Най-древният човешки мозък открит в Армения

SD453Недалеч от границата с Иран, в пещера край местната река, учени се натъкват на, вероятно, най-древния от откритите до сега екземпляр на човешки мозък, съхранил се в изсушена форма.

Находката в арменската пещера стимулира появата на нови данни за произхода на съвременната цивилизация. Откритите артефакти съдържат, например, нова информация за винарството в древността. Сред находките са и различни керамични съдове, които могат да хвърлят светлина върху състоянието на грънчарското изкуство на най-старите предшественици по тези земи.

При извършени разкопки през 2007-2008 година, в пещерата Арени-1 са открити множество интересни медни находки, чиято давност е от преди около 6200-5900 години, съобщава изследователят Григорий Арешян от университета Калифорния в Лос Анджелис.

Намерените артефакти дават основание да се смята, че възловите цивилизационни събития от бронзовата епоха произтичат от области, далече от южен Ирак, който традиционно се счита за люлката на съвременната цивилизация, отбелязва Арешян.

Новите открития задълбават в историята на човечеството с още 800 години назад. В коментарите се включва и Рана Озбал от университета Богазики в Истанбул, според когото всичко това няма как да не вълнува учените.

В арменската пещера бил открит и своеобразен „басейн” с дълбочина два метра, а около него – големи съдове и разпилени остатъци от гроздови обелки и семена. Този „басейн” би могъл да бъде част от голям цикъл за винопроизводство.

Също така, изследователите почти веднага открили три човешки черепа от епохата на бронза. Впоследствие, три независими антропологически изследвания показват, че са били на 12-14 годишни момичета. Отворите, които са забелязани по откритите черепи, говорят преди всичко за това, че става въпрос за ритуално принесени жертви.

Най- любопитното в случая е, че един от черепите по чудо съдържал изсушен, но сравнително добре съхранен мозък. Според Арешян, „това е най-старият от откритите човешки мозъци на територията на Стария свят”. Под наименованието „Стар свят” обикновено се подразбира Европа, Азия, Африка и прилежащите острови.

Специалисти по изучаване на мозъка забелязват и отчасти съхранени кръвоносни съдове по повърхността му. По времена анализа на тези съдове те успели да извлекат дори „съхранени” червени кръвни телца.

На този етап не е ясно кой е ползвал помещенията на пещерата Ареши-1, обитавана от „местни” хора. Не са открити никакви следи от домашно стопанство във или около пещерата.