Пиктограмите – предупреждения от небето

ЗЕМНИ АСТРОНОМИ ОТКРИХА ПРЕЗ 2000 Г. НОВА, ИЗКУСТВЕНА ПЛАНЕТА – РЕКЛОСТЕРА “ЗЕМЯ-2”

rekloster_babikovТози необикновен обект не се вписва в логиката на никакви хипотези за еволюцията на Слънчевата система. Според хипотезите на официалната наука, слънцето е гигантско газово кълбо от водород и хелий с диаметър около 1,4 млн. км, в чийто център, под действието на огромен натиск и висока температура, протича протон-протонна реакция на ядрен синтез водород-хелий. Именно тези условия позволяват на Слънцето да бъде източник на енергия вече милиарди години. Но обектът, който е близо до Сатурн, в сравнение със Слънцето, е дребен, а температурата му е повече от двойно по-висока от слънчевата. Водородът и хелият на този обект не могат да се сгъстяват до “слънчевите” параметри. Такава температура имат ядрата на активните планети.

Този обект не е съществувал преди.

Той се е появил неотдавна и при това еволюира, така че е възможно съвсем скоро да се наблюдава с невъоръжено око – диаметърът му се увеличава. Той не се е появил спонтанно по стечение на природни фактори, а е създаден по волята на Висшия разум. Новата планета се строи от материя от Сатурн, нейн строител е Висшата цивилизация за хората от Земята. Това се случва за пръв и последен път – такова нещо повече никога няма да правено в оставащите 6 милиарда години живот на Слънчевата система. Човечеството сега има уникалния шанс да наблюдава, с помощта на телескопи и орбитални средства, работата на Създателя и неговите помощници по строителството на новата планета.

Представителите на Създателя редовно информират хората, но избират единствения от тяхна гледна точка начин да предават информацията – чрез гигантски пиктограми из житните ниви.

През юли 1990 г. в Уилтшир, Англия, се появява пиктограма от 8 кръга, обединени от обща линия, дълга 134 метра/бел. пр. – виж снимките на стр. 4/. Първият сериозен опит да разбере смисъла на пиктограмата прави В. П. Бабанин. Той вижда в нея схемата на подреждане на планетите в Слънчевата система. Земята е обозначена на схемата под номер 3, а символът на живота в нея е пръстен от жив хляб. Съвършено правилно Бабанин прави извода, че там е показана още една планета, на която трябва да има живот. Втората планета, където има биосфера, също е изобразен пръстен от хляб, тук посланието обаче е друго – планетата още не е готова за живот, тъй като изображението е върху такава част от полето, където пшеницата още е неузряла.

На Уилтширската пиктограма втората обитаема планета е показана като част от Слънчевата система, а не просто като “прелитаща” планета, тъй като е разположена не на кръстосана траектория, а точно на линията, където са разположени останалите планети. Следователно тя е “еднокръвна” с останалите – създадена е от материя от Слънчевата система, а не е от която и да било друга звезда. Няма спор, че там е изобразен реклостерът. Следователно, пиктограмата от юли 1990 г. съобщава, че

ПРЕЗ 1990 Г. СЪЗДАТЕЛИТЕ СА ПРИЕЛИ РЕШЕНИЕ ДА ПОДГОТВЯТ ЗА ЗАВЪРШИТЕЛНИЯ ЕТАП САМОСТОЯТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. ТЕ СА РЕШИЛИ ДА ИЗСЕЛЯТ ОТ ЗЕМЯТА ХОРАТА, КОИТО СА ОТДАДЕНИ НА ЗЛОТО И НАСИЛИЕТО. ЗАТОВА СЕ СТРОИ ИЗКУСТВЕНАТА ПЛАНЕТА-РЕКЛОСТЕР “ЗЕМЯ-2”

Следва…

Автор: Юрий Бабиков

Превод: Анна Димитрова