ВЪРВИТЕ ПО СВОЯ НОВ ПЪТ.

И АКО ТОВА СТАВА ОСЪЗНАТО,

ВИЕ ИМАТЕ ШАНС БЕЗБОЛЕЗНЕНО ДА ПРЕОДОЛЯВАТЕ ЕНЕРГИЙНИТЕ

ПРЕПЯТСТВИЯ

И ТАКА БЕЗПРОБЛЕМНО ДА ОТВОРИТЕ НОВИТЕ СВОИ МОЗЪЧНИ ЦЕНТРОВЕ И СПОСОБНОСТИ, С КОЕТО И БЕЗБОЛЕЗНЕНО ДА ПРОТЕЧЕ ВАШАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НАРЕД С НОВАТА СЛЪНЧЕВО-ЗЕМНА РЕФОРМА И ТАКА ДА ПРЕМИНЕТЕ ЗАЕДНО В НОВАТА ЕРА НА ВОДОЛЕЯ, КОЕТО Е И ПЛАВНО ЗА ВСИЧКИ, ПРИЕЛИ МОЯТА ЕНЕРГИЯ НА ЛЮБОВТА, ЧРЕЗ БЕЗПРЕКОСЛОВНАТА ВЯРА И БЕЗУСЛОВНАТА ЛЮБОВ КЪМ ДРУГИТЕ, НО И КЪМ СЕБЕ СИ, КАТО

МОЕ НЕИЗМЕННО ТВОРЕНИЕ!

ВАШ ОТЕЦ И СВ. СИН И СВ.ДУХ

АМИН!

И нека видим, че в Пакистан загинаха над 20000 човека вследствие незапомнени наводнения. Русия също даде хиляди жертви от пожарите и това САМО В ПОСЛЕДНИТЕ 3 СЕДМИЦИ!!!

НЕБИВАЛИ КЛИМАТИЧНИ БЕДСТВИЯ НИ ПРЕСЛЕДВАТ, НО ТОВА НЕ Е АПОКАЛИПСИС?!

Аз знам, а и вие, че календарът на маите само предсказва край на една епоха и начало на друга, той предсказва и промяна в нашите мозъци, но всяка промяна има и край на нещо или някого – знаете вече кое помага и кое пречи в този Преход. Всеки сам прави това – Бог ни е дал Любовта и Прошката като ИЗХОД!

Информацията е от 15.08.2010 г.