НОСТРАДАМУС: ПРОБЛЕМИ В ТЪРГОВИЯТА, ИЗСТРЕЛВАНЕ НА МОЩНА БАЛИСТИЧНА РАКЕТА ПРЕЗ 2010 Г.

Футуролози предвиждат трудна година, астролози – нова криза в САЩ и Европа

През 2010 година е възможно да избухне Трета световна война – това послание разчели учени в предсказанията на Нострадамус.
Записал това предупреждение в Х катрен на Х центурий.
Катрени са прочутите четиристистишия, в които Нострадамус кодира пророчествата си.
Те са събрани в трите големи сборника Центурии (Столетия). По сто катрена има в първите два тома, а в третия са оставени само 53, след цензурата на папската инквизиция. В строфите, написани през 16-и век, френският астролог Мишел дьо Нотрдам разказва за съдбата на света до 3797 година.
Оттогава не стихва нито за миг интересът на учени, астролози, магьосници, църковни и прочее гадатели към предсказанията му. Непрекъснато откриват все нови и нови доказателства за пророческата мощ, с която Нострадамус е предвидил всякакви световни бедствия и трагедии.
За догодина изследователите също са открили пророчество в редовете, написани от прочутия френски аптекар:
Явява се някаква тайнствена Дева, която искат да убият.

Проблеми в търговията. Възшествие на «безсърдечен и кръвожаден» управник, който ще властва с «огън и меч»

Споменава се и «сатанинска дъга на бесовете». Тълкувателите на Нострадамус разгадават в това предсказание мощна балистична ракета.
Кодираната в четиристишията за 2010 година информация според изследователите ни подсказва да очакваме догодина следните катаклизми:

* Възможно е през ноември да започне Трета световна война, в която ще бъдат използвани бактериологични и химически оръжия
* Западна Европа и САЩ ще влязат в противоборство
* Ще възникне конфликт между Великобритания и Франция
* На Кримския полуостров може да се разгори въоръжен конфликт
* Нов икономически спад ще мине през Европа
* В Япония ще се появят подводни ферми и селища
* В Черно море ще се случи катастрофа, свързана със сероводород.

Не само изследователите на страховитите предсказания на Нострадамус твърдят, че 2010-а, годината на жълтия метален Тигър няма да е сред тихо преминалите години.
Астролози предупреждават за нов икономически спад не само в Европа, но и в САЩ.
Звездобройците виждат в пътя на планетите, че икономическите проблеми през 2010 година не само няма да се решат, но и ще се задълбочават.
Много крупни фирми ще банкрутират. Световният глад ще разшири границите си, ще се задълбочат екологични проблеми и религиозно-етнически конфликти. Глобалното затопляне ще нанесе тежки поражения на земеделието, а оттам и на хранителната промишленост и търговията.
Не само в Кавказ, както е предсказал Нострадамус, но и в Централна Африка е възможно да избухне въоръжен конфликт.
Няма да стихнат и природните бедствия.

* Земетресения в Русия и катаклизми в Америка.
* Военен сблъсък между две големи държави виждат астролозите на дата 11.11.
* Четворка Крале ще влязат в спор, което може да прерасне в световен конфликт.
* Огнена птица, пратена от Сатаната, ще прелети над САЩ.
Астрономи и футуролози също предвиждат една не съвсем безметежна 2010 година:
* Спада активността на Слънцето
* Голямо наводнение в югоизточна Азия
* В Европа пада раждаемостта
* Започва епоха на матриархата, която ще продължи 23 години
* Ще се появи нов съюз, в който ще влязат САЩ, Европа и страни от Тихоокеанския басейн
* Започва формиране на нови политически и икономически теории, които коренно ще изменят живота на хората в бъдеще
* Ще се «родят» роботи-андроиди, които ще влязат във всекидневна употреба
* Ще бъдат намерени доказателства за съществуването на душата
* Авария с адронния колайдер ще образува изкуствена черна дупка
* Ще бъде забранено клонирането
* Ще се появи клъстърен компютър със световни мащаби
* Ще разгадаят тайните на НЛО и на планетата Земя ще започнат да ни посещават космически гости

Планетите през 2010 година бележат нов – прогресивен етап в развитието на човешката цивилизация.
След 2009-а, превърната от джуджето Плутон в година на стихии, катастрофи и кризи, тази година на човечеството му предстои да направи мощен цивилизационен скок.