ПРОШКАТА Е НАЧИН ДА БЪДЕМ КАТО БОГ

Монахиня Силуана е игуменка на манастира Jitian от Архиепископия Крайова и координатор на Образователния център “Светите архангели Михаил и Гавриил”, Румъния. Известна е на румънските вярващи с духовните си наставления, които са публикувани в интернет, или излъчвани в различни радио- и телевизионни програми. Монахиня Силуана е съставител на част от сесиите в семинара „Учи ли се прошката“.

„Все повече хора имат нужда от помощ и съвет за решаване на много и наболели проблеми. Решение не може да има, ако нямаме връзка с Божията благодат. Светата Църква е място, където можем да получим тази благодат, а ние сме длъжни да я пазим и да работим с нея. В този смисъл предлагаме един семинар на тема “Учи ли се прошката?”

Прошката
Дефиниция:
• Прошката е начин да опознаем Господ и да бъдем като Него;
• Прошката е съзнателен процес и убеждение на душата;
• Доброволен и свободен акт;
• Свободен процес, който освобождава;
• Проблем на душата в библейския смисъл на думата, а не на психиката;
• Обновява прекъснати отношения;
• Прекъсва лавината от реакции, предизвикани от болката;
• Предлага силата за преодоляване на негативните чувства или емоции, предизвикани от болката;
• По-скоро е проблем между човек и Бог;
• Извор на Благодат и освобождаване от негативната сила на обидата, злопаметността, самосъжалението, горчивината, самооправдателното държане, прикриване на истинската идентичност;
• Бог е готов да ни прости и да ни обича без никакви условия; затрудненията идват от наша страна, от нашата неспособност да се оставим да бъдем обичани.
За да разберем прошката е необходимо:
• Да си дадем сметка за собствената си идентичност в Господа;
• Да осъзнаем, че сме хора, което означава: че сме сътворени по Божий образ и подобие, че сме творение различно от Бога и сме зависими от Него, че сме призовани да бъдем съработници на Бога;
• Човек съществува само във връзка: с Бога, със себе си, с ближния;
• За падналия човек връзка означава мястото, в което: е обичан и обича, е нараняван и наранява, може да расте и да се излекува, прощавайки като Бог и приемайки прошка с признателност;
• Да осъзнаваме съществуването на доброто и злото и това, че сме заобиколени от последствията от злото, съществувало преди нас;
• Да разберем, че потъмнената ни природа ни притиска и можем да се освободим единствено чрез Божията благодат;
• Да открием, че Бог ни прощава и ни дарява прошка като начин за изцеление на раните на сърцето и възобновяване на отношения.
Човек е различен от Бог
• Бог: Творец на всичко видимо и невидимо; Абсолютно съвършен; Обича съвършено; Обича безусловно; Влиза в лична връзка с всеки човек по отделно; Не си престъпва обещанията; Следва интереса на всеки един човек.
• Човек: Създаден е от Бог; Има нестихваща жажда по Абсолюта и съвършенството; Обича несъвършено; Обича с условия; Не е в хармония с всички хора, но се стреми към това; Престъпва си обещанията; Егоист и своенравен.
Значение на прошката:
• Лекува душата и оправя отношенията. Ключ към истинското здраве на човека;
• Неочакван лек на любовта против несправедлива болка;
• Отваря врати към възможностите в живота;
• Дава сили чрез освобождаване на блокираната от омраза и обида енергия;
• Помага да се противопоставиш на отрицателната действителност;
• Нямаш вече нужда от обида и омраза, защото, отказвайки се от битката, ти нямаш нужда от армия.
Когато си решил да простиш:
• Не се спирай. След като си решил да простиш, ще разбереш, че чувстваш нещо различно от това, което си мислел, че ще почувстваш;
• Не се плаши. Състоянието на обида може да продължи и след като си простил, тъй като на чувствата, породени от болката, им трябва време да угаснат. Изживей ги, прощавайки;
• Искай прошка за твоята вина;
• Мисли, че проблемът е по-скоро между теб и Бог, отколкото между теб и този, който те е наранил;
• Имаш нужда от приемане и разбиране на собствените чувства без да си воден от тях;
• Започни, откъдето можеш, и остави прошката да си свърши работата в процеса на лечение с Божията благодат.
Домашно:
1. Направете списък с нещата, които сте простили на този, който ви е наранил.
2. Направете списък на нещата, които са ви простили.
3. Направете списък с нещата, които не бихте могли да простите. Ако ви е трудно да ги запишете, поставете символи.
4. Направете списък с нещата, които мислите, че не могат да ви бъдат простени.
5. Направете списък с нещата, които вярвате че никога не бихте могли да простите.
6. Кое смятате ви пречи да простите всичко това?

Превод: Камелия Константинова

С любезното съдействие на pravoslavie.bg