ОРЪЖИЕ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ

Технологията за въздействие върху климата се усъвършенства по проекта Научна програма за високочестотно активно изследване на атмосферата (HAARP), част от инициативата за стратегическа отбрана, наречена “Звездни войни”.

С помощта на тази технология, чрез която се цели контролиране на горния слой на атмосферата може да се води “метеорологична война” като се предизвикват наводнения, суши, урагани и дори земетресения и има съмнения, че тя вече е използвана в това направление. По своя характер това представлява оръжие за масово поразяване и използването му може да има опустошителни екологични последици.