ПОГЛЕДЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ “УБИЙСТВЕН”

d09fd09ed093d09bd095d094d0aad0a2-d09cd09ed096d095-d094d090-d091d0aad094d095Учените твърдят, че очите са само приемник на електромагнитните колебания във вид на светлина, който не излъчва нищо, затова погледът не е способен да оказва каквото и да било въздействие върху човешкия организъм.

Но, oт ежедневния опит могат да се приведат много примери, когато погледът въздейства на поведението, т. е. на психиката, а следователно и на мозъка на човека. Учителката мълчаливо поглежда класа и ако излъчването на очите й е достатъчно силно, приказливите ученици ще утихнат. По време на семеен скандал единият от съпрузите може да погледне в упор другия и той веднага смекчава тона. Има и прост експеримент, свидетелстващ за съществуването на “лъчи на зрението”. В голяма тълпа хора се вгледайте втренчено в лицето на случайно избран от вас човек. Почти веднага той ще се обърне, за да улови погледа ви, опитвайки се да разбере кой и защо го гледа.

Защо тогава физиолозите и биофизиците досега не са открили “лъчите на зрението”? Отговорът е прост: всичките им изследвания са били в различен диапазон от този на електромагнитните излъчвания на човека. Едва наскоро работите в Института по информационно-вълнови технологии на д-р Валери Хоканен и редица други учени довели до важно откритие. Главните информационно значими излъчвания на различни органи се намират в милиметровия диапазон на вълни с крайно висока честота. При това за регистрирането им е необходима извънредно чувствителна апаратура, с която повечето изследователи не разполагат. Затова и напразно се опитват да уловят черна котка в тъмна стая.

Втората грешка на традиционния подход в търсенето на “лъчите на зрението” е в това, че цялото внимание е насочено само върху количеството на излъчваната енергия. Главното обаче е нейното “качество”, т. е. какви именно честоти присъстват в излъчването. Мощността на откритото от Хоканен излъчване е нищожна – милиарди пъти по-малка от тази на лампата на джобно фенерче. Но то може да оказва значително въздействие върху различни органи и върху организма като цяло. По време на експерименти с помощта на такова свръхслабо излъчване, създавано от специален апарат, изследователите успели да предизвикат и да лекуват язва на стомаха първоначално при плъхове, а след това и на самите себе си!

За целта учените насочили отначало “пагубно”, а след това “здравословно” излъчване върху енергетичните центрове – чакрите, както се наричат в източната медицина. Те представляват струпване на биологичноактивни точки по повърхността на тялото, свързани чрез енергетични канали с всички вътрешни органи. Всяка от тях е едновременно приемник и предавател на електромагнитно излъчване, последователно работещ в един от тези режими.

От гледна точка на физиологията мозъкът е нашият най-важен орган, а той няма своя чакра. Защо? За такава му служат очите! Следователно, както и другите органи, те също трябва да приемат и изпращат биологичнозначима информация във вид на електромагнитни вълни. В този случай, ако тези вълни са с честоти, въздействащи негативно върху някой орган – например сърцето, то ще започне да работи по-зле, дори напълно ще спре. Т. е. погледът може да се окаже “убийствен”!

По принцип по въпроса за нанасяне на вреда на организма няма принципно различие между “погледа на Василиска” и уроките. Разликата е само в това, какъв спектър честоти присъства в излъчването. В зависимост от това се нарушава функционирането на определени органи или системи и се определя степента на причинената вреда.

Невъзможно е по външни признаци да бъде разпознат човек, способен да извърши енергетично нападение. За щастие далеч не всеки може да урочасва, да не говорим за “убийствен” поглед, изпращащ смъртоносен импулс към сърцето. Това е също такава рядка способност, както и дарбата за биоенергетично лечителство.