ПОЯВИХА СЕ И КИБЕРПАНАХИДИ

Милите ви покойници или прахът им след кремиране са погребани далеч от местоживеенето ви и за да ги почетете, нерядко трябва да си вземете отпуска – това е реално положение в Китай.

Пък и наложените от конфуцианството ритуали за уважение към духовете на предците са твърде скъпи. А китайският народ в мнозинството си е предан на хилядолетните традиции. Високите технологии предлагат решение: в КНР вече е възможно изпълнение на обредите „пост мортем” без пътуване и със скромни средства. Получастният, полуобществен сайт 1000 soul.com, в превод „Хиляда души”, позволява на навигатора да създаде „виртуален гроб” за незначителната сума от 10 юана /1 евро/. Процедурата е проста: влязъл в сайта, потребителят изписва своето и на покойника имена; след това избира модел от предлаганите; в долната част на екрана е изобразен набор икони за ритуалите – фойерверки, палене на свещи, поднасяне на цветя, поставяне на любимото на покойника блюдо или на шишенце оризова ракия. Опцията е разширена съобразно изказано приживе от починалия желание – напр., да заровят урната му в Южна Африка. Сайтът изпълнява „прищявката” – урната е „виртуално закопана” насред саваната. Поръчалият киберпанихидата /киберзадушницата/ вижда написано името си и часа на протичане на заявения ритуал, напр.,илюминации на „гроба” на леля му. Картините са озвучени с траурна музика.

„Откритието” се появило през м. април 2008 г. по повод Кинмин – Денят на светлината и духовната чистота. Тогава, подобно на нашите Задушници, близките посещават групово гробищата, за да се погрижат за вечното жилище на покойниците и да отслужат предвидените следи. Излизащият на английски ежедневник „Чайна Дейли” съобщава, че вече са заявени 14000 виртуални гроба. Създателят на 1000 soul.com Йе Дон Дон е оставил за момента ползването на гроб безплатно.

При все, че тази практика си пробива път, само 11% от допитаните чрез анкета са се обявили за виртуални панихиди и Задушници. Някои отбелязват неудобствата в дена Кинмин – големи тълпи хора, обилни пушеци от свещи и благовония, блъсканица и от тази гледна точка виртуалното преклонение е за предпочитане. Други негодуват, че практиката прилича повече на видеоигра и лишава традицията от духовната й същност и тържественост. Здравомислещите наблягат на факта , не виртуалните обреди решават все понаболелия въпрос за липса на гробищни паркове. Цената на 1м2 за съхраняване тленните останки в милионните китайски градове е понякога по-висока от тази на 1м2 жилищна площ. Все повече хора поставят урните с праха на починалия в т.нар. коломбариуми – ниши, разположени върху многоетажни поставки. На Кинмин роднините могат да вземат урната и след обредите да я върнат обратно.

Мариана Ангелова