Регистрираха неясен вой във Вселената

vselenaПо предварителни резултати от изследванията на научния екип от НАСА, става въпрос за феномен, наречен условно „Ос на злото”.

Използването на нискошумни приемници с радиочестотно излъчване спомогнало за улавянето на необясним от гледна точка на съвременната научна теория феномен, представляващ нелокализиран до сега, изключително силен акустичен шум на реликтовото лъчение във Вселената.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Изследователското звено Годард към Центъра за космически полети на НАСА е представило предварителни резултати от проучванията, реализирани с помощта на аеростатния радиометър ARCADE. Високочувствителен и нискошумен, този детектор е специално предназначен за регистриране на честотния спектър на реликтовото излъчване. То се наблюдава във всяка точка от Вселената като идващо от всички посоки на Космоса.

С помощта на аеростат, детекторът ARCADE бил издигнат на височина повече от 35 км над полигона в Антарктида през юли 2006 година. Рекордната чувствителност на апарата била постигната в процеса на намаляване на неговия шум, като за целта той бил охлаждан с разреден хелий до достигане на работна температура около 2,7 градуса по скалата на Келвин.

Последвалият анализ на записаните данни довел до откриването на необичайно мощен звуков диапазон на реликтовото излъчване. На този етап е невъзможно този факт да бъде обяснен, а информацията, която се съобщава е, че амплитудата на регистрирания шум многократно надвишава общия шум от всички възможни радиоизточници в цялата небесна шир, попадащи в обхвата на антените на детектора.

На този етап в няколко космически обсерватории астрономите и астрофизиците продължават работа по анализа на температурните вариации на микровълновото лъчение в небесната шир. Така те откриват наличието на мащабна структура с трудно обяснима материя – дотолкова неясна, че и до сега няма как да бъде убедително представена от гледна точка на общоприетите научни теории.

Мнозина от специалистите са на мнение, че възникналото несъответствие между емпиричните данни и теоретичните постановки са твърде очевидни, което означава, че феноменът, условно наречен „Ос на злото”, налага да бъде поставен въпросът за необходимостта от радикално преразглеждане на цялата научна представа за света, преди да е станало късно.

Казусът „Ос на злото” води изследователите към първоначално невъзможни резултати – например, в рамките на проекта Galaxy Zoo неочаквано става ясно, че част от галактическите спирали, видими от Земята с извивки по посока на часовниковата стрелка, не съответстват на останалите, извити в противоположната посока.

Това, на свой ред, предполага уникалното разположение на земния наблюдател спрямо Вселената (геоцентричен модел), или пълно преразглеждане на интерпретациите на видимите обекти в Космоса.