Природата и красотата са помощници за Божествената енергия

Живеем във време, в което всичко се свежда до необходимостта да се установят принципите на едно вибриращо високоенергийно тяло.

Предполага се, че хората могат да живеят повече от 150 години, но ако се хранят по начин, който не ги унищожава!

Болното състояние на тялото се отразява и на спането. Събуждаме се много бавно. Човекът се движи като използва само определени мускули. Блокира се развитието и преминаването на енергиите в нашето тяло. Трябва човек да се увери, че тялото е отворено, да възприема цялата начална енергия. Това става като раздвижва всички мускули, всяка сутрин, давайки команди от вътрешния си център. Той посочва едно място по-назад от „центъра” на тялото и се концентрира върху движението на тази област. Тогава мускулите ще бъдат свободни да оперират на по-високо ниво на координация. Това е основният принцип на всички бойни изкуства и танцови дисциплини. Можем сами да ръководим движенията си. Тялото само ще усети по какъв начин да се движи, така че да преодолее индивидуалните блокировки. Изхождайки от този „център”, тялото трябва да се отвори за възприемане на цялата Божествена енергия, налична в човека.

Преданията твърдят, че

открехването на по-висшето енергийно захранване е способност, която всички хора ще придобият!

Това ще стане постепенно след като добият всеобщи познания и всички фактори, които обуславят култивирането и поддържането на високо ниво на енергията. Първо човек трябва да се успокои и да погледне към онова, което го заобикаля. То заема второстепенно място в сравнение с нещата, които трябва да вършим, но е нужно да помним, че всичко във Вселената е живо, с духовна енергия и е част от Бога. Трябва съзнателно да се стремим да се свържем с Божественото вътре в нас.

Винаги Божественото, трябва да свързваме с красотата. Степента на красотата, която забелязваме, е мерилото за това колко Божествена енергия приемаме в нас.

Всичко започва от природата и се появява едно по-ярко присъствие за нашите възприятия. Когато възникне това възприятие, можем да вдъхнем още повече енергия. Свещената енергия идва от нашата връзка с Божественото в нас. Природата е първият помощник. Цветя, планини, рисунки, залези, море, изкуство…

При заболявания на гръбнака необходимо, е да се наблюдават планини с назъбени върхове,

като че ли образуват малки стъпала, върховете да са както корона, да са отворени така за красотата, че постепенно да усещаме как се изпълваме с енергия! Продължаваме да дишаме. Вибрациите и способностите да възприемаме енергията ще я увеличим още повече.

Например: Кончето и Казаните в Пирин планина. Човек ще почувства по гърба как се изопват мускулите и изправят костите постепенно. Мислено да си представим как енергийният поток се движи към болния орган или система. Човек трябва да съхранява и състоянието на любов към природата и човешкото същество. Любовта е онова чувство, което остава трайно в човека дотогава, докато молитвената енергия се излъчва не само към близките, но и към света.

Човек трябва да съхранява своето състояние на Любов!

Наистина това изглежда прекалено идеалистично за едно обикновено човешко създание, но важното е това същество как да върви по пътя на еволюцията. Ако загубим връзката си с тази Божествена енергия, трябва да си спомним за Любовта, да се опитаме съзнателно да я запалим отново.

Маргарита Праматарова