ПРЕХОДЪТ ще стане През есента-зимата на 2010 Г.

Бранимир ДОБРЕВ – нашият наблюдател в Световната мрежа за последните информации относно Планетата Х съобщава:

През юни 2009 год. Планетата Х или Нибиру отмести северния си полюс от Слънцето и в момента извършва 180% преместване/част от 270% преместване/ на своя северен полюс към Земята. Неизвестно е колко дълго ще продължи това, но ако съпоставим данните от други източници, това преместване ще продължи около 6-18 месеца. Предполага се, че наклонът вляво /3-те дни тъмнина/ може да се случи през третото четиримесечие – до декември 2010 г.

Защо се счита, че Преходът ще стане през 2010 г:

1. Новият вирус на свинския грип вече е мутирал, резистентен е към лекарства и вече поразява пряко белия дроб.

Пандемията може да се използва от Правителствата за въвеждане на военно положение, с цел отвличане на вниманието от Планетата Х.

2. Световната икономика продължава да е в катастрофално положение, както беше предсказано през 1999 г. и 2002 г. /виж www.zetatalk.com/poleshift/p112/.

Много сериозни неща се случват в САЩ – масови фалити; правителството продава на чужди инвеститори златни слитъци с волфрам-никелово покритие; разпродажба от чужди инвеститори на акции от дълга на САЩ; масово съкращаване на работни места; все повече хора преминават на продоволствени купони; Дубай обяви банкрут, а Гърция и Испания са на ръба и т.н. Правителствата масово крадат от националните богатства, знаейки, че поради ускоряване на времето за промяна, няма да ги преследват като крадци. По този начин те се готвят да управляват и след Промяната, но парите тогава ще бъдат без стойност.

3. Снимките на Планетата Х, получени от SOHO, станаха хит в интернет и показаха целенасочените фалшификации от страна на НАСА. /виж www.zetatalk.com/index/703, www.zetatalk.com/newsletr/issue137/.

4. Броят на пиктограмите в полетата нарастват и стават все по-сложни, показвайки подробна информация, че Преходът е „скоро”. /виж www.poleshift.ning.com/profiles/blogs/bc-ready-for-the-first-step./

5. Правителството на САЩ обяви, че се очаква сериозно нарушаване на сателитните връзки през 2010 г., а според ЗЕТА, това ще се случи в последната година преди Прехода.

6. Правителството на САЩ забрани информацията за идващите от Южното полукълбо огнени болиди, за да не се предизвика паника. През ноември – декември 2009 г. имаше 3 големи болида над Индонезия и 1 над Япония.

Това явление ще се случва все по-често и правителствата няма как да го скрият.

7. Планетата Х през последните седмици въздейства „като чук” върху Земята и това се усеща на всички континенти.

8. Първо Юпитер, след това Венера, а сега и пръстените на Сатурн са многократно атакувани от космически остатъци от опашката на Планетата Х.

9. Събитието Hellion-57 показа, че не сме сами във Вселената, въпреки намесата на правителствата върху средствата за масова информация.

Предстоящото преминаване на Планетата Х не може да се скрие.

10. Тъй като Планетата Х и нейните 5 спътника се приближават челно откъм Слънцето по ретроградна орбита, то на снимките в интернет това изглежда като „танц” /виж http://www.zetatalk.com/teams/tteam34s.htm/.

11. Срокът за планиране на бюджет от правителството на САЩ в случай на извънредни обстоятелства неочаквано се премести за 31.12.2009 г.,което е косвено доказателство, че Преходът се очаква през 2010 г.

12. Последните месеци се регистрира многократна промяна на магнитните полюси на Земята, изгубване на южния магнитен полюс и последващи жестоки земетресения и необикновено сурово време.

13. Както бе предречено през януари 2009 г. от ЗЕТА, времето в Северното полукълбо е необичайно променливо ту студено, ту топло. Това се дължи на факта, че Планетата Х се намира около Слънцето и Земята се мъчи да отмести своя северен полюс. Времето се сменя постоянно от засуха в потоп в резултат на необичайните колебания на атмосферата, предизвикани от Планетата Х.

14. Земята е избутвана непрекъснато в орбитата си назад към положението й през Август 2009 г. Когато тя достигне тази позиция, тогава ще стане Преходът /виж www.zetatalk.com/index/zeta539, www.zetatalk.com/index/zeta368/.

Освен това следва да се отбележи, че на 6-7 август 2010 г. ще има Голям парад на планетите, когато Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран ще се подредят в права линия с отклонения от 5%. Земята ще се намира на половината път между Юпитер и Уран от една страна и Венера, Марс и Сатурн от друга. Това се потвърждава и от симулатора на НАСА.

Много показателна за ускореното преместване на Прехода през 2010 г. е и пиктограмата от 20.06.2008 г. край Fuzze Knoll,UK-

www.poleshift.ning.com/profiles/bloges/grand-parade-planets-67-august , www.lucypringle.co.uk .

Този символ може да се разчете по много начини: Ин-Ян, безкрайност, цифрата 8 /август/. А трите кръга в символа са Слънцето, Земята и Планетата Х, хванати в смъртна схватка. По края на кръга се виждат размествания на кората на Земята, а 25 точки между тях са месеците от датата на появяването. Ако изчислим, ще видим, че от 20.06.2008 г. това е до кря на юли 2010 /август/.

Парадът на планетите само по себе си не представлява опасност, но показателно е, че Планетата Х се появява на този парад и това ще доведе до сериозни последствия.

Всичко това говори, че трябва да се вземат сериозни мерки за посрещане на Планетата Х и да се търси на безопасно място, докато траят катаклизмите.