Как да живеем до 2012?

Не си струва кардинално да променяме своя живот. Трябва да продължим да се занимаваме с любимите си работи, семейството, децата. Но в своето разписание за деня трябва да включим духовни практики. Общо взето времето не е много. Професионалисти няма да станем, но може да се натрупа някакъв опит. Най-добре е да се занимаваме всеки ден, но не всички са способни на това, макар че занятията изискват само 1 час.

Към 2012 година всеки трябва да заеме място, съответстващо на собствените му достижения. Постарайте се да заемете в новото общество достойно място, адекватно на вашите достижения. Не губете време, за да не изпуснете своя шанс.

Това, на което трябва да обърнете внимание – това е мониторинг на световните събития – както климатични, така и политически и на масовите изяви. Наблюдението на тези събития (и вашата реакция към тях) най-добре ще покаже правдивостта на хипотезата за края на Епохата на Петото Слънце. Интензивността и характера на всички събития ще се променят. Хубаво е да се направи анализ на всички събития, започвайки от август 1987 година, когато според съобщения на езотерични източници е започнал 25-годишния период в историята на Земята. Хайде заедно да събираме такива свидетелства.

Какво ще стане, ако нищо не стане?

Какво ще стане, ако нашите предположения са грешни и календарът на маите е просто една грандиозна вселенска мистификация? И всички езотерични сведения за космическите цикли и преходи са обикновена фантазия на хора, мечтаещи за по-добър живот?

Дори ако това е така и никакви събития за планетата и космоса не се случат, натрупаният опит си е опит. Това е капитал, вложен в самите нас, който никъде няма да избяга. Парите може да пропаднат, вещите да изгорят, но придобитите знания и умения остават, така че няма за какво да тъгувате. Това е дело без загуби.

Ако в света не се измени нищо, може да направим следните изводи:

– пророчеството не се изпълни, нова епоха не е настъпи;

– нищо съществено не стана, някои въобще не знаеха за тази дата и не забелязаха никакви промени в живота;

– но лично вие придобихте безценен опит за наблюдение и обуздаване на собствения ум. Вашият ум не е вече див, а напълно дресиран звяр, с който е по-просто да се живее и на когото може да се разчита;

– за тези 3 години, ако сте ги провели в наблюдение, може да се направят още много частични изводи. И един от тях – по-добър или по-лош стана вашият живот.

Заключение

Да направим равносметка. Целта на тази работа беше да обърне внимание на хората на загадката на маите, на съдбоносната дата 23 декември 2012 година, до която остава малко време и на това, че трябва да се готвим за нея. За самата загадка на маите пишат много, но никой не говори за начини за подготовка за това време. Това не е правилно. Знаейки такава информация, не трябва да се чака безмълвно и нищо да не се прави. Ние не сме овце! Хората трябва да се готвят за този период. Ако нищо не зависеше от нас, то нямаше и да знаем нищо за тази дата, както не знаем много от това, което става на Земята и в Космоса. Но ако знаем, то трябва да реагираме, да се готвим.

Тук се предлага един вариант за подготовка, който се състои от три направления: отстраняване на вътрешното напрежение, духовни практика /всеки може да си избере каква да бъде тя/ и мониторинг на събитията на Земята. В процеса на подготовка ще бъде потвърдена или опровергана информацията за възможния Преход през декември 2012 година. Навярно ще се появят нови техники и ще изплуват скрити до сега други принципни моменти на подготовката. Да се надяваме, че ще ни се удаде да обменим опит, от който да се възползват много хора.

Всеки може да започне целеустремено и редовно да се занимава с техники и практики, които сам си е избрал(трябва да се отбележи, че регулярността на занятията е най-важната съставяща на успешната подготовка).

Успешна подготовка!