ПЕТРОГЛИФИ ПРЕДСКАЗВАТ КАТАСТРОФА

Библейското предание за Вавилон разказва как човешката гордост довела до това хората да забравят единния език и у всеки народ се появил отделен диалект. Тази история привлече вниманието на историците и лингвистите, тъй като постоянно се появяват нови доказателства за съществуването на всеобщ праезик.

Всяко година на петте континента биват открити множество скални знаци. Всички те се отнасят горе-долу към един и същи период. Едно от тези странни писмена е намерено в пустинята Негев в Израел и е датирано около 1700 г. пр. н. е.

Знаците по него са разшифровани преди няколко години от английския лингвист д-р Джеймс Харис. Той споделя, че изобщо не му е било трудно да разчете знаците, защото откритият текст е написан на прото-канаанската азбука и включва думи от добре познатия на учените древен език.

Малко преди Харис да публикува резултатите от своята работа, американският инженер от НАСА Уилям Макглоун открива подобни петроглифи на скалите в щата Колорадо. Неговото откритие поразително прилича на това, което е намерено в Израел, и се отнася към същия период.

Харис снимал своята находка и пуснал снимките в интернет. В течение на няколко години получил много фотографии на подобни обекти от всички краища на света.

Чрез методиката, разработена от д-р Харис, са разшифровани отделни фрази от колорадската и няколко други подобни рисунки.

Първото, което прави впечатление е посланието, което призовава хората да се молят на един бог. Следва информация за

катастрофа, свързана със Слънцето.

Споменава се и същественото влияние на развитието на цивилизацията, което ще доведе до произшествието.

Мнението на експертите за тази информация е различно. Едни твърдят, че става дума за неща, които вече са се случили, според други пък петроглифите предупреждават за предстоящ катаклизъм.

Ако разгледаме написаното, на пръв поглед може да се каже, че иде реч за някакво астрономическо събитие – например, пълно слънчево затъмнение. Не може да се отрече обаче, че може да става дума и за огромното количество гама-лъчи, които се излъчват от повърхността на Слънцето, както и за множеството “слънчеви петна”.

За по-достоверно и пълно изследване на древните послания археолозите и лингвистите ще продължават да разшифроват надписи в Австралия, Северна и Южна Америка.

Подобни находки поставят пред науката въпроси, чиито отговори в момента никой не може да даде. Може да се окаже, че в различните краища на света на един и същи език в петроглифите е описана една и съща история…

До момента учените отхвърлят подобно предположение. Против тази версия говори отсъствието на навигационни прибори, които биха могли да са използвани от мореплавателите по това време.

Съществуването на праезик предизвиква съмнения, особено у археолозите, тъй като последните находки по целия земен свят показват, че човечеството се е развивало паралелно на различните места. От това следва, че и езикът във всеки отделен регион се е развивал самостоятелно.

Но фактът си остава факт. Остава историците да намерят обяснение на намерените петроглифи.