Към Земята се движи отломка от астероида Итокава

Преди пет години, през ноември 2005 г., японският космически кораб Hayabusa се приземил на неголемия астероид Итокава №25142.

Неговата задача била да събира проби от почвата от повърхността на небесното тяло. По план експедицията на астероида трябвало да завърши до юни 2007 г., но възникнали непредвидени обстоятелства. Поради различни повреди на кораба и теч на горивото, връщането на Земята се отложило с три години.

Въпреки неизправностите и липсата на комуникация със Земята, в продължение на два месеца това не попречило на кораба Hayabusa да изпълнява мисията си.

Ръководителят на проекта – Юниширо Кавагути съобщава, че последният работещ двигател е спрял на 27 март и сега корабът очаква серия от корекции на траекторията на полета по пътя към нашата планета. Връщането на Hayabusa ще бъде една впечатляваща гледка – при навлизането в земната атмосфера около капсулата ще се образува огнено кълбо, а на височина от около 200 км светлината от спускащия се апарат ще бъде няколко пъти по-ярка от тази на Венера.
Специалистите от Калифорнииския институт SETI ще наблюдават падането на капсулата от оборудвания за научни цели самолет – DC-8 . Вероятно те ще изследват първи пробите, взети от повърхността на астероида Итокава и ще уведомят света за новите открития.