НЕИЗВЕСТНИ ПРОРОЧЕСТВА ЗА 2012 ГОДИНА

meterer2012 година – годината на Дракона според китайския календар. Дали е съвпадение това, че древна китайска поема предсказва, че когато хората се срещнат с Тигъра -14.2.2010 г., те няма да могат да избягат от него.

Богатите градове ще станат дъно на море, а високите здания ще се превърнат в купчина развалини, родителите ще загинат, а децата им ще ги погребват.

Няма да има изключения – дори животните и насекомите ще страдат. Едва когато се срещнат със Заека – 23.1.2011 г. – нещата ще започнат да се оправят.

В друга поема се говори, че Ин и Ян ще се появят отново в годината на Дракона -14.2.2012 г. Това може да се тълкува, че географските и магнитни полюси ще се стабилизират и Земята отново ще започне своя нов живот.

През 1920 г. Вождът на Апачите е имал 4 видения за бъдещето на хората и Земята. Две от тях вече точно са изпълнени.

Третото видение говори, че

когато звездите станат кървави, ще има само 4 сезона –

една година до 4-ия финален знак. През тези сезони децата на Земята трябва да намерят нови места за живеене в пустощта близо до Земята и Създателя. Тогава трябва да се живее само със законите и духа на Земята, а не със сегашните човешки закони.

Четвъртият и последен знак ще се появи 10 зими/години/ след кървавочервената звезда. Ще настъпи жесток глад, водите ще текат отровени и ще заразяват почвата, реките и езерата, посевите ще загинат, а също животните.

Болестите ще умъртвят мнозина, внуците ще се хранят с човешки остатъци, банди ще върлуват и убиват за храна и вода, а тя ще намалява всяка година. И това ще продължи докато Земята не се отърве от рака върху тялото си – унищожаващото я човечество.

Ще оживеят само тези, които са спазили законите и Духа на Земята и са живели според тях.

Урсула Саутейл /1488-1561 г./, известна като Майка Шиптон е направила много точни предсказания. Това, което се отнася за нашето време е, че

свиреп дракон отново ще пресече небето 6 пъти преди Земята да загине. Седем дни нощи човечеството в страх и ужас ще наблюдава това.

Огромни вълни ще залеят бреговете, планините ще закънтят, земетресенията ще разделят земята, човекът ще се обърне срещу ближния си и ще се крие и убива за храна и кръв ще залее много страни.

Не всяка душа ще загине, когато отмине опашката на Дракона и не всяка земя ще потъне. И дълго ще запомнят живите опашката на Дракона, но постепенно ще забравят.

И преди да се появи Новата раса ще се покаже Сребърен змей, който ще изплюе непознати човекоподобни и те ще просветят бъдещия човек как да живее и обича и ще дарят децата с второ виждане и те ще живеят смирено, скромно и ще дадат началото на Златния век. Тук ясно се говори за космически кораб и пришълци от космоса.

И така, това бяха само част от десетките пророчества, записани от Индианците Хопи, Нострадамус, Библията, книгите на Ситчин и Великовски.

ВРЕМЕТО Е ДОШЛО.