МЕДИТАЦИЯ „ПОГЛЕД КЪМ СЛЪНЦЕТО”

Източните мъдреци смятат, че болестите възникват поради сгъстяване на негативна енергия. Тя разрушава биоенергетичната обвивка на човека първо на астрално, а после на физическо ниво.

За да се изчисти биополето, се практикува медитацията „Полет към Слънцето“. Ако никога не сте медитирали, научете се на фона на класическа музика да концентрирате съзнанието си върху точка, нарисувана на чист лист хартия. Запалете на масата бяла свещ в стъклен свещник и пуснете музика. Седнете до масата, сложете листа пред себе си и известно време дишайте спокойно, гледайки светлия правоъгълник. След това със зелен флумастер нарисувайте в центъра на листа ярка точка с диаметър 3-5 мм и с тиксо го залепете на стената на нивото на очите си на два метра от стола, на който седите. Нaстройте будилника да звънне след 25-30 минути. Концентрирайте вниманието си върху точката. Представете си потока от собствените ви мисли, който започва в главата ви и се влива в тази точка. Продължавайте да се вглеждайте в нея с разсеян поглед. След звъна на будилника три пъти вдишайте и издишайте дълбоко, мигайте енергично, идете до прозореца и гледайте небето в продължение на три минути.