КОЙ Е ПОСТРОИЛ ЕГИПЕТСКИТЕ ПИРАМИДИ?

Дълго време се смяташе, че строежът на гигантските пирамиди и преместването на огромните каменни блокове е извършено от роби, които са били експлоатирани безжалостно и са умирали на работните си места. Днес това мнение е подложено на съмнение. До пирамидите са били открити и могили на строителите, което означава, че те не са били роби, тъй като нямаше да са погребани до фараона. А на стените на пирамидите са намерени рисунки на работници, които наричали себе си “приятели на фараона”. Това е още едно доказателство, че строителите са били свободни хора.

Знае се също, че селяните от Делтата и Горен Египет ежедневно са превозвали до строежа огромни количества храна – живи животни, и като доставчици, са били освобождавани от данъци.

“П”