Кинезиологията – природната мъдрост на тялото

klНаталия Любимова

Кинезиологията е наука, която изучава структурата и функцията на мускулите.

В медицината така се нарича изучаването на мускулите и движенията на тялото.

Федерацията по кинезиология използва следното определение: „Кинезиологията, т.е. изучаването на движенията на тялото, е цялостен подход за балансиране на движенията на тялото и на взаимодействията на енергийните системи на човека.“ Използването на мускулните тестове помага

да се определят зоните, където блокировка или дисбаланс нарушава физическото, емоционалното или енергийното състояние на човека.

Този метод помага да се определят факторите, влияещи за появата на подобен дисбаланс.

Всеки има свой жизнен опит. И едва ли мнозина могат да се похвалят, че е бил само позитивен. А как ни влияе опитът, този багаж от спомени, ситуации и емоции, който носим със себе си цял живот? От една страна, придобивайки жизнен опит, ставаме по-мъдри и по-съвършени. От друга страна, негативният опит ни пречи да реализираме за-ветните си мечти и да се движим по-нататък в живота.

А сега нека си представим, че добър вълшебник е изтрил от паметта ви този страх, който е заседнал дълбоко там. Не, това не означава, че вече няма да помните какво се е случвало с вас. Просто емоцията от страха ще се е разпръснала, ще сте се освободили от товара на миналото, ще ви стане по-леко да дишате, ще разберете какви са били грешките ви и как може да ги поправите. И най-важното, добрият вълшебник ви е създал положителен образ, вложил е вяра в самите вас, в успеха ви, настроил ви е на вълната на успеха, на късмета и неограничените възможности.

„Би било добре! – ще кажете вие. – Но къде да открием вълшебник?“ Да, те не са чак толкова много. Но, за ваш късмет, все още съществуват. С гореописаните „чудеса“ се занимава кинезиологията.

Всекидневно, където и да се намираме, изпитваме постоянен стрес, който отслабва организма ни, разклаща нервната ни система и отнема жизнените ни сили. Освен това той се запазва в паметта на клетките на тялото ни и дори когато отдавна сме го забравили на съзнателно ниво, записът на стресовата ситуация и негативният емоционален заряд продължават да съществуват скрити в нас, подкопавайки здравето ни. Без да знаем защо, чувстваме умора, вялост или сънливост. Което е следствие от преживения стрес. Той блокира нормалното протичане на енергия в тялото ни. Можем да си представим

негативните емоционални заряди като тапи,

които запушват енергийните ни канали и енергията вече не може да циркулира свободно в тялото, да пречиства и подхранва органите ни. В резултат на това на мястото на струпване на „тапите“ започват болки с неизвестен произход, които трудно се поддават на медикаментозно лечение. Организмът се разболява, старее, разрушава се…

А всичко това може да се поправи! И за щастие, добрият вълшебник, умее да разговаря с тялото ни и разбира езика му. Като тества органите ви, той съвсем точно ще определи кой от тях е болен, каква е причината за болестта, кой стрес е станал причина за появата на тази или онази тапа и, разбира се, как всичко да се оправи.

Как би могло да стане? Известно е, че тялото ни е единен, жив организъм, създаден от вековната мъдрост на Природата. Оказва се, че с него може да се общува, да му се задават различни въпроси и с помощта на тестване на мускулите да се получат отговорите.

Ако определено място от тялото ни е болно, там мускулите ще бъдат слаби,

а ако е здраво – ще имат висок тонус. Ако тялото дава положителен отговор на въпроса ни, мускулите дават силен сигнал. Ако е отрицателен – сигналът е слаб. И така нататък. По този начин от тялото може да се извлича всякаква информация, да се получат отговори на различни въпроси и да живеем в хармония с него.

Използвайки природната мъдрост на тялото си, ще можете да проведете тестове и да изберете тези хранителни продукти, които са полезни и подходящи лично за вашето здраве. Ще сте в състояние да определите какъв климат или местожителство е най-подходящо за вас. Ще се справите с избора на професия, учение, работа и т.н. Ще разберете каква музика, дреха, цвят ви действат положително, а какви – не.

Сега да си представим, че в живота ви се е появил онзи добър вълшебник и ви е спасил от емоционалния заряд на болка, който е с вас непрекъснато. Болката си е отишла, разсеяла се е, разтворила се е. Вече не ви тревожат спомените от миналото. Можете леко и уверено да гледате в очите представителя на противоположния пол. Разбрали сте грешките си и сега сте наясно как трябва да се държите и да не настъпвате отново „мотиката“. А освен това същият добър вълшебник ви е помогнал да си създадете положителен образ, да общувате с лекота с противоположния пол и да се настроите за успех. И ето че се разбирате с всички, които срещате по пътя си. Сега съвсем естествено проявявате най-добрите си качества при общуване с хората около вас. И ги привличате както светлината пеперуда. Имате голям избор от поклонници и въпросът вече стои по друг начин: кого да ощастливя със съгласието си. Кинезиологията наистина открива пред човека неограничени възможности.
А какво се случва с финансите ни? Поради ниската си самооценка някъде дълбоко в душата си сме убедени, че наистина заслужаваме скромната си заплата или минималния доход, който имаме.

Това, в което вярваме, дори без да го разбираме, се материализира в живота.

А сега помислете сами: какво може да направи за нас в този случай добрият вълшебник?

Разбира се, да повиши самооценката ни! Ако мислено си позволим да имаме всичко, което ни е необходимо в живота, след известно време ще получим реално отражение на вярата в себе си. И това важи за всичко, което искаме от живота.

И така, сигурно кинезиологията вече ви е заинтересувала. Тази методика се нарича още „три в едно“. Да я разгледаме и да видим как работи и какви възможности ни дава.

Работата по метод „три в едно“ е силно ефективна при следните случаи:

Снемане на острия стрес и възстановяване на организма след понесен шок;

Депресия, безсъница и други разстройства на нервната система;

Трудности при общуването с другия пол, с децата и с по-възрастното поколение;

Проблеми в работата;

Трудности при обучението;

Хронични проблеми със здравето;

Проблемите с наднормено тегло и различни зависимости;

Загуба на индивидуалност и авторитет;

Завист, ревност и други проблеми.

Кинезиологията използва мускулния тест, за да определи стресовите области в човешкия живот

и да открие емоционалните травми, които са довели до сегашните проблеми. С помощта му може да се зададе всякакъв въпрос на организма и да се получи отговор. Например кога, в каква възраст се е появила причината за заболяването или за определен проблем, каква ситуация е способствала тогава за развитието на стреса, в какво емоционално състояние е човекът в момента, какви корекции подхождат най-добре за разсейване на стреса и за възстановяване на нормалното функциониране на системите на тялото точно в този момент и т.н. Освен това мускулният тест помага и да се подберат най-ефективните начини, по които да се помогне на човека.

Ако тялото дава положителен отговор на поставения въпрос, тестваният мускул се съкращава и става твърд, еластичен.

Ако въпросът предизвиква стрес в организма или тялото иска да даде отрицателен отговор, то мускулът става отпуснат, слаб. По този начин с достатъчно висока точност може да се отчитат сигналите на тялото.

Защо ни е необходимо всичко това? Основната цел на кинезитерапията е да върне на човека възможността за избор в тези области на живота, където му се струва, че вече няма и не може да има никакъв избор. С помощта на мускулния тест може да се определи какво е довело човек до състоянието „без избор“ и да се коригира. Защото, когато човек се намира в стрес, не може да използва възможностите на мозъка си на 100%. Щом емоционалният стрес приключи, мозъкът възстановява способността си за пълноценно функциониране. И човек получава нов, цялостен поглед върху живота.

По време на консултациите кинезиологът хваща пациента за ръката и тества предния делтовиден мускул, намиращ се в областта на съединяването на ръката с рамото. По този начин с помощта на теста може да се изясни сегашната ситуация, да се разбере какво от миналия опит все още влияе на човека и основното – как да се справим с това.

Защо не може просто да попитат направо човека какво го тревожи? Защото прекият въпрос не гарантира истинността на отговора. Отговорите, родени от съзнанието ни, скриват истината, от която сме се отказали и сме потопили в подсъзнанието си. Нашата система на виждания ни ограничава. Често си измисляме съзнателни отговори, за да изглеждаме съвършени от гледна точка на моментната ни система на виждания, за да се оправдаем, да се покажем в най-добра светлина и т.н.

Истински точният, откровен отговор трябва да включва и това, което съзнанието ни смята за правилно в дадения момент, и това, което е било потиснато и се е стаило в подсъзнанието. А подсъзнанието отрича опита заради преживяна болка, от страх и от опасение, че ще усети болка. Пълният отговор трябва да включва целия ни опит от момента на зачатието ни до сега. Един от най-добрите начини да се заобиколи системата от убеждения е мускулният тест, защото съзнанието ни не му влияе.

Един от основните методи в кинезиологията е мускулното тестване. Принципът му е основан на познанието, че тялото ни е жив организъм, създаден от природата и преминал дълъг път на еволюция. В генетичната ни памет са записани знанията и опитът на всичките милиони поколения наши предци, започвайки от първата амеба. Освен това на дълбочинно ниво в психиката ни, в клетъчната памет на тялото ни има знание за всичко, което се е случило с нас от момента на зачеването ни досега, за всяка микросекунда от живота ни.

С помощта на мускулното тестване от тялото може да се извлече всякаква информация. Болката и дисфункцията са сигнал от тялото ни, че мислим и вършим нещо неправилно.

Съществува система от знаци, която е била добре известна на първите хора. Например, ако кихаме, това обикновено означава потвърждение на нашите думи и мисли. Също така е добре известно, че по време на сън влизаме в дълбочинните слоеве на психиката си и често от там получаваме напълно достоверна и полезна информация.

Можем да научим езика на тялото. Съществуват различни широко известни начини за извличане на информация като работата с триъгълник, махало и т.н.

В рамките на нашата система за здраве ще научаваме отговорите от тялото и дълбочинните слоеве на съзнанието с помощта на мускулното тестване.

Из книгата на Наталия Любимова “Кинезиология – природната мъдрост на тялото”