КОНТАКТИ С ИЗВЪНЗЕМНИТЕ

moonНа Луната живеят около 100 хил. души, които ръководят съдбата на човечеството
ПЕНЧО БОЙЧЕВ

Както всички големи небесни тела, и Луната е населена космическа база, но с етерни същества и растения от IV-то измерение. Днес има многобройни данни за наличие на чуждоземни бази и космически кораби на Луната. Всички космонавти, посетили Луната, са били свидетели на необичайни събития, а някои са влизали в контакт с извънземните. Но за съжаление правителствата на САЩ и Русия засекретяват всички доказателства. Затова единствен достоверен източник на информация засега остава Учителят Беинса Дуно:

“Около сто хиляди души живеят на Луната. Един ден Земята ще бъде като Луната. Ще има минус 150 градуса студ. На Луната хората са все учени, живеят под кората й. Имат градини с плодни дръвчета, използват слънчевата светлина, вкарват си я под кората. Там няма микроби и хората живеят колкото си искат.”

“Животът на Луната е под кората й.

Тези кратери, които виждате, са изкуствено построени от жителите на Луната – те са кондензатори на слънчева енергия. Там живеят около 100-150 адепти.”

Астрологът Иван Антонов, ученик на Учителя, дава следната информация за лунните жители:

“На Луната живеят всички напреднали души, които са завършили земната си еволюция на Слънцето.

Тези лунни жители ръководят съдбата на цялото човечество. Преди слизането на Христос от Слънцето всички Велики учители са слизали от Луната и когато говорим за влиянието на Луната, трябва да разбираме отношението на лунните жители към човека. Астрологията учи, че Слънцето, т.е. слънчевите жители дават силите и материалите, с които трябва да бъде съградено тялото на човека, а лунните жители извършват изграждането му. Лунните жители построяват тялото на човек с такива форми, които да изразяват идеите, мислите и желанията на този човек от миналите му животи. Лунните жители ръководят зачеването, ембрионалното развитие, раждането, растенето и оформянето на човешкото тяло… Лунните жители служат за връзка между Ангелските светове и човешките души…

Луната служи и като чистилище.

Нито една човешка душа не може да завърши земната си еволюция и да напусне Земята, без да е научила и приложила законите на лунните жители, защото те са пазители на чистилището. Човешката душа трябва да се пречисти на Луната под ръководството на лунните жители и тогава да влезе в Рая, който се намира на Слънцето. Лунните жители извършват колосална работа, за да подпомогнат развитието на човешките души и да поддържат условията, за да бъде възможен земният живот. Една от най-огромните им работи по отношение на Земята е да превръщат част от слънчевата светлина във вода… Под най-силно влияние на Луната са следните важни органи: главният мозък, лявото око у мъжа и дясното у жената, устните, гръдният кош, стомахът, лимфната система и други.”

Очевидно древните учени, които са били посветени, са имали такива знания в тази област, за които съвременните учени не могат дори да мечтаят:

“Древногръцките философи от V-VI век пр. Хр. – Талес, Хераклит, Анаксагор и Ксенофонт също са смятали Луната за обитаема. Те предполагали, че населението й живее в дълбоки и широки долини…

Древноримският писател Плутарх (II в.) в “Беседа за лицето, което се вижда на лунния диск” подробно обсъжда тези проблеми, като е бил осведомен, че Земята е място за изправление на най-големите грешници:

“По същия начин се отнасяме към Луната, като не вярваме, че там обитават някакви хора. А тамошните жители с още по-голямо учудване гледат Земята, виждайки в нея изостаналостта и измета на Вселената…”

Късен гръцки източник, приписван на Плутарх, но вероятно не негов, съобщава:

“Луната е земеподобна, населена е както нашата Земя.

Нейните същества са с големи размери,

а растенията са с такава рядка красота, каквато нашият свят не е в състояние да даде. По своята добродетелност и енергия съществата превъзхождат нашите 15 пъти…”

През 1593 г. Кеплер пише дисертация за лунните жители, а Джордано Бруно, изгорен на клада през 1600 г., също смята Луната за населена… Ще отбележим, че Кеплер е смятал лунните кратери за изкуствени съоръжения.”

Според други не дотам надеждни източници:

“Луната е изоставена междугалактическа “гара”, макар че и сега се използва. Под повърхността й още има действащи съоръжения и понякога се ползват. Има и останки от працивилизации, съоръжения за кацане и отлитане на космически тела. В някои от скалните масиви също има действащи бази. Спътникът на Земята е разделен на параметри – сфери на влияние. Има зона на Силите на мрака, както и на Обединените космически сили. В част от лабораториите под повърхността на Луната се синтезират някои вещества и субстанции, които не се срещат другаде. Луната е и наблюдателен, и изследователски пункт. На нейната неизучена повърхност има и лунни оазиси, които биха ви удивили!…

Американските експедиции до Луната получиха значителни доказателства за съществуването на извънземен разум. Руският луноход също предаде на Земята интересни данни, които бяха засекретени… Експедициите до Луната спряха не поради липса на средства, нито поради твърдението, че лунната повърхност нямало какво да покаже. Точно обратното, забраната за посещения на вашия спътник бе по-скоро от извънземен произход.”

Следва…

Из подговената за печат книжка №3 от библиотека „2012” на в-к „ПСИХО”