Легендата за изчезналата държава Му

Според някои източници, в Тихия океан някога е имало островна държава с име Му – истински рай на Земята. Възможно е именно там да се е намирала градината Едем, за която се разказва в Библията.

В съчиненията на Платон се споменава за потъналия континент Атлантида, свързан с много митове и легенди. Но може би той не е единственият, потънал по мистериозен начин. Много преди това такава съдба е имала и островната държава Му.

Местонахождение на континента Му
mu
Според изследователите, цивилизацията Му е била разположена в Тихия океан. Му е била велика и силно развита цивилизация, която е подпомагала разцвета на литературата, изкуствата, занаятчийството, а също така били изобретявани различни машини и съоръжения. Хората по онова време са имали изумителни строителни умения и са могли да изграждат величествени сгради, пирамиди, каменни паметници, крепости и пътища. Съществуват свидетелства, че добре оформени и подредени каменни пътища и канали са намерени в столицата и навсякъде из големите градове. Цели стени са били блестящи и украсени със злато. Хората са живеели луксозен за времето си начин на живот. Гражданите на континента Му са били също добри мореплаватели. Смята се, че са плавали из всички морета. По това време островната държава Му се считала за “връхната точка на световната култура”.

Свидетелствата

През далечната 1926 година британският полковник Джеймс Чърчуард, роден в Англия, но живял дълго време в Индия, издава книга за цивилизацията Му, озаглавена “Изчезналият континент”. В нея се казва: “Градината Едем не се е намирала в Азия, а на потънал континент в Тихия океан. А митът за седемте дни и седемте нощи не произлиза от земите на Нил или долината на Ефрат, а от потъналия във водата Му – люлката на човечеството”. Също така Чърчуард пише, че се натъкнал на множество текстове, от които може да се заключи, че преди 50 хиляди години тази изключителна страна с нейните около 64 милиона жители е създала цивилизация, превъзхождаща съвременната ни култура в редица отношения.

Англичанинът Чърчуард всъщност не бил първият разпространител на легендата за Му. През 1864 година френският учен Абе Чарлз Етиен Бразьо де Борбург случайно попаднал на изследване за културата на маите, както и на една рядко срещана книга. Той твърди, че в нея се говори за страна, разрушена от изригнал вулкан, а след това залята от океана.Откритието на Бразьо предизвикало голям интерес сред съвременниците му. Днес е известно, че неговият превод е фалшифициран текст. Изследването, което той открил в архивите на Мадрид, било на испанския свещеник Диего де Ланда (около 1560 година), който силно се интересувал от живота на маите. Той проучвал тяхната сложна писменост и съставил азбука, онагледена в книгата му “История на Юкатан”. Опирайки се на този текст и благодарение на фантазията си, Бразьо “превел” половината от “Тро Кортезианус”, съхранявана в Мадрид.

От общо 750-те знака на маите до днес са разчетени само означенията за числата, данните за времето и имената на някои владетели и божества. В ръкописите на маите, в превод на Бразьо, много често се появявали два знака, наподобяващи “М” и “У”. Съединявайки ги, той дава името на потъналия континент – МУ.

Автор на следващата глава от историята на Му е сънародник на Бразьо – известният лекар и археолог Аугустус льо Плонжон. Именно той е откривателят на руините на маите на полуостров Юкатан, където живял дълги години със съпругата си. В текстовете, които той пише за Му, се казва: “Два пъти разтърсен от изригващия вулкан, изведнъж той изчезна през нощта, заедно с 64-те си милиона обитатели, без да остави следи”.

Същевременно и Бразьо, и Льо Плонжон смятат, че Му и Атлантида са един и същ континент.

Тайни архиви

За най-достоверни се смятат теориите на Джеймз Чърчуард, които се основават на различни източници и преди всичко на текстовете върху множество старинни плочи. Черпейки сведения от тях, той извежда легендата за Му. Първите текстове изследователят открил в индийски храм, в който първосвещеникът го учел да разчита надписите на стените в продължение на две години. Първосвещеникът споделил, че в тайния архив на храма се съхранявали и други тестове. Чърчуард го убедил да му ги предостави. Те били съставени от същите знаци и в тях се разказвало за сътворението на света и човека в континента Му. Чърчуард нарекъл текстовете “Плочи от Накаал”.

Редица факти за съществуването на Му представили и около 2500 каменни предмети, открити от американския инженер Уилям Найтън в Мексико. Те са наследство от ацтеките и от други древни мексикански народи. Никой не успял да ги разчете. Според Чърчуард в тях се съдържали символи, създадени на континента Му, както и извадки от свещените тайни текстове върху “Плочите от Накаал”. По тях Чърчуърд съставя подробна история на загадъчния континент.

Според Чърчуард на Му живеели човешки раси с жълта, кафява и черна кожа. Доминирала обаче бялата раса – “твърде красива, с големи черни очи и права тъмна коса”. По неговите описания, Му представлявал идиличен рай. Земята била покрита със сочни ливади и плодородни полета, с реки и гористи хълмове, пълни с пеперуди, колибри, слонове. В тихите вечери празнично пременените мъже и жени се разхождали с увеселителни кораби и се радвали на щастлив живот. Но в определен момент щастието отлита. Южната част на острова била разтърсена от земетресения и вулканични изригвания. Много селища били изравнени със земята и мощни водни маси залели сушата. Когато най-сетне трусовете затихнали, хората успели да възстановят жилищата и ежедневието на острова. Но окончателната катастрофа предстояла. Когато настъпила, почти всичко било унищожено.

Описанието на Чърчуърд за потъването на континента прилича на разказ от очевидец. Цялата суша “се повдигала и спускала в ритъма на морските вълни”. След това “нещастният континент с гръм и трясък потънал в морето: все по-дълбоко в бездната на ада като в огромен горящ котел”.

Дали тази история може да се приеме за достоверна? Според изследователите тя е твърде приемлива, защото предлага известно обяснение на необясними дотогава загадки. Чърчуард пише: “Върху някои острови на южното море, по-специално на Великденските, Мангая, Тонгатап, Ладронските острови и Марианите и днес се намират останки от съоръжения, които ни връщат назад във времето, когато е съществувал континентът Му. В Юкатан има останки от храм с надпис, разказващ за западните страни, от които сме дошли ние. Също и великолепната пирамида, югоизточно от Мексико сити, според надписа е била построена в памет на унищожаването на тези страни на Запада”.

Много са загадките от древността, които учените опитват да разгадаят. Легендата за континента Му несъмнено е една от тях, но все още никой не би могъл със сигурност да каже, че е съществувал.

Превод: Весела Василева