РАЛИЦА СЪРЦАНОВА: звездното небе е космическа проекция на нашата „тъмна психика“

– Занимавате се с психологическа астрология. Разкажете накратко какво представлява тя и коя от двете науки – психология или астрология – е водещата в тази комбинация…

– Психологическата астрология е хуманистично ориентирана, т.е. насочена е към проблемите на личността и тяхното разрешаване. Това е една сравнително нова дисциплина – клон в астрологията, появила се през 60 те години на миналия век. Може би един от основоположниците на психологическата астрология е Карл Густав Юнг, който в по-късните етапи на своята психиатрична практика проявява интерес към езотериката, особено средновековната алхимия и в последствие към астрологията. Работейки с шизофреници, той открива, колко богат е вътрешният свят на тези хора. Много от тях, които са били съвсем непросветени, в епизоди на психотични пристъпи му разказвали митологически приказки, без изобщо да имат представа, че такива наистина съществуват. Това го навежда на мисълта за дълбокия архетипен символизъм на повтарящи се и универсални образи, заложени у всеки човек, без значение, расата, културата или религиозната принадлежност. Насочвайки интереса си към астрологията, той открива, че

хороскопът е символична картина на собствената ни психика.

Друго сходно схващане, далеч преди работата на Юнг, е имал Парацелз(Paracelsus) – швейцарски лекар и философ, живял в началото XVI век. Според него

звездното небе е една космическа проекция на нашата „тъмна психика“,

или несъзнавано, в която са отразени архетиповете (образите), чрез планетите и съзвездията. Юнг формулира меже би най-точно един от фундаменталните принципи в астрологията, а именно принципа на синхроничността – явление, при което едно събитие от външния свят съвпада смислово с някакво психологическо състояние на духа в пространствено-времева последователност, без да има причинно-следствена връзка между тях. Той развива идеята за това, че космичните цикли не формират съдбата ни, а се синхронизират с нея. Юнг определя сихроничността като тайнствената връзка между психиката на човека и материалния свят, базирайки се на факта, че в основата си те са само различни форми на енергия. Или казано по-простичко, всичко, което изживяваме психологически на вътрешно ниво има еквивалент навън, т.е. символично се случа и навън в света, под формата на различни събития или среща с хора. Може би ви се е случвало да си мислите за човек, който не сте виждали отдавна и изведнъж да го срещнете. Или четете нещо на някаква тема и непрекъснато се сблъсквате с тази тема – например, чувате нещо по телевизията уж “случайно” или попадате на статия пак уж “случайно”. Това са т.нар. синхроничности. Юнг смята, че предсказателните сънища също са синхроничности. Западният човек е свикнал да работи с причинно-следствените връзки. Например, когато ни се случи нещо ние обикновено си задаваме въпроса “Защо ни се случва?”, докато източната философия и религия, задава друг въпрос “Какво в същия момент се случва успоредно с моето събитие?” Те търсят символи. Казват, че символите са езикът на бога. Сънищата са символни, симптомите на заболяванията са символни – например гинекологичните заболявания при жените са свързани с проблеми с женствеността и т.н. Бъбречните проблеми подсказват напрежение в областта на взаимоотношенията. Още по-показателни са психологическите или по-скоро невротичните симптоми като фобия, страхова невроза, анорексия и др. Симптомите и сънищата са също синхроничности. Вие преживявате нещо на вътрешен план, а то се проецира в пространството.

Например, ако сте родени на пълнолуние, астрологически това означава, че в наталната ви карта Слънцето и Луната ще бъдат в аспект опозиция. В класическата астрология, този аспект се тълкува, като развод на родителите ви, а по-късно ще отрази и развода на самия човек. Така изтълкувано, обаче, не носи никаква полезна информация на човека, той просто чака събитието рано или късно да се случи. В психологическата астрология, целта на астролога е да насочи вниманието на човека навътре към самия него и да му подскаже, че той самият има вътрешен конфликт, който може да разреши. Ако Слънцето е символ на нашето съзнание и АЗ, то Луната символизира подсъзнанието и инстинктите и процесите, които протичат под прага на съзнанието, когато интерпретираме, че двете Светила са в опозиция, т.е. на 180 градуса едно от друго се оказва, че човек се блъска между двете тенденция – съзнанието му и Аз-ът искат едно, подсъзнанието обаче „мисли” друго. И понеже Слънце и Луна е класическата брачна двойка (хиерос гамос) – Съпруг и Съпруга в реалния свят, тази опозиция може да се разиграе като реален развод между човека и неговия партньор. Но ако поработи върху вътрешната дилема, има реалните шансове да разреши този конфликт. Ето, горе-долу така работи психологическата астрология. Благодарения на нея, може да се проследят различни комплекси, нездравословни модели, дори и по-сериозни неврози, които влошават качеството на живота на човек. Много лесно се открива причината за симптома или проблема, докато само психологически на психотерапевта ще му трябва много време, докато стигне до сърцевината.

– Какво е хороскопът?

– Класическата концепция за хороскопа е, че той е времево съответствие на индивидуалния характер. В момента на нашето раждане движението на небесните тела се запечатва в една картина на небето, която става наша вътрешна същност, т.е. външните обстоятелства съвпадат с вътрешната ни нагласа и същество.

Астрологичната карта, или хороскопът разкриват истинската ни психологическа същност и душа.

Когато се почувстваме изгубени в дебрите на живота, ще ни служи като компас, изпратен от боговете и космическите сили, за да ни покаже посоката, в която да продължим напред, посока, на която откликва нашето сърце и душа. Още с процеса на раждането ние се изправяме пред различни сили и обстоятелства, които задушават или ще потиснат нашия потенциал, ще сринат доверието ни в себе си или в света. Нашето Его и душа се разкъсват между това, което усещаме дълбоко в себе си за полезно и конструктивно и изискванията на външния свят, което в повечето случаи е в разрез с нашата вътрешна природа. Животът преминава в борба между тези две тенденции, които понякога ни мотивират, но понякога ни изтощават и разрушават желанието ни да продължим напред. Въртим се в кръг или попадаме непрекъснато в едни и същи ситуации, повтаряме и повтаряме разрушителни и натрапчиви модели, които изчерпват както физическата ни, така и психическа енергия.

Още в ранното си детство научаваме какви трябва да бъдем, а не какви сме.

Онази част от нас, която не е могла да се изяви, натикваме дълбоко в килера, в мазето, на тавана, там където ще е скрита от погледа и съвестта ни. Мислим, че сме решили проблема, но уви, колкото повече се правим, че незабелязваме тази част от себе си, толкова повече тя ще ни преследва и обсебва. Нашият разум ще търси рационално обяснение за тревожността ни, изблиците на гняв, страха или фобията, дори за пристъпите на паника, но като че ли само ще задълбочи проблема. Депресията, страхът, телесните ни проблеми са вик за помощ, от дълбините на нашата душа, за което обаче не винаги знаем какво да предприемем. Наталната карта е проекция на собствената ни душа и на истинската ни същност. Тя отразява това, което сме, а не това, което изискват от нас да бъдем, илюстрира собствения ни мит и показва с кои богове сме във връзка и с кои сме я прекъснали. Чрез наталната карта можем да възстановим отново онази връзка между дух и душа, да откликнем на автентичния Аз и на заобикалящата ни среда, да помирим противоположностите, да се слеем с космическата душа.

Хороскопът представлява взаимовръзката между астрологически знаци, планети, домове и аспекти (разбира се и още много други точки, с които може да се работи, като астероиди, арабски точки, неподвижни звезди и т.н.) Те са градивните елементи на наталната карта.

Планетите показват какво ни мотивира – ролята.

Знаците показват как реагираме – костюмът.

Домовете показват къде се развива действието – сцената и декорите.

Аспектите показват как откликваме на подтика.

– Кои планети са най-важни в хороскопа?

– Може би това е един от най-често задаваните въпроси от хората и изучаващите астрология. Бих могла да отговоря по следния начин:

Планетите в астрологията описват различни страни от нашата психика.

Те са движещите сили или главните изпълнители на голямата сцена на живота. Всяка планета описва определен архетипен образ или потребност, която ни мотивира да действаме и да взимаме решения по определен начин. Те очертават съдбата и пътя, по който човек трябва да мине. Няма как да кажем, че една планета или част от природата ни е по-важна или маловажна от друга, но има друго деление по отношение на планетите. В западната астрология се работи с десет планети, заедно със Слънцето и Луната, които се делят на лични и колективни планети. Личните планети – Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс са свързани с качества от личния ни характер и природа, това, което е заложено като автентични черти. Колективните планети – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон са колективни планети, показващи колективни или родови комплекси и влияния, които са свързани повече с кармични и външни обстоятелства. Разбира се, все пак

най-важната точка в хороскопа е Слънцето в съответния знак(зодия),

което е фокусната точка в наталната карта, т.е. всички други планети и аспекти винаги трябва да преминат през фокуса на Светилото, което означава да ги осъзнаем.

– Как се съотнасят зодиакалните знаци с архетиповете на Юнг?

– АРХЕТИП – идва от гръцката дума arche – начало и typos – образ, първообраз. Това са изначално, априори, вродени психични структури, които съставляват колективното несъзнателно.

Архетипът е присъщ за абсолютно всеки индивид,

независимо от расата, културата или религията. Те са наследство от многовековния опит на нашите прадеди. Според Юнг, това (архетипът) е една психосоматична идея, която свързва тялото и душата, инстинкт и образ. Например, определен образ или архетип извиква и съответния инстинкт, например образа на майката, както и майчинството. Архетиповете се откриват във всички външни поведения и по-специално в онези, които са свързани с най-важните и универсални житейски събития като раждане, брак, майчинство, смърт, раздяла. Основните според Юнг, са Анима, Анимус, Сянката, Персоната и др. Тези архетипове могат да се отключат както във вътрешно-психологическия свят на човек, в сънищата, в различни картини (с терапевтична цел), в изкуството, могат да се проявят и във външния материален свят, чрез различни събития или среща с хора. В астрологията, например, планетите и зодиакалните знаци символизират таки общочовешки архетипове, например Слънцето е архетипът на Великия баща/герой, Луната е архетипът на Великата майката и т.н., т.е. тези планети са носители на определени модели на поведение. Ако планетните функции съответстват на архетипния образ(форма) – баща, майка, сестра и т.н, то зодиакалните знаци ще ни покажат как (поведенчески) ще се прояви този образ. Луната винаги е свързана с образа(имагото) на майката или това, което търсим, но тя ще е различна във всеки зодиакален знак. Например, в хороскопа Луната в Овен описва определен тип връзка между човек и неговата майка – тя е властна, дейна, дори понякога авторитарна, но Луната в Рак ще ни опише съвсем друг тип поведение и отношения – на загриженост, нежност и всеотдайност. Луната винаги ще бъде образа на майката, а знакът ще ни опише каква е тя. Динамиката на хороскопа може много автентично да ни покаже каква е връзката ни със собствената ни Анима (т.е. женското начало Луна и Венера) или Анимус (мъжкото начало Слънце Марс). Чрез тези образи, астрологът може много лесно да се ориентира защо например, човек има проблеми във взаимоотношенията си с противоположния пол. Можем също да разберем какво се крие в Сянката на човек, т.е. какво човек потиска – емоции, обида, огорчение, гняв и т.н., които по един или друг начин влошават и вгорчават живота му.

– Какво означава ретроградната планета? Какво влияние оказват ретроградните планети в живота ни?

– Ретроградността (ход назад) на планетите се свързва с периода от време, през който една от тях или няколко планети изглежда сякаш се движат обратно на фона на неподвижните звезди, или обратно на зодиака. Погледнато от Земята изглежда сякаш тези планети се движат напред и назад (астрономически те винаги се предвижват само в една посока) вместо да се движи в орбита около Слънцето. Но това, разбира се, е само оптическа илюзия. Всички планети, с изключение на Слънцето и Луната, имат ретрограден период. В астрологията ретроградността на планетите е много интересен феномен. По-голямо значение имат обаче личните планети Меркурий, Венера и Марс, които имат по-кратък ретрограден период. Колективните планети – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон са в ретроградно движение за дълъг период от време (около 6 месеца) и много хора се раждат с това положение в хороскопа си. Ретроградната планета в хороскопа обикновено се проработва, както казват астролозите, по-трудно, т.е. тя е по-недостъпна за съзнанието ни, склонна е да действа повече чрез подсъзнанието ни, отколкото като осъзната. Разбира се, няма нищо фатално в това положение, просто човек трябва да вложи повече енергия и концентрация, за да се свърже с психологическите принципи на тази планета. Например, Венера, планетата, която ни провокира към близки емоционални и романтични връзки, ни помага да открием истинската си стойност и значимост, когато е ретроградна сме много по-склонни да загубим съзнателната си връзка с нея, което може да ни причини по-ниско самочувствие и слабо доверие в себе си. Много по-трудно ще се свързваме или ще влизаме в интимни връзки, защото ще се страхуваме, че не сме достатъчно „достойни” за това. Това е, разбира се, една малка част от проблемите, с които можем да се сблъскаме.

Всяка ретроградна планета може да се превърне в психологически комплекс,

който ни кара да се чувстваме незрели и непълноценни.

– Каква е ролята на Луната?

– Луната, или още наричана нощното светило, е много важна и натоварена с много богата символика планета. В индийската астрология се работи изключително само с нея. В тяхната концепция лунният знак е много по-важен от слънчевия. Според източните концепции Луната е символ на душата и кармата и превъплъщенията. В западната астрология това светило е съд и носител на нашите емоции, чувствителност и лично подсъзнание. Тя определя нашите инстинктивни реакции и поведение. Ако Слънцето е Аз-а и Духа, то

Луната е тялото и Душата.

В архаичните земеделски общества, тя е била поставена на пиедестал, защото е била Майката-Богиня, от чието благоразположение е зависело оцеляването на хората, защото под нейно господство са били плодородието и силата на земята.

В психологическата астрология Луната е свързана с нашата подсъзнателна природа. Нейното положение в хороскопа описва архетипа на Великата Майка и образа на нашата собствена майка, или по-точно казано, представата, която имаме за нея, както и връзката ни с нея.

Луната показва как са се грижили за нас и как ние се грижим за себе си.

Доколко и как можем да се свързваме с другите. Както е протекла връзката със собствената ни майка, същия модел ще пренесем и в по-късните си връзки. В женската натална карта Луната показва каква е връзката на жената със собственото й женско начало. Ако е положително, тя ще се чувства пълноценна жена и по-късно майка. Ако обаче връзката е прекъсната, поради различни обстоятелства, жената може да се сблъска с куп проблеми от психосоматични до тежко невротични, вкл. анорексия, булимия, истерия и т.н.

Луната управлява матката и гърдите при жените,

затова много често неадекватна връзка с Луната може да отключи ред гинекологични проблеми и заболявания. В мъжка карта Светилото символизира Анимата, т.е. връзката на мъжа със собствената му майка и по-късно какви женски образи ще привлича в живота си. Понеже връзката майка/син винаги е много сложна и динамична, може да разкрие различни проблеми, които в последствие в зряла възраст да затруднят мъжа да влиза в адекватни интимни контакти. Едва ли мога с няколко изречения да изчерпя богатата символика на Луната.

– Кое определя характера? Има ли общовалидни правила, с чиято помощ да преценим какъв човек стои срещу нас?

– Характерът е съвкупност от много психологически аспекти и мотиви, които много добре са илюстрирани в хороскопа на отделния човек. Общата картина и разпределението на четирите стихии в наталната карта ще опишат темперамента на човека и неговите тип реакции, затова винаги първо преценявам тяхното положение, за да добия представа за реакциите и очакванията на човека, дошъл на консултация. Разбира се, има много психологически определения за типове хора и поведения, но мисля, че в крайна сметка,

всеки човек е различна вселена със собствените си уникални качества и проявления.

И все пак, за да добием представа за характера на човек, освен първо стихиите, гледаме разпределението освен на стихиите и на качествата на зодиакалните знаци, дали има превес на едно или друго качество, това пък ще ни подскаже за типа мотивация на човек. Общото разпределение или фигура на хороскопа ще покаже дали е интроверт, т.е. насочен навътре, или екстроверт, насочен навън. Психологическият астролог трябва да умее да разпознава активните комплекси и страхове на човека, дошъл при него, проблеми, които много често пречат на човек да се държи адекватно и дори да задава правилните въпроси.

В общи линии точни правила няма, важно е астрологът никога да не забравя, че пред него стои човек с реални проблеми, а не хороскоп, който да изтълкуваме, прилагайки правилата, които сме учили и да го оставим сам да си „чупи главата.

– Определена ли е съдбата ни още с раждането и ако е така, можем ли да я променяме, или пък ние сами я творим с постъпките си?

– Един от най-трудните въпроси в езотериката и изобщо във всички духовни учения и концепции. Напоследък, с развитието на науката, особено квантовата физика, започват да се появяват нови теории, които се преплитат с духовни учения отпреди хилядолетия. Казват, че

Душата на човек обикаля около една година, търсейки своите родители,

както и подходящ момент на раждане, т.е. на превъплъщение. Според тибетците и Тибетската книга на мъртвите, човек се преражда още на 41 ден след смъртта си. Самият хороскоп показва, че има определени таланти и тенденции, с които трябва да се научим да живеем. Много често ме питат имаме ли свободна воля. Мисля си, че едва ли има човек на Земята, който да е в състояние да отговори на този въпрос, просто само предполагат. Концепцията на Юнг е може би най-близкия до сърцето ми отговор за това. Според него, ние се раждаме с определен капацитет, но не го осъзнаваме. Идеята е, че трябва да разширяваме съзнанието, като изучаваме не толкова света навън, а вътрешния си свят. Тогава, за да отключим някаква способност или да израстем не е нужно животът да ни „натиска”, а ние сами осъзнато да го разберем. Например, в астрологията се работи с т.нар. транзити, които провокират определени събития в живота ни, в зависимост кой е активният планетарен принцип. Ако човек е „глух и сляп” за новата промяна и не иска да се развие, тогава планетата „му изпраща” външно събитие, на което той не може да се противопостави. Е, в този случай той си мисли „аз нямам думата, такава ми била съдбата”. Да, обаче, ако човек работи върху себе си и се самонаблюдава, тогава съответният транзит не го „подчинява”, а му служи като знак накъде да поеме. В този случай, ние контролираме съдбата, чрез отговорността и волята си и вървим по-конструктивен за нас път. В астрологията има и кармични точки, които наистина ни показват в кой аспект от живота си трябва да се научим да приемем нещата, такива, каквито са без съпротивление, но това е една много дълга и сложна тема, с която за съжаление, изключително много се злоупотребява.

– Доколко психологическата астрология „предсказва”?

– Мисля, че „предсказва” не е много точна дума, по-скоро на ум ми идва „разпознава”. Предсказателната астрология се базира на различни символични методи. В този смисъл, и астропсихологът също предсказва, но разпознавайки активния в момента планетарен транзит. Например, човек в момента изживява Уранов транзит върху лична планета. Уран психологически се свързва с онази мотивация у нас, която ни стимулира да разрушим статуквото и застоя, за да продължим напред, защото той много добре знае, че имаме още какво да развием и дадем на света. Но човекът с Уранов транзит е, да кажем, зодия Телец и има прекалено много земя в хороскопа си. За тази позиция думата промяна е почти като табу. Тогава астрологът, разпознавайки тази съпротива, разбира, че в живота на този човек ще настъпят хаос и загуби, защото явно по никой друг начин няма как да убеди Телеца, че е започнал да тъпче на едно място. Ако пред нас е един Овен, стремящ се към нови предизвикателства и приключения, то тогава ще „предскажем” изключително стимулиращ и изпълнен с промени период.

Интервюто взе Анна Димитрова