НИЕ СВЕТИМ

Човешкото тяло отделя какво ли не: топлина при треска, вода при изпотяване и пр. Нашият организъм излъчва и светлина.

Японски учени прикрепили към доброволци свръхчувствителен детектор, улавящ светлинен поток 1 000 пъти по-слаб от ограничителната стойност, над която човешкото око вижда. Излъчването следвало сърдечния ритъм: минимално през нощта, то достигало върха си в 16 часа. Изследователите смятат светлинното излъчване на тялото ни за ефект от обмяната на веществата. При протичане на химичните реакции за „производство” на енергия се отделят свободни радикали, хиперактивни молекули, които действат върху липидите и протеините; отделят се и електрони, а те, от своя страна, влизат във взаимодействия. В следствие на това възниква елементарната частица, носителка на светлина – фотонът. Всяка секунда от 1 кв.см на тялото ни отлитат хиляди биофотони – количество недостатъчно, обаче, да възбуди ретината. Затова не съзираме светлинното сияние около себеподобните ни.

Мариана Ангелова